Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.02.2015 do 18.03.2015

9459
"MUDr. Soňa Abaffyová"

pdf oznamenie_15_0261.pdf (PDF, 73.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.02.2015 do 16.03.2015

9376
"Rudolf Paiš"

pdf oznamenie_15_0260.pdf (PDF, 73.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.02.2015 do 16.03.2015

9371
"Rudolf Paiš"

pdf oznamenie_15_0259.pdf (PDF, 73.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.02.2015 do 16.03.2015

9369
"Tomáš Pánik"

pdf oznamenie_15_0258.pdf (PDF, 71.9 KiB)

Rozhodnutie

Vyvesené od 27.02.2015 do 15.03.2015

4768/52748/2014/STA/Kam/K
"K4-trojica rodinných domov, Kysucká ulica, Bratislava"

pdf rozhodnutie_15_0018.pdf (PDF, 1.9 MiB)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 27.02.2015 do 15.03.2015

"Jidapa Waisukree"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 27.02.2015 do 15.03.2015

"Anna Csinová"

Oznámenie o začatí územného konania

Vyvesené od 27.02.2015 do 15.03.2015

613/8519/2015/STA/Per
"Prístupová komunikácia a inžinierske siete - Břeclavská ulica"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.02.2015 do 16.03.2015

9287
"Pavol Jamrich"

pdf oznamenie_15_0256.pdf (PDF, 72.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.02.2015 do 15.03.2015

9285
"Dagmar Mikuličová"

pdf oznamenie_15_0255.pdf (PDF, 73.7 KiB)