Stanoviská miestneho kontrolóra

Rok 2018

  •  Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto "Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci" link

32. zasadnutie MZ dňa 06.02.2018

Materiál č. 4

Prijaté uznesením č. 5/2018

 

Rok 2017

  • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016  link
27. zasadnutie MZ dňa 27.06.2017
Materiál č. 4
Prijaté uznesením č. 80/2017
 
  • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 – 2020   link

31. zasadnutie MZ dňa 12.12.2017
Materiál č. 4
Prijaté uznesením č. 177/2017