Program starostky

Piatok 19.9.2014

 

8.30 Strategiská porada

10.00 Talčová konferencia k elektromobilu

12.00 Porada k verejnému poriadku

14.00 Pracovné stretnutia

16.00 Stretntutie k projektom mestskej časti

18.00 Vernisáž výstavy Milana Greguša