Parkovacia politika

Parkovacia politika mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 67/2012 zo dňa 26. júna 2012

Parkovacia politika.pdf (PDF, 637 KB)