Oddelenie legislatívno-právne

Hahnová Iveta, JUDr.

vedúca oddelenia

kancelária: 245/II.

tel: +421(2)59246370

email: iveta.hahnova@staremesto.sk

 

Referát právnych služieb a vymáhania pohľadávok