Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 31.08.2015

7959/34862/2015/STA/Kno
"Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY Bratislava - 1. etapa"

pdf infoEIA_15_045.pdf (PDF, 2.5 MiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.08.2015 do 17.09.2015

36174
"Ján Lukáč"

pdf oznamenie_15_1135.pdf (PDF, 58.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.08.2015 do 17.09.2015

36171
"Mária Kmeťová"

pdf oznamenie_15_1134.pdf (PDF, 57.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.08.2015 do 17.09.2015

36168
"Michaela Papšíková"

pdf oznamenie_15_1133.pdf (PDF, 58.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.08.2015 do 17.09.2015

36164
"Pavel Buga"

pdf oznamenie_15_1132.pdf (PDF, 58.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.08.2015 do 17.09.2015

36162
"Richard Hagelmüller"

pdf oznamenie_15_1131.pdf (PDF, 58.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.08.2015 do 17.09.2015

36159
"Eva Sláviková"

pdf oznamenie_15_1130.pdf (PDF, 57.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.08.2015 do 17.09.2015

36149
"Rudolf Paiš"

pdf oznamenie_15_1129.pdf (PDF, 58.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.08.2015 do 17.09.2015

36175
"Katarína Pálffyová"

pdf oznamenie_15_1128.pdf (PDF, 58.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.08.2015 do 17.09.2015

36173
"Dušan Novák"

pdf oznamenie_15_1127.pdf (PDF, 57.2 KiB)