Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 18.12.2014 do 04.01.2015

54837
"Ladislav Longauer"

pdf oznamenie_14_1360.pdf (PDF, 72.2 KiB)

Kolaudačné rozhodnutie

Vyvesené od 18.12.2014 do 04.01.2015

5763/53455/2014/STA/Kno
"Grösslingová 6, bytový dom, zmena dokončenej stavby"

pdf rozhodnutie_14_141.pdf (PDF, 1.1 MiB)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 18.12.2014 do 04.01.2015

"Intellect Business Systems s.r.o."

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 18.12.2014 do 04.01.2015

"Martin Lieskovský"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 18.12.2014 do 04.01.2015

"Sahraa Karimi"

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Vyvesené od 18.12.2014 do 20.12.2014

DD 011/2015
"Adventuris, s.r.o."

Oznámenie o opakovanej dražbe

Vyvesené od 17.12.2014 do 29.01.2015

Zn. 882/2014
"Dražobná spoločnosť, a.s."

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Vyvesené od 17.12.2014 do 20.01.2015

DD 012/2015
"Adventuris, s.r.o."

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 17.12.2014 do 04.01.2015

54681
"Stanislav Demeter"

pdf oznamenie_14_1358.pdf (PDF, 71.8 KiB)

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Vyvesené od 17.12.2014 do 04.01.2015

7318/54393/2014/STA/Stf
"Bytový dom Beskydská"