Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie

Vyvesené od 19.09.2014 do 17.11.2014

"o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a do orgánov samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy"

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Vyvesené od 19.09.2014 do 08.10.2014

PDS č. 170/18-2013
"Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o."

Výzva na predkladanie ponúk

Vyvesené od 19.09.2014 do 08.10.2014

Podlim-17/2014
"Vybudovanie bežeckej dráhy, úprava príslušenstva a chodníkov v Medickej záhrade"

pdf obst_14_011_vyzva.pdf (PDF, 1.6 MiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 19.09.2014 do 06.10.2014

41033
"Ewa Dworschak"

pdf oznamenie_14_969.pdf (PDF, 115.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 19.09.2014 do 06.10.2014

41063
"Jiří Kolek"

pdf oznamenie_14_968.pdf (PDF, 114.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 19.09.2014 do 06.10.2014

41029
"Patrik Crespo"

pdf oznamenie_14_966.pdf (PDF, 116.7 KiB)

Oznámenie o začatí konania

Vyvesené od 19.09.2014 do 05.10.2014

5398/40758/2014/STA/Zsi
"Panská ul. č. 6, výstavba bytu č. 105 do podkrovia"

Rozhodnutie o prerušení konania

Vyvesené od 19.09.2014 do 05.10.2014

3421/40467/2014/STA/Stf
"Mestská vila L, Bratislava - rekonštrukcia a dostavba - Fraňa Kráľa"

pdf rozhodnutie_14_091.pdf (PDF, 2.5 MiB)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 19.09.2014 do 05.10.2014

"Benefit - Klíma s.r.o."

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 19.09.2014 do 05.10.2014

"Bronislav Kollár"