VÝTVARNÉ KURZY PRE DOSPELÝCH

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9

811 01 Bratislava


Informácie: 0911 238 714, beata.tarjanyiova@staremesto.sk

Vyučovacia hodina: 45 min.

Výučba: 1x do týždňa

 

Výtvarné kurzy pre dospelých

 

1.

RUKA MI POVIE

 Prehlbovanie výtvarných zručností pre začiatočníkov a pokročilých.

Zdokonaľovanie sa v kresbových a maliarskych technikách. Oboznámenie sa s lineárnou a farebnou perspektívou. Zobrazovanie zátišia, krajiny, busty a portrétu. Zoznámenie sa s technikou koláže, frotáže a monumentálnymi technikami. Overovanie si výtvarných emócii platformou princípov štylizácie a abstrahovania pojmov geometrickej a gesticko – lyrickej abstrakcie. Základný materiál dodá kultúrne zariadenie.

Lektor akademický maliar Dušan Sekela

33 vyučovacích hodín

utorok 10.00 - 12.15 h/ tri vyučovacie hodiny

75.90 € / seniori a ZŤP 66 €

Predpoklad otvorenia kurzu začiatkom októbra 2018

e-mail: beata.tarjanyiova@staremesto.sk

Prihláška 

 

2.

MODELUJEME Z HLINY

Kurz je určený pre záujemcov o získanie skúseností v sochárskej tvorbe na modelovaní postavičky, hlavy, reliéfu a voľnej tvorby. Základný materiál dodá kultúrne zariadenie.

Lektor Veronika Vargová

33 vyučovacích hodín

utorok 17.30 - 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny

75.90 € / seniori a ZŤP 66 €

Predpoklad otvorenia kurzu začiatkom októbra 2018

e-mail: beata.tarjanyiova@staremesto.sk

Prihláška 

 

3.

KRESLÍME A MAĽUJEME

Kresba uhlíkom a ceruzkou zátišia, suchý pastel, mastný pastel, akvarel, akryl a rôzne iné variabilné a kombinované  techniky. Základný materiál dodá kultúrne zariadenie.

Lektorka Melita Gajdúšková

33 vyučovacích hodín

štvrtok od 17.30 do 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny

75.90 €/ seniori a ZŤP 66 €

Predpoklad otvorenia kurzu na začiatkom októbra 2018

e-mail: beata.tarjanyiova@staremesto.sk

Prihláška

 

4.

ZÁKLADY MAĽBY NA HODVÁB

Základná príprava hodvábu a pomôcok, práca s kontúrou, práca s výplňovou farbou, fixovanie maľby zažehľovaním. Základný materiál dodá kultúrne zariadenie.

Lektorka  Beata Tarjányiová

12 vyučovacích hodín

Streda od 10.00 do 12.15 h/ tri vyučovacie hodiny

27.60 €/ seniori a ZŤP 20 €

Predpoklad otvorenia kurzu začiatkom októbra 2018

e-mail: beata.tarjanyiova@staremesto.sk

Prihláška