Podujatia

Miesto konania:
Typy podujatí:

DOKOPYDANIE

výstava
13.09.2018 - 21.10.2018 utorok - sobota 13.00 - 18.00
Miesto konania: Galéria Z, Ventúrska 9
Meandre slovenskej asambláže, výstava je prvým pokusom načrtnúť fenomén tejto výtvarnej techniky na Slovensku, keďže jej dejiny u nás dosiaľ nikdy nik nespracoval, ani sa nik jej problematike zatiaľ systematicky nevenoval. Asambláž (z francúzskeho spájanie, priraďovanie, skladanie, zostavovanie, zhromažďovanie) je dielo vytvorené začlenením trojrozmerného prvku do kompozície. Kurátor výstavy Miro Procházka, vernisáž 13. 9., 18.00, trvanie 13. 9. - 21. 10.

KRÁSA STAROBY, STAROBA V KRÁSE

výstava
01.10.2018 - 31.10.2018
Miesto konania: Staromestská knižnica, pobočka Panenská 1
Výstava ručných prác klientov Seniorcentra na Podjavorinskej ulici a zariadenia pre seniorov Ohel David na Svoradovej ulici, pobočka Panenská 1 v čase výpožičných hodín.

ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME

iné
01.10.2018 - 28.02.2019
Miesto konania: Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a
14. ročník veľkej čitateľskej súťaže pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a 1. ročníkov stredných škôl, ktorí radi čítajú a súťažia, všetky pracoviská Staromestskej knižnice.

Kino Fiml Europa, program október

koncert
01.10.2018 - 31.10.2018
Miesto konania: Kino Film Europe, Pistoriho palác, Štefánikova 25
1. 10. PREHLIADKA Be2Can, vstupné: 3 €, 2. 10. PREHLIADKA Be2Can, vstupné: 3 €, 3. 10., 11.00 UTOYA, 22. JÚLA, projekcia pre seniorov, vstupné: 1 € / 4.50 €, 3. 10., 19.00 UTOYA, 22. JÚLA, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 4. 10., 19.00 3 DNI V QUIBERONE, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 5. 10., 17.00 3 DNI V QUIBERONE, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 5. 10., 19.30 UTOYA, 22. JÚLA, 4.50 € / 2.50 €, 6. 10., 17.00 UTOYA, 22. JÚLA, 4.50 € / 2.50 €, 6. 10., 19.30 3 DNI V QUIBERONE, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 7. 10., 11.00 NEUVERITEĽNÝ PRÍBEH HRUŠKY OBROVSKEJ, rodičia s deťmi, vstupné: 1 €, 7. 10., 17.00 HOSTIA VEČERE PÁNA, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 7. 10., 19.00 3 DNI V QUIBERONE, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 8. 10., 18.00 JA, SIMON, projekcia a diskusia, vstupné: 3 €, 9. 10., 19.00 UTOYA, 22. JÚLA, 10. 10., 11.00 ULICE V PALERME, projekcia pre seniorov, vstupné: 1 € / 4 €, 10. 10., 19.00 3 DNI V QUIBERONE, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 11. 10., 19.00 ZLODEJI, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 12. 10., 10.00 UTOYA, 22. JÚLA, vstupné: 1 €, 12. 10., 17.00 ZLODEJI, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 12. 10., 19.30 UTOYA, 22. JÚLA, vstupné. 4.50 € / 2.50 €, 13. 10., 17.00 UTOYA, 22. JÚLA, vstupné. 4.50 € / 2.50 €, 13. 10., 19.00 3 DNI V QUIBERONE, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 14. 10., 15.00 NEUVERITEĽNÝ PRÍBEH HRUŠKY OBROVSKEJ, vstupné: 2 €, 14. 10., 17.00 UTOYA, 22. JÚLA, vstupné: 3 €, 14. 10., 19.00 3 DNI V QUIBERONE, vstupné: 4 €, 16. 10., 19.00 ZLODEJI, vstupné: 4 € / 2 €, 17. 10., 11.00 REALITY SHOW, vstupné: 4 € / 1 €, 17. 10., 19.00 ZLODEJI, vstupné: 4 € / 2 €, 18. 10., 19.00 TVÁR, 19. 10., 17.00 TVÁR, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 19. 10., 19.00 TVÁR, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 20. 10., 17.00 TVÁR, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 20. 10., 19.00 TVÁR, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 21. 10., 17.00 ZLODEJI, vstupné: 4 € / 2 €, 21. 10., 19.30 TVÁR, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 22. 10., 18.00 TONY ERDMANN, projekcia a diskusia, vstupné: 3 €, 23. 10., 19.00 TVÁR, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 24. 10., 11.00 BOŽSKÝ, projekcia pre seniorov, vstupné: 1 € / 4.50 €, 24. 10., 19.00 ZLODEJI, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 25. 10., 19.00 VEŽA. JASNÝ DEŇ., vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 26. 10., 17.00 TVÁR, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 26. 10., 19.00 3 DNI V QUIBERONE, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 27. 10., 17.00 VEŽA. JASNÝ DEŇ., vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 27. 10., 19.00 UTOYA, 22. JÚLA, vstupné. 4.50 € / 2.50 €, 28. 10., 17.00 VEŽA. JASNÝ DEŇ., vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 28. 10., 19.15 3 DNI V QUIBERONE, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 30. 10., 15.00 3 DNI V QUIBERONE, 30. 10., 19.00 ZLODEJI, vstupné: 4.50 € / 2.50 €, 31. 10., 11.00 RODINNÝ PRIATEĽ, projekcia pre seniorov, vstupné: 4.50 € / 1 €, 31. 10., 17.00 VEŽA. JASNÝ DEŇ., vstupné: 4.50 € / 2.50 €

