Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.07.2015 do 23.07.2015

28981
"Dagmar Mikuličová"

pdf oznamenie_15_0872.pdf (PDF, 72.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.07.2015 do 23.07.2015

28976
"Marek Majchrák"

pdf oznamenie_15_0871.pdf (PDF, 71.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.07.2015 do 23.07.2015

28975
"Peter Drahovský"

pdf oznamenie_15_0870.pdf (PDF, 71.9 KiB)

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Vyvesené od 06.07.2015 do 21.07.2015

1585/27324/2O15/STA/Kno
"Zavesená terasa bytu č. 6 na obvodovej stene bytového domu Klemensova ul. č. 5B"

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia

Vyvesené od 06.07.2015 do 21.07.2015

8004/28725/2015/STA/Zás
"Prestavba a nadstavba bytov - Námestie SNP 5"

Oznámenie o začatí konania

Vyvesené od 06.07.2015 do 21.07.2015

7969/28720/2015/STA/Kno
"Nebytový priestor č. 2 na prízemí bytového domu, Továrenská 8"

Dražobná vyhláška

Vyvesené od 06.07.2015 do 08.07.2015

Ex 4/14
"Exekútorský úrad Bratislava"

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 03.07.2015

7736/26763/2015/STA/Zub
"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., Bratislava, objekt SO 506 areálové spevnené a zelené plochy"

pdf infoEIA_15_031.pdf (PDF, 1.1 MiB)

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 03.07.2015

296/24907/2015/STA/Kno
"Bezručova 3, zateplenie, stavebné úpravy a nadstavba"

pdf infoEIA_15_030.pdf (PDF, 10.9 MiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.07.2015 do 20.07.2015

28920
"Michal Čepko"

pdf oznamenie_15_0869.pdf (PDF, 72.6 KiB)