Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Výzva

Vyvesené od 27.01.2015 do 26.02.2015

"Volkswagen tmavomodrej farby bez e. č., na ulici Nábrežie arm. gen. L. Svobodu pri bytovom dome č. 56"

pdf vyzva_15_001.pdf (PDF, 202.6 KiB)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Vyvesené od 27.01.2015 do 17.02.2015

"ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach"

pdf vzn_navrh_2015_001.pdf (PDF, 156.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.01.2015 do 15.02.2015

4380
"Vladimír Crespo"

pdf oznamenie_15_0088.pdf (PDF, 71.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.01.2015 do 15.02.2015

4378
"Angelika Roziaková"

pdf oznamenie_15_0087.pdf (PDF, 72.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.01.2015 do 15.02.2015

4376
"Simona Škriňová"

pdf oznamenie_15_0086.pdf (PDF, 72.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.01.2015 do 15.02.2015

4374
"Pavol Hebelka"

pdf oznamenie_15_0085.pdf (PDF, 71.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.01.2015 do 15.02.2015

4373
"Monika Wagnerová"

pdf oznamenie_15_0084.pdf (PDF, 72.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.01.2015 do 15.02.2015

4371
"Karol Pullmann"

pdf oznamenie_15_0083.pdf (PDF, 71.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.01.2015 do 15.02.2015

4370
"Romana Rigóová"

pdf oznamenie_15_0082.pdf (PDF, 72.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.01.2015 do 15.02.2015

4369
"Soňa Falbová"

pdf oznamenie_15_0081.pdf (PDF, 72.6 KiB)