Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 03.07.2015

7736/26763/2015/STA/Zub
"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., Bratislava, objekt SO 506 areálové spevnené a zelené plochy"

pdf infoEIA_15_031.pdf (PDF, 1.1 MiB)

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 03.07.2015

296/24907/2015/STA/Kno
"Bezručova 3, zateplenie, stavebné úpravy a nadstavba"

pdf infoEIA_15_030.pdf (PDF, 10.9 MiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.07.2015 do 20.07.2015

28920
"Michal Čepko"

pdf oznamenie_15_0869.pdf (PDF, 72.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.07.2015 do 20.07.2015

28921
"Soňa Falbová"

pdf oznamenie_15_0868.pdf (PDF, 72.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.07.2015 do 20.07.2015

28919
"MUDr. Soňa Abaffyová"

pdf oznamenie_15_0867.pdf (PDF, 73.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.07.2015 do 20.07.2015

28918
"Marián Lehoczký"

pdf oznamenie_15_0866.pdf (PDF, 71.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.07.2015 do 20.07.2015

28917
"Elena Fábryová"

pdf oznamenie_15_0865.pdf (PDF, 71.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.07.2015 do 20.07.2015

28916
"Jozef Žipaj"

pdf oznamenie_15_0864.pdf (PDF, 72 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.07.2015 do 20.07.2015

28915
"Simona Móžiová"

pdf oznamenie_15_0863.pdf (PDF, 71.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.07.2015 do 20.07.2015

28914
"Pavol Hebelka"

pdf oznamenie_15_0862.pdf (PDF, 71.8 KiB)