Aktuality

23.11.2017
image

Mestská časť Staré Mesto opraví schody medzi Langsfeldovou a Jánošíkovou ulicou. Staré, poškodené asfaltové a betónové povrchy nahradia schodiskové stupne vo farbe granitového čadiča a na podesty sa použije grafitová dlažba Klasico, ktorú používa mestská časť na opravu chodníkov. ,,Vzhľadom na kopcovitý ráz niektorých častí Starého Mesta sú ulice poprepájané schodiskami. Som rád, že sme tento rok dokázali opraviť dvanásť schodísk,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Celkom je v mestskej časti takýchto vonkajších schodísk päťdesiatpäť a približne polovica z nich naliehavo potrebovala opravu. ,,Verím, že ak v nasadenom tempe vydržíme, budeme mať na budúci rok všetky schodiská bezpečné,“ dodáva starosta Radoslav Števčík.

Celý článok
21.11.2017
image

S finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa Školská jedáleň pri ZŠ Dubová 1 v Bratislave mohla zapojiť do projektu  „Zdravie na tanieri 2017“.  Získané finančné prostriedky boli využité v rámci akcie „Kvalitné stravovanie = zdravý život pre naše deti“,  ktorej cieľom bola propagácia zdravej výživy, prevencia obezity, a to motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov s podporou využitia regionálnych potravinárskych produktov a sprievodnými aktivitami (prednášky, športová olympiáda, jablková burza a iné).

Celý článok
20.11.2017
image

STAROMESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY na Hviezdoslavovom námestí začínajú už tento piatok,  24. novembra.

Slávnostne ich otvoríme o 18.00 na Hviezdoslavovom námestí príhovorom starostu Starého Mesta, Radoslava Števčíka.

Celý článok
16.11.2017
image

Mestská časť od 20.11.2017 zriaďuje nepretržitú dispečerskú službu na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v správe MČ. Kontakt na dispečing 09 14 222 055.

Celý článok
16.11.2017
image

Včera sme absolvovali odborný workshop k Panenskej ulici, na ktorom zaznelo mnoho prínosných názorov, ktorých výsledkom bude spoločný Manuál verejného priestoru. Zahŕňať bude v ideálnom prípade nielen Panenskú, ktorú riešime primárne, ale i okolité ulice. Na stretnutí sme počuli názory organizačného teamu Punkt, ktorý v spolupráci s mestskou časťou vyhodnotil výsledky ankety pre verejnosť, názory architektov, zástupcov Cyklokoalície, poslancov Starého Mesta, historikov a priateľov ulice :).

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 50111/2017

"Peter Zálesňák"

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50322

"Karol Pullmann"

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50321

"Sabina Virginia Carstea"

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50319

"Vladimír Bachleda"

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 11029/49851/2017/STA/Skr

"Byt č. 37-zmena dokončenej stavby, rozšírenie zázemia terasy-zimná záhrada Klobučnícka 4,...

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 10847/49976/2017/STA/Kil

"Rekonštrukcia bytu Zochova 16/9, 3. poschodie, byt č. 85"

23.11.2017

do 10.12.2017

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Značka: 11046/50058/2017/STA/Gal

"Obnova bytového domu Tichá 4, Bratislava"

23.11.2017

do 12.12.2017

Oznámenie o zámere zmeny podmienok nájmu nehnuteľného majetku

"Karadžičova č. 1"

23.11.2017

do 12.12.2017

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok

"Obchodná 52"

23.11.2017

do 12.12.2017

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok

"pozemky"

Všetky oznamy