Referát verejného obstarávania

Janošťáková Margita, Ing.

kancelária: 304/III.

tel: +421(2)59246296, 0902914083

email: margita.janostakova@staremesto.sk

 

Sabolová Sabína, Ing.

kancelária: 304/III.

tel: +421(2)59246314

email: sabina.sabolova@staremesto.sk

 

Zagyi Erik, Ing.

vedúci referátu

kancelária: 303/III.

tel: +421(2)59246332, 0911984329

email: erik.zagyi@staremesto.sk