Program starostky

Streda, 16. apríl 2014


8.30 - Strategická porada

11.00 - Stretnutie s riaditeľom Slovenskej pošty

11.30 - Porada k verejnému poriadku

13.00 - Administratíva

15.00 - Stretnutie s riaditeľom SNG

16.00 - Riešenie podnetov a sťažností