Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2014 do 18.08.2014

34589
"PhDr. Emília Herzogová"

pdf oznamenie_14_797.pdf (PDF, 117.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2014 do 18.08.2014

34588
"Ľuboš Fuzák"

pdf oznamenie_14_796.pdf (PDF, 115.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2014 do 18.08.2014

34522
"PhDr. Emília Herzogová"

pdf oznamenie_14_795.pdf (PDF, 117.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2014 do 18.08.2014

34520
"Ondrej Stojka"

pdf oznamenie_14_794.pdf (PDF, 118.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2014 do 18.08.2014

34519
"Xinyan Ji"

pdf oznamenie_14_793.pdf (PDF, 118.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2014 do 18.08.2014

34516
"Ľudovít Mihalovič"

pdf oznamenie_14_792.pdf (PDF, 116.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2014 do 18.08.2014

34514
"Andrej Berky"

pdf oznamenie_14_791.pdf (PDF, 117.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2014 do 18.08.2014

34510
"Valéria Hlaváčová"

pdf oznamenie_14_790.pdf (PDF, 116.7 KiB)

Oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené od 31.07.2014 do 17.08.2014

466/17160/2014/STA/Zsi
"Polyfunkčný objekt Obchodná č. 5, Bratislava"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 31.07.2014 do 17.08.2014

"Leon KANE"