Program starostky

Štvrtok 30.10.2014

 

09.00 - Strategická porada

10.00 - Regionálne združenie mestských častí hl.mesta Bratislavy

12.00 - Porada k vianočným trhom

13.00 - Administratíva

14.00 - Pracovné stretnutia

15.30 - Zasadnutie okrskových

16.00 - Staromestský halloweensky karneva, Medická záhrada