Plány kontrolnej činnosti

Rok 2017

  • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017   link

Prijaté uznesením č. 12/2017
23. zasadnutie MZ dňa 07.02.2017
Materiál č. 11

 

  • Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017    link

Prijaté uznesením č. 96/2017

27. zasadnutie MZ dňa 27.06.2017

Materiál č. 23

 

Rok 2018

  • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018     link

Prijaté uznesením č. 197/2017

31. zasadnutie MZ dňa 12.12.2017

Materiál č. 27