Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

Prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: upratovačka

miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava

 

Termín nástupu: ihneď, prípadne dohodou

 

Požiadavky:

 

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť

c) praktické skúsenosti s výkonom práce

 

Kontaktná osoba:

Iveta Šidová

Tel. +421 2 59 246 272, 0903 485 174

e-mailová adresa: iveta.sidova@staremesto.sk

 

_____________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: zdravotná sestra/opatrovateľka do detských jasieľ na Čajkovského ul. č. 2, Bratislava

 

Termín nástupu: 1.11.2017, prípadne dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady:

a) Stredná zdravotná škola s maturitou

b) alebo opatrovateľský kurz podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v nemocnici na detských oddeleniach alebo v detských jasliach vítaná

 

Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu: jaslecajkovskeho1@gmail.com

 

Kontaktná osoba: Marta Rojková

tel. č. +421 905 767 364

www.jaslecajkovskeho.sk

 

________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: vyučená kuchárka do detských jasieľ na Čajkovského ul. č. 2, Bratislava

 

Termín nástupu: 1.11.2017, prípadne dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady:

a) vyučená v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná

 

Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu: jaslecajkovskeho1@gmail.com

 

Kontaktná osoba: Marta Rojková

tel. č. +421 905 767 364

www.jaslecajkovskeho.sk

 

________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciuvyučená kuchárka do školskej jedálne pri Materskej  škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6  Bratislava

 

Termín nástupu: ihneď                                                         

 

Kvalifikačné predpoklady:

a) vyučená v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná.

 

 Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:   ms29augusta@staremesto.sk

telefonický kontakt: 52968644, 52968041,   alebo  na e-mailovú adresu:    sjkaradzicova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 555562959.                                                                           

 

________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: 

pomocnú kuchárku do školskej jedálne pri Materskej  škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6  Bratislava,

Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:   ms29augusta@staremesto.sk,

telefonický kontakt: 52968644, 52968041,   alebo  na e-mailovú adresu: sjkaradzicova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 555562959.

 

pomocnú kuchárku do školskej jedálne pri Materskej  škole Gorazdova 6  Bratislava,

profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:  msgorazdova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 54771017.

 

pomocnú kuchárku do výdajnej školskej jedálne pri Materskej  škole Heydukova 25 Bratislava.

Telefonický kontakt:     Bc. Zuzana Mráziková, 62802012 .

Termín nástupu: ihneď                                                         

 

Kvalifikačné predpoklady pre pracovnú pozíciu pomocná kuchárka:

a) zaučená  v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná