Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu:  odborný referent

Referát územného plánu, rozvoja a prípravy a koordinácie projektov 

druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú 1 rok

Miesto výkonu práce: Vajanského nábrežie 3, Bratislava

Termín nástupu: 15. september 2018

 

Náplň práce:

· Vypracováva projektové zámery a ostatné podklady pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a ďalších grantov a dotácií

· Vypracováva žiadosti na čerpanie pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a ďalších grantov a dotácií

· Sleduje aktuálne výzvy pre čerpanie NFP z eurofondov, grantov a dotácií,

· Vedie agendu a korešpondenciu podaných a realizovaných projektov financovaných z prostriedkov eurofondov a ďalších grantov a dotácií, sleduje dodržiavanie harmonogramov realizácie projektov

· Spolupracuje a komunikuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní realizácie projektov eurofondov

 

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti:

anglický jazyk - pokročilý

Počítačové znalosti:

Excel, Word, Outlook

Pozícia vhodná pre absolventa: 

nie

Zvláštne požiadavky: 

· prehľad poskytovania NFP v dotačných schémach, možnostiach čerpania dotácií a

grantov

Osobnostné predpoklady

· ústretovosť

· samostatnosť

· komunikatívnosť

 

 

Základná zložka mzdy:

1650,00 Eur

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:

a)       profesijný štuktúrovaný životopis

b)      výpis z registra trestov

c)       čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

d)      súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením samostatný odborný referent–neotvárať“ v lehote do 12. 09.2018 do 13:00 h

 

Kontaktná osoba: Ing. Anton Gábor,

Tel. 02/59 246 256, mobil: 0911 238 713, e-mailová adresa: anton.gabor@staremesto.sk

 

_____________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: informátor – vrátnik

pracovná pozícia spojená s upratovaním

miesto výkonu práce: staromestské centrum kultúry a vzdelávania Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava

termín nástupu: 15. septembra 2018

Požiadavky:

a)       komunikatívnosť

b)      príjemné vystupovanie na verejnosti

c)       samostatnosť

d)      bezúhonnosť

e)      spoľahlivosť

f)        empatia

Zameranie – náplň pracovnej činnosti:

a)       poskytovanie informácií o kultúrnom centre a aktivitách

b)      vedenie evidencie návštevníkov

c)       upratovanie vymedzených priestorov

Základná zložka mzdy:

747,00 Eur

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:

a)       Profesijný štuktúrovaný životopis

b)      Výpis z registra trestov

c)       Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

d)      Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „ informátor-vrátnik, Pistoriho palác –neotvárať“ v lehote do 22.08.2018 do 13:00 h.

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Janegová, tel. č. 02 59 201 605, mobil: 0911 03 984

e-mail: lubica.janegova@staremesto.sk

 

_____________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: informátor – vrátnik

pracovná pozícia spojená s upratovaním, na skrátený pracovný úväzok

Miesto výkonu práce: Heydukova 25, Bratislava

Termín nástupu: 1. septembra 2018

Požiadavky:

a)       komunikatívnosť

b)      príjemné vystupovanie na verejnosti

c)       samostatnosť

d)      bezúhonnosť

e)      spoľahlivosť

f)        empatia

Zameranie – náplň pracovnej činnosti:

a)       poskytovanie informácií návštevám a ich usmerňovanie v rámci objektu

b)      vybavovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefonických hovorov

c)       evidovanie návštev

d)      požičiavanie kľúčov od uzamknutých miestností k tomu oprávneným osobám

e)      uzamykanie vchodových dverí do objektu

f)        upratovanie vymedzených priestorov

Základná zložka mzdy:

555,00 Eur

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:

a)       profesijný štuktúrovaný životopis

b)      výpis z registra trestov

c)       čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

d)      súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „ informátor-vrátnik, Heydukova 25 –neotvárať“ v lehote do 22. 08.2018 do 13:00 h

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboslava Vasilová tel. č. 02/ 59 246 362, mobil: 0910 853 989

e-mail: luboslava.vasilova@staremesto.sk

 

_____________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciuvyučená kuchárka do školskej jedálne pri Materskej  škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6  Bratislava

 

Termín nástupu: ihneď                                                         

 

Kvalifikačné predpoklady:

a) vyučená v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná.

 

 Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:   ms29augusta@staremesto.sk

telefonický kontakt: 52968644, 52968041,   alebo  na e-mailovú adresu:    sjkaradzicova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 555562959.                                                                           

 

________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: 

pomocnú kuchárku do školskej jedálne pri Materskej  škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6  Bratislava,

Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:   ms29augusta@staremesto.sk,

telefonický kontakt: 52968644, 52968041,   alebo  na e-mailovú adresu: sjkaradzicova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 555562959.

 

pomocnú kuchárku do školskej jedálne pri Materskej  škole Gorazdova 6  Bratislava,

profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:  msgorazdova@staremesto.sk

telefonický kontakt: 54771017.

 

pomocnú kuchárku do výdajnej školskej jedálne pri Materskej  škole Heydukova 25 Bratislava.

Telefonický kontakt:     Bc. Zuzana Mráziková, 62802012 .

Termín nástupu: ihneď                                                         

 

Kvalifikačné predpoklady pre pracovnú pozíciu pomocná kuchárka:

a) zaučená  v odbore

 

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná