Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.05.2015 do 07.06.2015

22166
"Dárius Filip Trnka"

pdf oznamenie_15_0619.pdf (PDF, 72.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.05.2015 do 07.06.2015

22157
"Ján Pokoš"

pdf oznamenie_15_0618.pdf (PDF, 73.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.05.2015 do 07.06.2015

22153
"Romana Rigóová"

pdf oznamenie_15_0617.pdf (PDF, 73.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.05.2015 do 07.06.2015

22202
"František Terebeššy"

pdf oznamenie_15_0615.pdf (PDF, 72.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.05.2015 do 07.06.2015

22151
"Rudolf Paiš"

pdf oznamenie_15_0614.pdf (PDF, 72.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 21.05.2015 do 07.06.2015

22147
"Vladimír Bachleda"

pdf oznamenie_15_0613.pdf (PDF, 72.7 KiB)

Rozhodnutie

Vyvesené od 21.05.2015 do 07.06.2015

21/18068/2015/STA/Ham-K/33
"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava"

pdf rozhodnutie_15_0058.pdf (PDF, 8.1 MiB)

Rozhodnutie

Vyvesené od 21.05.2015 do 07.06.2015

547/7011/2015/STA/Zub
"Parkovisko pre 16 automobilov, objekt SO 01 Parkovacia plocha, Leškova 6"

pdf rozhodnutie_15_0057.pdf (PDF, 3.3 MiB)

Rozhodnutie

Vyvesené od 21.05.2015 do 07.06.2015

1032/18786/2015/STA/Kam-K
"Ul. 29. augusta 11 - rekonštrukcia a dostavba podkrovia"

pdf rozhodnutie_15_0056.pdf (PDF, 1.3 MiB)

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

Vyvesené od 21.05.2015 do 07.06.2015

4860/21859/2015/STA/Vas
"Administratívna budova a spevnené plochy na Ul. 29. augusta 2, Bratislava"