Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.08.2014 do 08.09.2014

37346
"Marián Lehoczký"

pdf oznamenie_14_869.pdf (PDF, 114.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.08.2014 do 08.09.2014

37326
"Ľudovít Vitárius"

pdf oznamenie_14_868.pdf (PDF, 116.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.08.2014 do 08.09.2014

37329
"Andrej Berky"

pdf oznamenie_14_867.pdf (PDF, 115.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.08.2014 do 08.09.2014

37288
"Róbert Kohlmann"

pdf oznamenie_14_866.pdf (PDF, 114.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.08.2014 do 08.09.2014

37287
"Jana Farkašová"

pdf oznamenie_14_865.pdf (PDF, 116.9 KiB)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 21.08.2014 do 07.09.2014

"bizONLINE s.r.o."

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 21.08.2014 do 07.09.2014

"Bizword, s.r.o."

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 21.08.2014 do 07.09.2014

9101503/5/3851731/2014/Mas
"Better Way s.r.o."

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené od 21.08.2014 do 07.09.2014

"Better Way s.r.o."

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 20.08.2014 do 07.09.2014

37183
"Jozef Kopaj"

pdf oznamenie_14_864.pdf (PDF, 116.2 KiB)