Program starostky

Piatok 24.10.2014

 

09.00 - Porada k čistote a poriadku

10.00 - Sociálna výdajňa

11.00 - Strategická porada

13.00 - Blahoželanie k zivotnému jubileu

14.00 - Mesiac úcty k starším

15.00 - Administratíva 

19.00 - Jazzové dni