Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 17.04.2015 do 17.05.2015

17008
"Jana Kanasová"

pdf oznamenie_15_0472.pdf (PDF, 72.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 17.04.2015 do 04.05.2015

16949
"Jana Šedivá"

pdf oznamenie_15_0471.pdf (PDF, 73.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 17.04.2015 do 04.05.2015

16947
"Rudolf Paiš"

pdf oznamenie_15_0470.pdf (PDF, 73.3 KiB)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 17.04.2015 do 03.05.2015

"Angelika Roziaková"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 17.04.2015 do 03.05.2015

"Jarmila Páleníčková"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 17.04.2015 do 03.05.2015

"Alexandra Fridová"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 17.04.2015 do 26.04.2015

16944
"Ľubomír Raus"

pdf oznamenie_15_0469.pdf (PDF, 72.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 17.04.2015 do 26.04.2015

16941
"Jozef Drlička"

pdf oznamenie_15_0468.pdf (PDF, 73.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 17.04.2015 do 26.04.2015

16936
"František Terebeššy"

pdf oznamenie_15_0467.pdf (PDF, 72.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 17.04.2015 do 26.04.2015

16891
"Patrik Crespo"

pdf oznamenie_15_0466.pdf (PDF, 72.3 KiB)