Kontakty

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

IČO: 603147

tel.: +421(2)59246111

fax: +421(2)52920003

email: podatelna@staremesto.sk

urad_resize

 

 

Starosta

Poradcovia starostu

Zástupcovia starostu

Kancelária starostu

Prednosta miestneho úradu

Kancelária prednostu

Matričný úrad

Oddelenie stavebné

Oddelenie územného rozvoja

Oddelenie obchodu a služieb, správnych konaní a miestnych daní

Oddelenie právne a správnych činností

Oddelenie finančné

Oddelenie majetkové a investičné

Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie školstva

Oddelenie kultúry

Oddelenie dopravy

Oddelenie informatiky a propagácie

Oddelenie životného prostredia, verejného poriadku a čistoty

Miestny kontrolór

Útvar miestneho kontrolóra

 

Úradné hodiny:

Kontaktné pracovisko                              Miestny úrad

Pondelok 7,30 - 17,00 hod. Pondelok 8,00 - 12,00  12,30 - 17,00 hod
Utorok 7,30 - 17,00 hod.

Streda 7,30 - 17,00 hod. Streda 8,00 - 12,00  12,30 - 17,00 hod
Štvrtok 7,30 - 17,00 hod.

Piatok 7,30 - 15,00 hod.

 

mu