Výberové konania a zamestnanie

Archív oznamov

Výberové konanie

Vyvesené od 13.04.2015 do 10.05.2015

"na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Vazovova 4"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia sociálnych vecí"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia kultúry"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia stavebného poriadku"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia investičného"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia majetkového"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia právneho a správnych činností"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku"

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Šulekova 35 v Bratislave

Vyvesené od 07.10.2014 do 02.11.2014

2006/43423/2014/SKO/Vas

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Búdková 21 v Bratislave

Vyvesené od 07.10.2014 do 02.11.2014

2006/43405/2014/SKO/Vas

Výberové konanie

Vyvesené od 16.04.2014 do 08.05.2014

"na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Dubová 01 v Bratislave s predpokladaným nástupom 01.07.2014"

Výberové konanie

Vyvesené od 16.04.2014 do 08.05.2014

"na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Heydukova 25 v Bratislave (bez právnej subjektivity) s predpokladaným nástupom 01.09.2014"

Výberové konanie

Vyvesené od 16.04.2014 do 08.05.2014

"na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Ferienčíkova 12 v Bratislave (bez právnej subjektivity) s predpokladaným nástupom 01.07.2014"

Výberové konanie

Vyvesené od 16.04.2014 do 08.05.2014

"na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave s predpokladaným nástupom 01.07.2014"

Výberové konanie

Vyvesené od 16.04.2014 do 08.05.2014

"na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Hlboká cesta 04 v Bratislave s predpokladaným nástupom 01.07.2014"

Výberové konanie

Vyvesené od 21.02.2014 do 10.03.2014

"na obsadenie funkcie: vedúci oddelenia sociálnych vecí"

Oznámenie

Vyvesené od 10.02.2014 do 03.03.2014

2006/4057/2014/SKO/Vas
"výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Kuzmányho 9 v Bratislave"

Oznámenie

Vyvesené od 10.02.2014 do 03.03.2014

2006/4027/2014/SKO/Vas
"výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Karadžičova 51 v Bratislave"

Oznámenie

Vyvesené od 10.02.2014 do 03.03.2014

2006/4075/2014/SKO/Vas
"výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Vazovova 16 v Bratislave"

Oznámenie

Vyvesené od 10.02.2014 do 03.03.2014

2006/4067/2014/SKO/Vas
"výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Malá 6 v Bratislave"

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 2 ] ďalej » na koniec »»
Aktuálne oznamy