Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Verejná vyhláška

Vyvesené od 25.05.2015 do 24.06.2015

7038/22265/2015/DŽV/Teš
"Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské nivy"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.05.2015 do 11.06.2015

22636
"Andrej Berky"

pdf oznamenie_15_0648.pdf (PDF, 72.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.05.2015 do 11.06.2015

22642
"Róbert Erlich"

pdf oznamenie_15_0646.pdf (PDF, 72.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.05.2015 do 11.06.2015

22647
"Ing. Róbert Kohlmann"

pdf oznamenie_15_0644.pdf (PDF, 74.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.05.2015 do 11.06.2015

22658
"Luboš Škoruba"

pdf oznamenie_15_0643.pdf (PDF, 72.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.05.2015 do 11.06.2015

22662
"Dušan Kudry"

pdf oznamenie_15_0642.pdf (PDF, 72.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.05.2015 do 11.06.2015

22666
"Zuzana Blšťáková"

pdf oznamenie_15_0641.pdf (PDF, 72.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.05.2015 do 11.06.2015

22685
"Rudolf Paiš"

pdf oznamenie_15_0640.pdf (PDF, 73.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.05.2015 do 11.06.2015

22672
"Angelika Roziaková"

pdf oznamenie_15_0637.pdf (PDF, 72.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.05.2015 do 11.06.2015

22675
"Veronika Pavlíková"

pdf oznamenie_15_0636.pdf (PDF, 72.5 KiB)