Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení zásielky

Vyvesené od 24.04.2014 do 25.05.2014

"Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre obyvateľov s adresou trvalého pobytu na mestskú časť"

pdf oznamenie_14_402.pdf (PDF, 83.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 24.04.2014 do 12.05.2014

19039
"Vladimíra Martinková"

pdf oznamenie_14_407.pdf (PDF, 116.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 24.04.2014 do 12.05.2014

19042
"Vladimír Crespo"

pdf oznamenie_14_406.pdf (PDF, 115.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 24.04.2014 do 12.05.2014

19037
"Ľubomír Raus"

pdf oznamenie_14_405.pdf (PDF, 117.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 24.04.2014 do 12.05.2014

19004
"Eva Nagyová"

pdf oznamenie_14_404.pdf (PDF, 118.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 24.04.2014 do 12.05.2014

19002
"Jozef Kukla"

pdf oznamenie_14_403.pdf (PDF, 118 KiB)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 24.04.2014 do 11.05.2014

2014/1096/EO
"LUXury place, s.r.o."

Odpoveď na podnety týkajúce sa voľby prezidenta 2014

Vyvesené od 24.04.2014 do 11.05.2014

670/18926/2014/KPR/Lau
"Dušan Noga"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 23.04.2014 do 12.05.2014

18743
"Mária Morávková"

pdf oznamenie_14_401.pdf (PDF, 115.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 23.04.2014 do 12.05.2014

18732
"Ľudmila Moisésová"

pdf oznamenie_14_399.pdf (PDF, 116.2 KiB)