Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Výzva na prekladanie ponúk

Vyvesené od 25.07.2014 do 18.08.2014

Podlim-15/2014
"Revitalizácia vnútrobloku Slávia"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.07.2014 do 11.08.2014

33704
"Andrea Hamilton"

pdf oznamenie_14_776.pdf (PDF, 115.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.07.2014 do 11.08.2014

33703
"Štefan Bertók"

pdf oznamenie_14_775.pdf (PDF, 116.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 25.07.2014 do 11.08.2014

33702
"Norbert Blaško"

pdf oznamenie_14_774.pdf (PDF, 116.5 KiB)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 25.07.2014 do 10.08.2014

"ANGELIKA ROZIAKOVÁ"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 25.07.2014 do 10.08.2014

"LIDOVINO VILA QUISPE"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 25.07.2014 do 10.08.2014

"Jozef Tlsták"

Verejná vyhláška

Vyvesené od 25.07.2014 do 04.08.2014

"NS MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie"

Verejná vyhláška

Vyvesené od 25.07.2014 do 04.08.2014

5935/33418/2014/OZP/Uzs
"NS MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie"

Oznámenie o opätovnej dražbe hnuteľných vecí

Vyvesené od 25.07.2014 do 03.08.2014

EX 34/2013
"Mgr. Miroslav Lupták, súdny exekútor"