Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 17.04.2014 do 05.05.2014

18351
"Marian Puzjak"

pdf oznamenie_14_389.pdf (PDF, 115.8 KiB)

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2014

Vyvesené od 17.04.2014 do 04.05.2014

"z 15. apríla 2014, o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky"

pdf vzn_2014_009.pdf (PDF, 383.1 KiB)

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2014

Vyvesené od 17.04.2014 do 04.05.2014

"z 15. apríla 2014, o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

pdf vzn_2014_008.pdf (PDF, 866.8 KiB)

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2014

Vyvesené od 17.04.2014 do 04.05.2014

"z 15. apríla 2014, o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov"

pdf vzn_2014_007.pdf (PDF, 602.3 KiB)

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2014

Vyvesené od 17.04.2014 do 04.05.2014

"z 15. apríla 2014, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

pdf vzn_2014_006.pdf (PDF, 3.9 MiB)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 17.04.2014 do 04.05.2014

9102301/5/1343170/2014
"Ing. Hana Maráková"

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 17.04.2014 do 04.05.2014

9101503/5/1419194/2014/Poru
"Všeobecná obchodná slovenská spoločnosť - VOSS, s.r.o."

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 17.04.2014 do 04.05.2014

9101503/5/1419733/2014/Poru
"Všeobecná obchodná slovenská spoločnosť - VOSS, s.r.o."

Rozhodnutie

Vyvesené od 17.04.2014 do 04.05.2014

881/15867/2014/STA/Klo-UR
"o umiestnení stavby 1303"

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

Vyvesené od 17.04.2014 do 04.05.2014

376/12561/2014/STA/Kno
"Prístavba na terase na 1. nadzemnom podlaží polyfunkčnej budovy, Dunajská ul. 8"