Referát komunikácie s verejnosťou

Gubková Nora, Mgr.

hovorca

kancelária: 100/I.

tel: +421(2)59246289, 0910 853 986

email: nora.gubkova@staremesto.sk

 

Stanislav Milan, Mgr.

kancelária: 103/I.

tel: +421(2)59246381

email: milan.stanislav@staremesto.sk