ÚSMEVY Z HLINY

výstava
03.10.2018 - 30.10.2018 utorok - nedeľa 14.00 - 19.00
Miesto konania: Staromestská Galéria Zichy, Ventúrska 9, vchod z ulice
Mária Banášová, vstúpila na slovenskú výtvarnú scénu koncom osemdesiatych rokov a hneď jej prvá bratislavská výstava bola príjemným prekvapením. Svojich divákov oslovila kolekciou neobyčajných keramických plastík, v ktorých sa snúbila fantázia ženy, s humorom na tie časy neobvyklým a nečakaným. Boli to svieže kompozície, torzá postáv i celé figúry, ktoré prinášali úsmevný pohľad na život, nečakané situácie, ale aj najvnútornejší citový svet bežného človeka. Vernisáž 3. 10., 17.00, trvanie do 30. 10.

POZDRAV a SPOLOČNE

výstava
03.10.2018 - 31.10.2018 otvorená utorok – nedeľa 15.00 – 19.00
Miesto konania: Galéria F7, Františkánske námestie 7
Maľba, kresba, grafika, sklo, keramika, sochy, 54 slovenských a českých autorov, výstava venovaná 100. výročiu vzniku ČSR.

Bedtime stories Nikolety Paksiovej

výstava
03.10.2018 - 03.11.2018
Miesto konania: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14
Vernisáž výstavy: 3. októbra 2018 o 18.00 hod. Otvorené pondelok - piatok 9.00 - 20.00

MIESTO, KDE SA STRETÁVAME

výstava
04.10.2018 - 05.11.2018 otvorená utorok - piatok 12.00 - 18.00, sobota - nedeľa 15.00 - 19.00.
Miesto konania: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Pistoriho palác, Štefánikova 25
Výstava staromestských výtvarníkov pod kuratelou výtvarného kritika a historika Ľubomíra Podušela spojená s otvorením Pistoriho paláca po rekonštrukcii. Súčasťou otvorenia bude historický večer, doplnený hudobnými vstupmi, na ktorom predstavíme jeden z najznámejších šľachtických rodov, ktoré sa spájajú s históriou Bratislavy. Historické večery sa stanú súčasťou programu Pistoriho paláca aj v ďalších mesiacoch.

Z fotografickej tvorby Paula Martinku

výstava
04.10.2018 - 16.11.2018 streda 13.00 - 17.00, štvrtok 13.00 - 18.00
Miesto konania: Galéria Nadácie PRESS PHOTO, Zichyho palác, Ventúrska 9
Výstava výberu z fotografickej tvorby Paula Martinku, fotografa New York Post., slovenského rodáka žijúceho a pracujúceho v New Yorku, trvanie 4. 10. - 16. 11.

DNI ŠPANIELSKEJ KULTÚRY

iné
15.10.2018 - 21.10.2018
Miesto konania: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Pistoriho palác, Štefánikova 25
15. - 21. 10. DNI ŠPANIELSKEJ KULTÚRY, filmové večery, koncert Marty Femeniovej – priečna flauta, konferencia Hispánsko-slovenská obchodná komora, poézia Federica García Lorcu, výstava malieb Araceli Revertovej.

KRAJINA KRÁSY

výstava
18.10.2018 - 16.11.2018 pondelok a piatok 13.00 - 18.00, utorok - piatok 9.00 - 18.00
Miesto konania: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Ventúrska 9, Zichyho palác
Deti z celého Slovenska pátrajú po historickom ornamente vlastnej obce, aby spoločným úsilím vytvorili nádhernú etnologickú mapu Slovenska a dokázali, že Slovensko je krajinou krásy v srdci Európy. Výstava je súčasťou školského projektu Ornamentálna mapa Slovenska, bližšie info: www.tatrin.sk, vernisáž 18. 10., 9.45, trvanie do 16. 11.

KRAJINA KRÁSY

výstava
18.10.2018 - 16.11.2018 pondelok a sobota 13.00 - 18.00, utorok - piatok 9.00 - 18.00
Miesto konania: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Ventúrska 9, Zichyho palác
Deti z celého Slovenska pátrajú po historickom ornamente vlastnej obce, aby spoločným úsilím vytvorili nádhernú etnologickú mapu Slovenska a dokázali, že Slovensko je krajinou krásy v srdci Európy. Výstava je súčasťou školského projektu Ornamentálna mapa Slovenska, bližšie info: www.tatrin.sk, vernisáž 18. 10., 9.45, trvanie do 16. 11.
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 8 ] ďalej » na koniec »»