Program starostky

Sreda, 3.9.2014

 

9.00 Strategická porada

11.00 Porada k verejnému poriadku

12.00 Administratíva

14.00 Porada oddelení

16.00 Pracovné stretnutia

17.00 Stretnutie k projektom mestskej časti