Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 29.05.2015

24/20100/2015/STA/Ham-G/14
"Rozhodnutie - Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava"

pdf infoEIA_15_021.pdf (PDF, 6.8 MiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.05.2015 do 15.06.2015

23714
"Miroslav Haver"

pdf oznamenie_15_0665.pdf (PDF, 84.5 KiB)

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a konania o odstránení stavby

Vyvesené od 29.05.2015 do 14.06.2015

7043/23309/2015/STA/Vas
"Odstránenie stavby: Rodinný dom s garážou a hospodárska budova pri rodinnom dome, Hummelova ul. 2, Bratislava a novovstavba: Rodinný dom Vila STONELINE na ul. Hummelova 2, Bratislava"

pdf oznamenie_15_0664.pdf (PDF, 540.6 KiB)

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 28.05.2015

236/16803/2015/STA/Šte
"Rozhodnutie o umiestnenie stavby Polyfunkčný objekt Veterná ul.-návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia"

pdf infoEIA_15_020.pdf (PDF, 8.4 MiB)

Oznámenie o začatí konania

Vyvesené od 28.05.2015 do 14.06.2015

6250/21374/2015/STA/Zsi
"Gorkého 4 - rekonštrukcia a prestavba administratívnej budovy"

pdf oznamenie_15_0663.pdf (PDF, 768.2 KiB)

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Vyvesené od 28.05.2015 do 14.06.2015

23362/2015
"Mgr. Martin Pokorný"

pdf zrusenie_t_p_15_020.pdf (PDF, 133.5 KiB)

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Vyvesené od 28.05.2015 do 14.06.2015

23458/2015
"Andrea Pšenková, Andrej Pšenek"

pdf zrusenie_t_p_15_019.pdf (PDF, 132.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 28.05.2015 do 14.06.2015

23485
"Peter Drahovský"

pdf oznamenie_15_0661.pdf (PDF, 83.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 28.05.2015 do 14.06.2015

23404
"Beata Windischová"

pdf oznamenie_15_0660.pdf (PDF, 83.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 28.05.2015 do 14.06.2015

23398
"Branislav Slezák"

pdf oznamenie_15_0659.pdf (PDF, 83.8 KiB)