Aktuality

09.08.2018
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: informátor – vrátnik

pracovná pozícia spojená s upratovaním

miesto výkonu práce: staromestské centrum kultúry a vzdelávania Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava

termín nástupu: 15. septembra 2018

Celý článok
09.08.2018
image

Vážení občania, 

BVS, a.s., oznamuje, že na ulici Bezručova bude dňa 15.8.2018 v čase od 8:00 do 12:00 hodiny dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu.

Celý článok
09.08.2018
image

Vážení občania,

vzhľadom na meteorologické výstrahy pred vysokými teplotami skracuje sa pracovný čas na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v dňoch 09.08. - 10.08.2018 do 12:00 hod. Skrátenie pracovného času sa týka aj kontaktného pracoviska Centrum služieb občanom. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
09.08.2018
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: informátor – vrátnik

pracovná pozícia spojená s upratovaním, na skrátený pracovný úväzok

Miesto výkonu práce: Heydukova 25, Bratislava

Termín nástupu: 1. septembra 2018

Celý článok
06.08.2018
image

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že počnúc dňom 06.08.2018 až do 20.08.2018 z dôvodu montáže dodanej technológie (t. j. výťahu vrátane všetkých potrebných komponentov) budú platiť obmedzenia pohybu osôb v priestoroch chodieb pri výťahovej šachte na všetkých podlažiach miestneho úradu.

V tejto súvislosti dbajte, prosím, na zvýšenú pozornosť!

Predpokladaný termín poslednej fázy realizácie (montáže) výťahu v podobe drobných stavebných opráv je do 26.08.2018.

Týmto ďakujeme za Vašu trpezlivosť a rešpektovanie obmedzení vzniknutých v súvislosti s výstavbou výťahu v priestoroch tunajšieho úradu.

 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35622

"Ing. Alen Horecký"

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35620

"Victor Marie Holenka"

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35633

"Dušan Kováč"

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35632

"Ivan Vítek"

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35628

"Andrej Jenis"

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35623

"Ing. Milan Kováčik"

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35616

"Tomáš Mrekaj"

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35617

"Jakub Haluza"

14.8.2018

do 29.08.2018

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby

Značka: 1898/34432/2018/STA/Zsi

"Brnianska 27 - Jaseňová - dvojgaráž na pozemkoch parc. č. 4840/32 a 4840/33 k. ú. Staré Mesto"

13.8.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8444/35105/2018/STA/Kno

"Oznámenie - informácia o začatí kolaudačného konania o časti stavby Administratívna budova...

Všetky oznamy