Tlačové oddelenie MČ

Alexandra Obuchová

0902 051 743

02/59246 245

alexandra.obuchova@staremesto.sk