Aktuality

15.12.2017
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto si dovoľuje oznámiť obyvateľom Starého Mesta, že v mesiacoch december 2017/január 2018 bude na pozemkoch v správe mestskej časti v zmysle § 7b zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), odstraňovať invázne druhy stromov a zároveň zabezpečovať, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu na daných pozemkoch.

Celý článok
15.12.2017
image

Staromestská knižnica po štrnásty raz udelila výročné ocenenie Rad Bobríka - knihovníka za nezištnú pomoc a podporu jej aktivít v roku 2017 šiestim laureátom. Ocenenie získali: PaedDr. Mária Čunderlíková z Centra Memory, n. o. za dlhoročnú  spoluprácu pri organizovaní podujatí pri príležitosti Týždňa mozgu a Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby, Lýdia Kolembusová a Jarmila Glatzová z Poštovej banky, a.s. za lektorovanie a finančnú podporu cyklu vzdelávacích podujatí Ostrov pokladov, Mgr. Zita Drinková, učiteľka Základnej školy na Dubovej ul., Viera Pešková, učiteľka Materskej školy na Karadžičovej ul., Mgr. Zuzana Stankovianska, zástupkyňa riaditeľa Základnej školy na Vazovovej 4 za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní podujatí na podporu čítania a rozvoja čitateľskej gramotnosti, dobrovoľníčka Jarmila Krčmárová za pomoc pri prevádzke letnej čitárne v Medickej záhrade
Výročné ocenenia tohtoročným laureátom odovzdal starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslav Števčík.
Ďakujeme za priazeň a podporu.

Celý článok
15.12.2017
image

V Centre pre deti a mládež na Blumentálskej 10/a ocenila riaditeľka knižnice najaktívnejších čitateľov za rok 2017.
Z dospelých čitateľov získali ocenenie:
Ing. Ružena Fegyveresová – centrálna knižnica na Blumentálskej
Darina Juričkovičová – pobočka na Panenskej
Darina Bolgáčová – pobočka na Karadžičovej
Mgr. Emília Búciová – pobočka na Záhrebskej
MUDr. Olena Malovaná – pobočka na Západnom rade

Najaktívnejšími detskými čitateľmi za rok 2017 sú:
Daniel Deák – centrálna knižnica na Blumentálskej
Laura Andorová – pobočka na Karadžičovej
Izabela Borra – pobočka na Záhrebskej
Martina Adamková – pobočka na Západnom rade

Absolútnou víťazkou za rok 2017 sa stala Darina Juričkovičová s počtom 210 prečítaných kníh.
Všetkým srdečne blahoželáme. 

Celý článok
13.12.2017
image

Vláda SR dnes rozhodla o poskytnutí 13 miliónov eur hlavnému mestu Bratislave na opravu komunikácií. Z tejto sumy dostane mestská časť Staré Mesto jeden milión eur a dva milióny eur jej schválili ako návratnú finančnú výpomoc. ,,Som veľmi rád, že vláda vypočula naše opakované žiadosti a pomôže samospráve v Bratislave. Staré Mesto je jedinečné tým, že na jeho území sídli väčšina ústredných orgánov štátu, veľvyslanectvá a odohráva sa tu aj gro cestovného ruchu. Máme dlh voči tomuto mestu a jeho obyvateľom, keď sa do opravy ulíc dlhé roky neinvestovalo. Podľa pasportu, ktorý sme si dali urobiť, by sme na opravu všetkých ulíc potrebovali jednorazovo sumu okolo 24 miliónov. Včera sme schválili rozpočet mestskej časti, v ktorom je na opravu komunikácií vyčlenených pol milióna eur, čo zodpovedá sume, ktorú dokážeme dať zo svojho rozpočtu. Samozrejme, že sme nečakali na vládu a cesty posledné tri roky opravujem na hranici svojich možností,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

 

Celý článok
11.12.2017
image

Poslanci Miestneho zastupiteľstva v Starom Meste sa zídu na zasadnutí dňa 12.decembra od 9,00 hod v Staromestskej sieni na Vajanského nábreží 3. Viac o návrhu programu sa dočítate tu.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

15.12.2017

do 08.01.2018

Verejná vyhláška

Značka: 11465/53684/2017/DŽV/Cho

"Polyfunkčný komplex ISTER TOWER"

15.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54041

"Ľudmila Mináriková"

15.12.2017

do 02.01.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102561603/2017

"Katarína Pálffyová"

15.12.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 11448/53520/2017/STA/Kam

"Obchodno-spoločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2. Etapa"

15.12.2017

do 02.01.2018

Rozhodnutie o prerušení konania o dodatočnom povolení alebo odstránení stavby

Značka: 2084/53222/2017/STA/Kno-L/145

"Prístavba výťahu, Grösslingová 61"

15.12.2017

do 11.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53943

"Vladimír Richter"

15.12.2017

do 11.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53946

"Danica Gabrišová"

15.12.2017

do 11.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53940

"Arpád Bertók"

15.12.2017

do 11.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53938

"Mária Pliešovská"

15.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53931

"Tibor Karabín"

Všetky oznamy