Zoznam úradných tabúľ


Najnovšie oznamy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.04.2015 do 14.05.2015

18228
"Norbert Kotlár"

pdf oznamenie_15_0523.pdf (PDF, 72.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.04.2015 do 14.05.2015

18184
"Milan Počjatek"

pdf oznamenie_15_0522.pdf (PDF, 72.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.04.2015 do 14.05.2015

18169
"Diana Mindeková"

pdf oznamenie_15_0521.pdf (PDF, 72.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.04.2015 do 14.05.2015

18166
"Lívia Trhajová"

pdf oznamenie_15_0520.pdf (PDF, 72.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.04.2015 do 14.05.2015

18163
"Blanka Ujváriová"

pdf oznamenie_15_0519.pdf (PDF, 73.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.04.2015 do 14.05.2015

18158
"Angelika Roziaková"

pdf oznamenie_15_0518.pdf (PDF, 72.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 27.04.2015 do 14.05.2015

18155
"Tereza Valentová"

pdf oznamenie_15_0517.pdf (PDF, 73 KiB)

Rozhodnutie

Vyvesené od 27.04.2015 do 12.05.2015

94/13602/2015/STA/Vas/G-8
"Iná budova - rezidencia prezidenta SR, na ul. Pažického 3, Bratislava"

pdf rozhodnutie_15_0049.pdf (PDF, 2.1 MiB)

Rozhodnutie

Vyvesené od 27.04.2015 do 12.05.2015

182/15577/2015/STA/Mor/G
"Zateplenie a obnova bytového domu Svetlá 5, Bratislava"

pdf rozhodnutie_15_0048.pdf (PDF, 2.9 MiB)

Oznámenie o začatí územného konania

Vyvesené od 27.04.2015 do 12.05.2015

3868/17747/2015/STA/Klo/OZN
"FTTH BA, Panorama City, Landererova"