Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Námietková kancelária pre voľby

Pracovníci v námietkovej kancelárie budú k dispozícii občanom od 15.10.2018 do 9.11.2018 v Centre služieb občanom, pracovisko č. 9:

 

Pondelok 07:30 - 17:00 hod.

Utorok 07:30 - 15:00 hod.

Streda 07:30 - 17:00 hod.

Štvrtok 07:30 - 15:00 hod.

Piatok 07:30 - 13:30 hod.

 

t.č.: 02/59246421

e-mail: namietkova@staremesto.sk

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (PDF, 67kB)

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 (PDF, 2MB)

 

Oznámenie o počte obyvateľov (PDF, 145kB)

 

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

 

Informácia o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie (PDF, 75kB)

 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a do orgánov samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  (PDF, 195KB)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (PDF, 1,5MB)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Bratislava a pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Bratislave (bratislava.sk)

 

Informácie pre voliča

 

Informácie pre kandidátov

 

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR - http://www.minv.sk/?volby-oso2018