Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.01.2015 do 16.02.2015

5069
"Lina Kane"

pdf oznamenie_15_0121.pdf (PDF, 73.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.01.2015 do 16.02.2015

5068
"Andrej Szász"

pdf oznamenie_15_0120.pdf (PDF, 73 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.01.2015 do 16.02.2015

5066
"Barbora Bargárová"

pdf oznamenie_15_0119.pdf (PDF, 73.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.01.2015 do 16.02.2015

5065
"Zuzanna Psarasová"

pdf oznamenie_15_0118.pdf (PDF, 72.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.01.2015 do 16.02.2015

5063
"Roman Golej"

pdf oznamenie_15_0117.pdf (PDF, 71.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.01.2015 do 16.02.2015

5059
"Eva Lenghardtová"

pdf oznamenie_15_0116.pdf (PDF, 73 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.01.2015 do 16.02.2015

5055
"Róbert Novosad"

pdf oznamenie_15_0115.pdf (PDF, 71.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.01.2015 do 16.02.2015

5052
"Ernest Meszáros"

pdf oznamenie_15_0114.pdf (PDF, 72 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 30.01.2015 do 16.02.2015

5051
"Radoslava Gajancová"

pdf oznamenie_15_0113.pdf (PDF, 73.3 KiB)

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Vyvesené od 30.01.2015 do 15.02.2015

5071/2015
"Mgr. Anton Procházka, Silvia Procházková, Marek Procházka, Tomáš Procházka"

pdf zrusenie_t_p_15_005.pdf (PDF, 131.8 KiB)