Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Dražobná vyhláška

Vyvesené od 22.08.2014 do 09.09.2014

Ex 277/14
"JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.08.2014 do 08.09.2014

37518
"František Terebeššy"

pdf oznamenie_14_881.pdf (PDF, 114.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.08.2014 do 08.09.2014

37517
"Dagmar Mikuličová"

pdf oznamenie_14_880.pdf (PDF, 115.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.08.2014 do 08.09.2014

37516
"Stanislav Demeter"

pdf oznamenie_14_879.pdf (PDF, 118.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.08.2014 do 08.09.2014

37506
"Ján Skalnický"

pdf oznamenie_14_878.pdf (PDF, 115 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.08.2014 do 08.09.2014

37505
"Pavol Jamrich"

pdf oznamenie_14_877.pdf (PDF, 115.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.08.2014 do 08.09.2014

37503
"Norbert Újvári"

pdf oznamenie_14_876.pdf (PDF, 115.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.08.2014 do 08.09.2014

37458
"Róbert Kohlmann"

pdf oznamenie_14_875.pdf (PDF, 114.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.08.2014 do 08.09.2014

37498
"Marián Lehoczký"

pdf oznamenie_14_874.pdf (PDF, 114.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 22.08.2014 do 08.09.2014

37473
"Ivan Verzal"

pdf oznamenie_14_873.pdf (PDF, 114.4 KiB)