Matričný úrad

Zapletalová Mária, Mgr.

vedúca matriky (sobášna agenda - bežný rok)

kancelária: 144/I.

tel: +421(2)59246428, 0903189131

email: matrika@staremesto.sk

 

Broszová Alojzia

kancelária: 135/I.

tel: +421(2)59246434

email: alojzia.broszova@staremesto.sk

 

Majorová Ľubica

kancelária: 136/I.

tel: +421(2)59246429

email: lubica.majorova@staremesto.sk

 

Dufeková Miroslava, Mgr.

kancelária: 137/I.

tel: +421(2)59246431 

email: miroslava.dufekova@staremesto.sk

 

Nitschneiderová Alena

kancelária: 145/I.

tel: +421(2)59246210

email: alena.nitschneiderova@staremesto.sk

 

Skalíková Michaela

kancelária: 135/I.

tel: +421(2)59246436, fax 52920019

email: michaela.skalikova@staremesto.sk