Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia sociálnych vecí"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia kultúry"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia stavebného poriadku"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia investičného"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia majetkového"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia právneho a správnych činností"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.03.2015 do 23.03.2015

10502
"Richard Vujičič"

pdf oznamenie_15_0282.pdf (PDF, 72 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.03.2015 do 23.03.2015

10446
"Milan Počjatek"

pdf oznamenie_15_0281.pdf (PDF, 72.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.03.2015 do 22.03.2015

10437
"Pavol Čapoš"

pdf oznamenie_15_0280.pdf (PDF, 72.8 KiB)