Program starostky

Utorok 30.9.2014


8.00 - Porada k čistote a poriadku 

9.00 - Výlet so seniormi - Marianka

10.00 - Prehliadka parkovacieho automatu

11.00 - Odovzdávanie daru - zdravotníckej pomôcky - v Seniorcentre, Podjavorinská

12.00 - Mediálna porada

14.00 - Nakrúcanie v Staromestskej TV

15.00 - Stretnutie s novinármi TeleCafé

16.00 - Porada k festivalu Peknej jesene / Karte staromestského seniora