Program starostky

Štvrtok, 21.8.2014 

 

9.00 - Administratívna práca

10.00 - Pietna spomienka - 21. august 1968, Šafáriovo nám.

11.00 - Otvorenie výstavy L. Bielika - Univerzita Komenského

12.00 - Stretnutie - projekty mestskej časti

13.00 - Strategický tím

14.30 - Podnety občanov

16.00 - Príprava projektu Propeler

20.30 - Pressburger Klezmer Band - Staromestský letný festival,

Nádvorie Zichyho paláca