Aktuality

11.07.2018
image

Pošta Bratislava 111 oznamuje zmenu hodín pre verejnosť:

 

Pondelok - Piatok     8:00 - 11:30,  12:30 - 18:00

Sobota, Nedeľa        Zatvorené

Celý článok
10.07.2018
image

Mestská časť Staré Mesto požiadala o vyhlásenie stavebnej uzávery v zóne Brnianska – Patrónka. Dôvodom pre vyhlásenie stavebnej uzávery je spracovanie územného plánu zóny. V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie a minulý týždeň sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu. ,,Vzhľadom na predchádzajúcu skúsenosť pri obstarávaní územného plánu zóny Chalupkova, keď sa novými konaniami stále menil pôvodný plán, sa mestská časť rozhodla požiadať stavebný úrad o vyhlásenie stavebnej uzávery,“ hovorí starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Uzávera mala pomôcť skrátiť proces obstarávania územného plánu zóny, ktorý by mohol byť dokončený v prvej polovici budúceho roku.

Celý článok
09.07.2018
image

 


Po zapracovaní podnetov z posledného susedského stretnutia (Goethe Institut, 12.06.2018) a odborného stretnutia (Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 20.06.2018) k tvorbe manuálu pre Panenskú ulicu a jej okolie zverejňujeme "Manuál verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie."

 

Vaše prípadné pripomienky posielajte na adresu martina.majorosova@staremesto.sk do 15 dní od zverejnenia manuálu, t.j. do 17.07.2018.

 

 

 

Celý článok
02.07.2018
image

Dňa 3.júla o 9,00 sa bude konať verejné prerokovanie stavebnej uzávery v zóne Brnianska - Patrónka. Stretnutie sa bude konať v Staromestkej sieni.

Celý článok
29.06.2018
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerušuje prevádzku materských škôl v čase letných prázdnin 2018.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

16.7.2018

do 02.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31386

"Ing. Juraj Szalay"

16.7.2018

do 02.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31385

"Jiří Kolek"

16.7.2018

do 02.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31382

"František Terebeššy"

16.7.2018

do 02.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31381

"Ing. Marián Podmajerský"

16.7.2018

do 22.07.2018

Oznámenie termínu a miesta konania opätovnej dražby

Značka: Ex 239/17

"JUDr. Hermanovský"

16.7.2018

do 31.07.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: OE/7365-67051/2018/Pe

"Mesto Trnava - JUDr. Mojto"

13.7.2018

do 30.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31250

"Justyna Malina Kucuk"

13.7.2018

do 30.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31251

"Zoltán Pilo"

13.7.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5969/29525/2018/STA/Mys

"Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"

13.7.2018

do 30.07.2018

Oznam o ponukovom konaní

"JUDr. Eva Vodová, správca úpadcu VUIS NOVA, spol. s r.o."

Všetky oznamy