Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o opakovanej dražbe

Vyvesené od 17.12.2014 do 29.01.2015

Zn. 882/2014
"Dražobná spoločnosť, a.s."

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Vyvesené od 17.12.2014 do 20.01.2015

DD 012/2015
"Adventuris, s.r.o."

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 17.12.2014 do 04.01.2015

54681
"Stanislav Demeter"

pdf oznamenie_14_1358.pdf (PDF, 71.8 KiB)

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Vyvesené od 17.12.2014 do 04.01.2015

7318/54393/2014/STA/Stf
"Bytový dom Beskydská"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 17.12.2014 do 04.01.2015

"Neo Clean, s.r.o."

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 17.12.2014 do 04.01.2015

"MUDr. Katarína Daňová"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 17.12.2014 do 04.01.2015

"Ing. Stanislav Supuka-AUTOMATIC-MARKET"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 17.12.2014 do 04.01.2015

"Andrej Šeban"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 17.12.2014 do 04.01.2015

"Michal Riečanský"

Verejná vyhláška

Vyvesené od 17.12.2014 do 04.01.2015

Mesto Košice
"Daňová exekučná výzva - AP 22 s.r.o., Leškova 2, 831 01 Bratislava"