Aktuality

22.06.2017
image

Radi by sme podrobnejšie spoznali stav a vývoj parku v minulosti. Azda je na to posledná možnosť v tomto čase, v týchto mesiacoch. Preto sa obraciame na starých Prešpurákov, ich potomkov a príbuzných.

Celý článok
22.06.2017
image

Vzhľadom na aktuálny postup prác  bude uzávera  v slepej časti Mikulášskej ulice (priestor pred Mikulášskou č. 1), z dôvodu výmeny kamennej dlažby v termíne od 19.6.2017 do 19.7.2017. (nie do 23.7.2017)

Horná časť (nad horným líniovým odvádzačom zrážkových vôd) bude úplne uzavretá od 19.6.2017 do 19.7.2017.
Spodná časť (pod horným líniovým odvádzačom zrážkových vôd) vzhľadom na aktuálny postup prác  bude uzavretá pre motorové vozidlá od 26.6.2017 do19.7.2017   (nie 1.7.2017 do 23.7.2017)

Celý článok
21.06.2017
image

Práce na obnove vodorovného dopravného značenia zabezpečuje náš zmluvný partner spoločnosť SARUOTE s.r.o. , obnova vodorovného dopravného značenia je realizovaná v zmysle prerokovaného a schváleného projektu v Operatívnej komisii Hlavného mesta SR Bratislavy za účasti Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Práce začali 19.06.2017, dodávateľ začal s obnovou od vstupu z Krížnej ulice, pokračoval v smere k parkovisku, ktoré je už tiež vyznačené. Teraz bude pokračovať v smere ku Záhradníckej ulici. Práce sa snaží realizovať tak, aby čo v najmenšej miere obmedzil parkovanie vo vnútrobloku. Ďakujeme za trpezlivosť.

Celý článok
21.06.2017
image

Staromestská knižnica upozorňuje na zmenu výpožičného času. Od 3. júla do 31. augusta 2017 budú všetky pobočky knižnice otvorené nasledovne:

pondelok:        11.30 - 18.30 hod.
utorok:            10.00 - 15.30 hod.
streda:             11.30 - 18.30 hod.
štvrtok:            11.30 - 18.30 hod.
piatok:             10.00 - 14.00 hod.

Pobočka na Karadžičovej 1 bude v dňoch od 17. do 28. júla 2017 zatvorená.
Všetkým záujemcom odporúčame využiť služby ostatných pobočiek knižnice a letnej čitárne v Medickej záhrade.

Viac informácií na www.starlib.sk

Celý článok
15.06.2017
image

Vážení obyvatelia,

miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vám oznamuje termín uzavretia časti Moskovskej ulice v úseku Strážnická - Záhradnícka, z dôvodu rekonštrukcie komunikácie v termíne od 19.6.2017 do 29.06.2017. Prosíme o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

Uzávera je plánovaná i v slepej časti Mikulášskej ulice (priestor pred Mikulášskou č. 1), z dôvodu výmeny kamennej dlažby v termíne od 19.6.2017 do 23.7.2017.
Horná časť (nad horným líniovým odvádzačom zrážkových vôd) bude úplne uzavretá od 19.6.2017 do 23.7.2017.
Spodná časť (pod horným líniovým odvádzačom zrážkových vôd) bude uzavretá pre motorové vozidlá od 1.7.2017 do 23.7.2017

Ďakujeme za trpezlivosť. Opravujeme Staré Mesto.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

23.6.2017

do 10.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 28827

"Dagmar Mikuličová"

23.6.2017

do 10.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 28833

"Jana Ilavská"

23.6.2017

do 10.07.2017

Oprava zrejmej chyby rozhodnutia

Značka: 5679/26135/2017/STA/Zub

"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., Bratislava"

23.6.2017

do 10.07.2017

Rozhodnutie

Značka: 7744/27633/2017/STA/Kam/K-108

"Obchodnospoločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2. Etapa"

22.6.2017

do 10.07.2017

Zmena dokončenej stavby

Značka: 8447/28517/2017/STA/Vas

"Rodinný dom - Vila EML Bratislava a bazén, na ul. Fialkové údolie č. 29, Bratislava"

22.6.2017

do 10.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 28693

"Daniel Žiška"

22.6.2017

do 10.07.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu

Značka: 1844/28244/2017/STA/Vas/S-28

"Nadstavba a vstavba bytového domu - Kúpeľná 2, Bratislava"

22.6.2017

do 10.07.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 28661/2017

"Boris Nikulin"

22.6.2017

do 10.07.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 28657/2017

"Richard Horný"

22.6.2017

do 10.07.2017

Verejná vyhláška

Značka: 101351410/2017

"Marie Diamond s. r. o."

Všetky oznamy