Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.07.2014 do 10.08.2014

33210
"Patrik Buga"

pdf oznamenie_14_760.pdf (PDF, 116.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.07.2014 do 10.08.2014

33189
"Katarína Magyarová"

pdf oznamenie_14_759.pdf (PDF, 116.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.07.2014 do 10.08.2014

33185
"Beata Windischová"

pdf oznamenie_14_758.pdf (PDF, 116.2 KiB)

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Vyvesené od 22.07.2014 do 06.08.2014

5763/32946/2014/STA/Kno
"Stavebné úpravy bytu č. 4 na 4. nadzemnom podlaží bytového domu, Grösslingová 6"

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Vyvesené od 22.07.2014 do 06.08.2014

5853/32960/2014/STA/Kno
"a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním - zmena dokončenej stavby - Grösslingová 59"

Rozhodnutie

Vyvesené od 22.07.2014 do 06.08.2014

3559/32623/2014/STA/Kno
"Bytový dom Šoltésovej 2 - zateplenie"

pdf rozhodnutie_14_077.pdf (PDF, 490.3 KiB)

Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí

Vyvesené od 22.07.2014 do 27.07.2014

EX 1698/2013
"JUDr. Kamil Líška - súdny exekútor"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.07.2014 do 07.08.2014

32973
"Róbert Kohlmann"

pdf oznamenie_14_757.pdf (PDF, 117.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.07.2014 do 07.08.2014

32970
"Róbert Kohlmann"

pdf oznamenie_14_756.pdf (PDF, 117.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.07.2014 do 07.08.2014

32972
"Róbert Kohlmann"

pdf oznamenie_14_755.pdf (PDF, 117.1 KiB)