Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 03.03.2015

žiadosť o stavebné povolenie
"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, Bratislava"

pdf infoEIA_15_011.pdf (PDF, 2.1 MiB)

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 03.03.2015

žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 2
"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, Bratislava"

pdf infoEIA_15_010.pdf (PDF, 1.4 MiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.03.2015 do 22.03.2015

9849
"Anna Mezeiová"

pdf oznamenie_15_0270.pdf (PDF, 72.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.03.2015 do 22.03.2015

9844
"Miroslav Haver"

pdf oznamenie_15_0269.pdf (PDF, 72.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.03.2015 do 22.03.2015

9843
"Norbert Blaško"

pdf oznamenie_15_0268.pdf (PDF, 72.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.03.2015 do 22.03.2015

9841
"Andrea Hamilton"

pdf oznamenie_15_0267.pdf (PDF, 71.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.03.2015 do 22.03.2015

9736
"Milan Počjatek"

pdf oznamenie_15_0266.pdf (PDF, 73.8 KiB)

Rozhodnutie

Vyvesené od 03.03.2015 do 18.03.2015

"Rozšírenie komunikácie Prvosienková - 1. etapa"

Rozhodnutie

Vyvesené od 03.03.2015 do 18.03.2015

961/2082/2015/STA/Kam/K
"zmena v užívaní bytu č. 10 na 5. poschodí objektu Mickiewiczova 3"

pdf rozhodnutie_15_0022.pdf (PDF, 509.4 KiB)

Oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené od 03.03.2015 do 18.03.2015

21/9420/2015/STA/Ham
"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava"