Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 28.08.2014 do 16.09.2014

38232
"Daniel Polách"

pdf oznamenie_14_905.pdf (PDF, 84.3 KiB)

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Vyvesené od 28.08.2014 do 15.09.2014

9102303/5/3941225/2014
"RESTAURANT CARIBIC s.r.o."

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Vyvesené od 28.08.2014 do 15.09.2014

5986/33756/2014/STA/Kam
"Stavebné úpravy spojené so zmenou účelu využitia objektu - Suché Mýto 4, 6, Bratislava"

pdf oznamenie_14_899.pdf (PDF, 787.9 KiB)

Oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené od 28.08.2014 do 15.09.2014

5705/37948/2014/STA/Mor
"Vstavba výťahu do bytového domu Slávičie údolie 10, Bratislava"

pdf oznamenie_14_898.pdf (PDF, 853.7 KiB)

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Vyvesené od 28.08.2014 do 03.09.2014

EX 415/2012

pdf oznamenie_14_903.pdf (PDF, 32.7 KiB)

Oznámenie termínu a miesta konania dražby hnuteľných vecí

Vyvesené od 28.08.2014 do 01.09.2014

EX 2450/2013

pdf oznamenie_14_904.pdf (PDF, 45.1 KiB)

Oznámenie termínu dražby a opätovnej dražby hnuteľných vecí

Vyvesené od 28.08.2014 do 01.09.2014

EX 1662/2014

pdf oznamenie_14_902.pdf (PDF, 63.2 KiB)

Oznámenie termínu dražby a opätovnej dražby hnuteľných vecí

Vyvesené od 28.08.2014 do 01.09.2014

EX 3129/2011

pdf oznamenie_14_901.pdf (PDF, 60.8 KiB)

Oznámenie termínu dražby a opätovnej dražby hnuteľných vecí

Vyvesené od 28.08.2014 do 01.09.2014

EX 683/2014

pdf oznamenie_14_900.pdf (PDF, 79.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.08.2014 do 16.09.2014

38076
"Ing. Ján Lukáč"

pdf oznamenie_14_897.pdf (PDF, 115.3 KiB)