Starosta Mgr. Radoslav Števčík


starosta2017

 

 

Kontakty:

kancelária: 100d/I.

tel: +421(2)59246277  

email: starosta@staremesto.sk

 

Mgr. Radoslav Števčík,

starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

 

Predchádzajúci starostovia:

PhDr. Tatiana Rosová (2010 - 2014)
Andrej Petrek (2006 - 2010)
Peter Čiernik (2002 - 2006)
Andrej Ďurkovský (1994 - 2002)
Miloslava Zemková (1990 - 1994)