Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.09.2014 do 19.10.2014

42646
"Miroslav Takáč"

pdf oznamenie_14_1019.pdf (PDF, 114.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.09.2014 do 19.10.2014

42644
"Pavol Hebelka"

pdf oznamenie_14_1018.pdf (PDF, 114.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.09.2014 do 19.10.2014

42617
"Vladimíra Martinková"

pdf oznamenie_14_1017.pdf (PDF, 114.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.09.2014 do 19.10.2014

42614
"Marek Vráblik"

pdf oznamenie_14_1016.pdf (PDF, 116.6 KiB)

Oznámenie verejnou vyhláškou

Vyvesené od 30.09.2014 do 15.10.2014

"Róbert Kohlmann - výkaz nedoplatkov, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s."

Rozhodnutie ministra

Vyvesené od 30.09.2014 do 15.10.2014

číslo 127/2014
"Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja"

Oznámenie o pokračovaní územného konania

Vyvesené od 30.09.2014 do 15.10.2014

464/42159/2014/STA/Stf
"Obytný dom, Palárikova a Dobšinského"

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Vyvesené od 30.09.2014 do 15.10.2014

4874/42416/2014/STA/Kno
"Prístavba výťahu k budove bytového domu vo dvore, Dunajská 39"

Oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené od 30.09.2014 do 15.10.2014

6406/37214/2014/STA/Zub
"Polyfunkčná stavba Twin City, Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická - Bratislava"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.09.2014 do 16.10.2014

42377
"Daniel Polách"

pdf oznamenie_14_1015.pdf (PDF, 115.1 KiB)