Správy o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Rok 2017

  • Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016    link

26.  zasadnutie MZ dňa 16.05.2017
Materiál č. 18
Prijaté uznesením č. 70/2017

 

  • Správa o stave plneia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2017  link

29. zasadnutie MZ dňa 19. septembra 2017
Materiál č. 28
Prijaté uznesením č. 136/2017