Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2016 zo 6. decembra 2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Rozhodnutie č. 30/2016 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 7. apríla 2016 o organizačno-technickom zabezpečení vydávania osobitného oprávnenia k vjazdu a zotrvaniu motorového vozidla v historickej časti mesta

 

Kontaktná osoba:
Tel. 02/ 59 246 415, 02/ 59 246 420

 

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Fyzická osoba


Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Právnická osoba