Súpisné čísla

Kontaktná osoba: Ing. Eva Bellová
Telefón: 02/59 24 62 29
E-mail: eva.bellova@staremesto.sk

 

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.4 - Viera Šmotláková
Telefon: 59 24 64 13
E- mail: viera.smotlakova@staremesto.sk


 

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

 

Žiadosť o potvrdenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

 

Žiadosť o potvrdenie súpisného čísla na stavbu

 

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

 

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu