Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2014 do 21.09.2014

38442
"Patrik Heriban"

pdf oznamenie_14_916.pdf (PDF, 84.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2014 do 21.09.2014

38440
"Miroslav Krajčírik"

pdf oznamenie_14_915.pdf (PDF, 84 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2014 do 21.09.2014

38439
"Zuzana Szakálová"

pdf oznamenie_14_914.pdf (PDF, 84.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2014 do 21.09.2014

38428
"Valéria Hlaváčová"

pdf oznamenie_14_910.pdf (PDF, 85.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2014 do 21.09.2014

38425
"Eugen Barta"

pdf oznamenie_14_909.pdf (PDF, 84.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2014 do 21.09.2014

38423
"Eva Sláviková"

pdf oznamenie_14_908.pdf (PDF, 83.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2014 do 21.09.2014

38412
"Oľga Hudáková"

pdf oznamenie_14_907.pdf (PDF, 84.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2014 do 21.09.2014

38332
"Jozef Drlička"

pdf oznamenie_14_906.pdf (PDF, 84.5 KiB)

Oznámenie o začati konania

Vyvesené od 02.09.2014 do 17.09.2014

6474/37796/2014/STA/Kam
"Stavebné úpravy nebytového priestoru č. NP31 na prizemí objektu na Mýtnej 27, Bratislava"

pdf oznamenie_14_913.pdf (PDF, 367.3 KiB)

Oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené od 02.09.2014 do 17.09.2014

5706/37952/2014/STA/Mor
"Vstavba výťahu do bytového domu Slávičie údolie 14, Bratislava"

pdf oznamenie_14_912.pdf (PDF, 808.2 KiB)