Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 01.10.2014 do 19.10.2014

42753
"Mgr. Alica Máčaiová"

pdf oznamenie_14_1020.pdf (PDF, 114.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 01.10.2014 do 17.10.2014

42818
"Peter Mesároš"

pdf oznamenie_14_1021.pdf (PDF, 114.2 KiB)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 01.10.2014 do 16.10.2014

"Pierre Nicolas Spitz"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 01.10.2014 do 16.10.2014

"Martin Feja"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.09.2014 do 19.10.2014

42646
"Miroslav Takáč"

pdf oznamenie_14_1019.pdf (PDF, 114.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.09.2014 do 19.10.2014

42644
"Pavol Hebelka"

pdf oznamenie_14_1018.pdf (PDF, 114.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.09.2014 do 19.10.2014

42617
"Vladimíra Martinková"

pdf oznamenie_14_1017.pdf (PDF, 114.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.09.2014 do 19.10.2014

42614
"Marek Vráblik"

pdf oznamenie_14_1016.pdf (PDF, 116.6 KiB)

Oznámenie verejnou vyhláškou

Vyvesené od 30.09.2014 do 15.10.2014

"Róbert Kohlmann - výkaz nedoplatkov, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s."

Rozhodnutie ministra

Vyvesené od 30.09.2014 do 15.10.2014

číslo 127/2014
"Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja"