Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 01.08.2014 do 18.08.2014

34688
"Dušan Bihári"

pdf oznamenie_14_801.pdf (PDF, 117.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 01.08.2014 do 18.08.2014

34671
"Ing. Ján Lukáč"

pdf oznamenie_14_800.pdf (PDF, 116.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 01.08.2014 do 18.08.2014

34669
"Viera Kollerová"

pdf oznamenie_14_799.pdf (PDF, 117 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 01.08.2014 do 18.08.2014

34664
"Viera Kollerová"

pdf oznamenie_14_798.pdf (PDF, 116.6 KiB)

Rozhodnutie

Vyvesené od 01.08.2014 do 17.08.2014

3950/34029/2014/STA/Kno
"zmena v užívaní časti stavby - Byt č. 4 na 1. nadzemnom podlaží bytového domu, Továrenská 3"

pdf rozhodnutie_14_080.pdf (PDF, 6.3 MiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2014 do 18.08.2014

34589
"PhDr. Emília Herzogová"

pdf oznamenie_14_797.pdf (PDF, 117.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2014 do 18.08.2014

34588
"Ľuboš Fuzák"

pdf oznamenie_14_796.pdf (PDF, 115.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2014 do 18.08.2014

34522
"PhDr. Emília Herzogová"

pdf oznamenie_14_795.pdf (PDF, 117.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2014 do 18.08.2014

34520
"Ondrej Stojka"

pdf oznamenie_14_794.pdf (PDF, 118.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 31.07.2014 do 18.08.2014

34519
"Xinyan Ji"

pdf oznamenie_14_793.pdf (PDF, 118.9 KiB)