Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 03.08.2015

4217/30549/2015/STA/Ham-G/20
"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava"

pdf infoEIA_15_034.pdf (PDF, 6.8 MiB)

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Vyvesené od 03.08.2015 do 17.09.2015

Ex 142/11
"Exekútorský úrad Bratislava"

Verejná vyhláška

Vyvesené od 03.08.2015 do 01.09.2015

8533/32384/2015/DŽV/Teš
"Obytný súbor Čulenova"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.08.2015 do 20.08.2015

32568
"Ľuboš Fuzák"

pdf oznamenie_15_0988.pdf (PDF, 58.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.08.2015 do 20.08.2015

32563
"Michal Čepko"

pdf oznamenie_15_0987.pdf (PDF, 57.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 03.08.2015 do 20.08.2015

32561
"Marek Gazda"

pdf oznamenie_15_0986.pdf (PDF, 57.2 KiB)

Rozhodnutie

Vyvesené od 03.08.2015 do 18.08.2015

6744/30050/2015/STA/Pos
"Stavebné úpravy na fasáde polyfunkčnej budovy, na Zámockej 36"

pdf rozhodnutie_15_0087.pdf (PDF, 1.6 MiB)

Rozhodnutie

Vyvesené od 03.08.2015 do 18.08.2015

7423/31073/2015/STA/Kam/K
"Rekonštrukcia objektu-štefánikova 1, Bratislava"

pdf rozhodnutie_15_0086.pdf (PDF, 1.4 MiB)

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 31.07.2015

"Obchodno-spoločenský komplex Mýtna-Radlinského, Bratislava, časť- 2.etapa"

pdf infoEIA_15_033.pdf (PDF, 1.5 MiB)

Oznámenie o dražbe

Vyvesené od 31.07.2015 do 03.09.2015

242014/2
"PRO aukcie, s.r.o."