Oddelenie majetkové

Mihaliková Andrea, Ing.

vedúca oddelenia

kancelária: 219/II.

tel: +421(2)59246219

email: andrea.mihalikova@staremesto.sk

 

 

Referát majetkový

Referát hospodárskej správy