Podujatia » Mutanti (posledný valčík v hoteli Kriváň)

divadlo
07.03.2013 19.30
Miesto konania: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Františkánske nám. 7
Divadlo GUnaGU

Čierna komédia o prvých aj posledných veciach 4% človeka.

viac...