Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.07.2014 do 17.08.2014

34164
"Gordana Zlámalová"

pdf oznamenie_14_780.pdf (PDF, 116.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.07.2014 do 17.08.2014

34162
"Tomáš Farkaš"

pdf oznamenie_14_779.pdf (PDF, 116.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.07.2014 do 17.08.2014

34161
"Pavol Jamrich"

pdf oznamenie_14_778.pdf (PDF, 117 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.07.2014 do 17.08.2014

34117
"Leon Kane"

pdf oznamenie_14_777.pdf (PDF, 117 KiB)

Rozhodnutie

Vyvesené od 29.07.2014 do 13.08.2014

4916/33187/2014/STA/Kam-K
"Stavebné úpravy bytu č. 1 a nebytového priestoru č. 901 na prízemí objektu - Štefánikova 24, Bratislava"

pdf rozhodnutie_14_079.pdf (PDF, 308.7 KiB)

Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania

Vyvesené od 29.07.2014 do 13.08.2014

521/33205/2014/STA/Ham
"ET DPB a.s. - Tunel pod hradom"

Rozhodnutie

Vyvesené od 28.07.2014 do 12.08.2014

"preloženie a predĺženie verejného vodovodu DN 100 a predĺženie verejnej kanalizácie DN 300 v ul. Na stráni"

Rozhodnutie

Vyvesené od 28.07.2014 do 12.08.2014

Sociálna poisťovňa
"Gejza Bertók"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 28.07.2014 do 12.08.2014

Okresný úrad Banská Štiavnica
"Ladislav Hrušč"

Odvolanie proti rozhodnutiu

Vyvesené od 28.07.2014 do 12.08.2014

3629/33118/2014/STA/Zub
"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova"