Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 23.10.2014 do 10.11.2014

46494
"Maroš Petro"

pdf oznamenie_14_1134.pdf (PDF, 114.9 KiB)

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Vyvesené od 23.10.2014 do 09.11.2014

"Nosný systém MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie"

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Vyvesené od 23.10.2014 do 09.11.2014

4077/46123/2014/STA/Klo - OZNP
"Polyfunkčný objekt Paulínyho"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 23.10.2014 do 09.11.2014

"eBUSINESS, s.r.o."

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.10.2014 do 10.11.2014

46296
"Rudolf Paiš"

pdf oznamenie_14_1133.pdf (PDF, 115.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.10.2014 do 10.11.2014

46293
"Ľudmila Joniová"

pdf oznamenie_14_1132.pdf (PDF, 115.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.10.2014 do 10.11.2014

46290
"Lívia Trhajová"

pdf oznamenie_14_1131.pdf (PDF, 114.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.10.2014 do 10.11.2014

46288
"Marcel Holý"

pdf oznamenie_14_1130.pdf (PDF, 114.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.10.2014 do 10.11.2014

46286
"Ladislav Maček"

pdf oznamenie_14_1129.pdf (PDF, 114.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.10.2014 do 10.11.2014

46284
"Gordana Zlámalová"

pdf oznamenie_14_1128.pdf (PDF, 115.2 KiB)