Kultúra a voľný čas

Mestská časť pripravuje, organizuje a propaguje verejné kultúrne podujatia vo svojich kultúrnych zariadeniach a na verejných priestranstvách. Mapuje, koordinuje a podporuje kultúrne aktivity osôb a organizácií na svojom území.

 

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania  realizuje svoju činnosť v piatich pobočkách : Školská 14,  Gaštanová 19, Ventúrska 9, Františkánske námestie 7 a Štefánikova 25.

 

Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016-2020

Schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 92/2016 z 28.6.2016.