Oprava výtlkov

Organizácia zabezpečujúca činnosť

Pittel+Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35943653

CoMS s.r.o.

 

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu

http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6554/150272

 

Zmluva

Zmluva č. 285/2015 (PDF, 11 MB)

Zmluva č. 314/2016 (PDF, 4,3 MB)

 

Opravené výtlky

 

Nahlásené výtlky

 

Nahlásiť nový výtlk