Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.03.2015 do 13.04.2015

13769
"Dušan Stehlík"

pdf oznamenie_15_0381.pdf (PDF, 72.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.03.2015 do 13.04.2015

13761
"František Kruľ"

pdf oznamenie_15_0380.pdf (PDF, 73.7 KiB)

Notárska zápisnica

Vyvesené od 27.03.2015 do 12.04.2015

N 744/2015
"Dražobná spoločnosť, a.s."

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.03.2015 do 12.04.2015

13562
"Peter Skladaný"

pdf oznamenie_15_0379.pdf (PDF, 72.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.03.2015 do 12.04.2015

13559
"Ing. Róbert Kohlmann"

pdf oznamenie_15_0378.pdf (PDF, 73.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.03.2015 do 12.04.2015

13540
"Branislav Zimmermann"

pdf oznamenie_15_0377.pdf (PDF, 72 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.03.2015 do 12.04.2015

13536
"Angela Šipošová"

pdf oznamenie_15_0376.pdf (PDF, 72.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.03.2015 do 12.04.2015

13534
"Milan Straka"

pdf oznamenie_15_0375.pdf (PDF, 72.7 KiB)

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Vyvesené od 26.03.2015 do 12.04.2015

13543/2015
"Milan Tomáň"

pdf zrusenie_t_p_15_013.pdf (PDF, 180.3 KiB)

Upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania

Vyvesené od 26.03.2015 do 12.04.2015

Okresný úrad Bratislava
"Rozšírenie komunikácie Prvosienková - I. etapa"