Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2015 z 8. decembra 2015 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Rozhodnutie č. 8/2016 starostu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto z 29. januára 2016 o organizačno-technickom zabezpečení vydávania osobitného oprávnenia k vjazdu a zotrvaniu motorového vozidla v historickej časti mesta

 

Kontaktná osoba:
Tel. 02/ 59 246 415, 02/ 59 246 420

 

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Fyzická osoba


Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Právnická osoba