Aktuality

24.10.2014
image

Mestská časť Staré Mesto pozýva v nedeľu, 26.10. si zahrať maxišach na Hviezdoslavovo námestie. Pokiaľ to počasie dovolí, čierny aj biely kráľ so svojou družinou vás budú čakať od 13,00 až do 17,30 hod. Hra je zadarmo, pri šachovnici bude služba, ktorá vám rozloží figúrky a pripraví vždy novú hru.

Celý článok
21.10.2014
image

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto verejne vyzýva advokátske kancelárie ako potenciálnych záujemcov, aby si do dňa 30.11.2014, podali do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto žiadosť o zaradenie do evidencie záujemcov o spoluprácu s mestskou časťou pri realizácii právnej poradne s uvedením svojej hodinovej sadzby/výšky tarify za 1 úkon (max. výška je výška tarify podľa Vyhlášky č. 655/2004 Z.z.) za právnu pomoc klientom poslaným od mestskej časti; prípadne s uvedením konkrétneho advokáta, za ktorým môžu ísť.

Celý článok
21.10.2014
image

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí SR, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014 mestská časť Bratislava-Staré Mesto zriadila Námietkovú kanceláriu, ktorá sa nachádza v priestoroch. Centra služieb občanom na prízemí budovy Miestneho úradu na Vajanského nábreží 3. K dispozícií je každý pracovný deň nasledovne: Pondelok  – Štvrtok  od 7.30 hod do 17.00 hod; Piatok od 7.30 hod do 15.00 hod. 

Celý článok
21.10.2014
image

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do miestneho zastupiteľstva, deleguje do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka najneskôr 20 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr 26. októbra 2014.

Celý článok
20.10.2014
image

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014, budú pracovníci Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručovať do poštových schránok oznámenia o čase a mieste konania volieb. Doručovanie oznámení o čase a mieste konania volieb sa uskutoční v dňoch od 10.10.2014 do 20.10.2014 .

 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Oznámenie termínu a miesta konania dražby a opätovnej dražby

Vyvesené od 24.10.2014 do 28.11.2014

Ex 2919/11
"Exekútorský úrad Bratislava"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 24.10.2014 do 10.11.2014

46764
"Ladislav Longauer"

pdf oznamenie_14_1144.pdf (PDF, 115 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 24.10.2014 do 10.11.2014

46768
"Mária Kmeťová"

pdf oznamenie_14_1143.pdf (PDF, 114.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 24.10.2014 do 10.11.2014

46766
"Patrik Heriban"

pdf oznamenie_14_1142.pdf (PDF, 114.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 24.10.2014 do 10.11.2014

46763
"Jozef Wagner"

pdf oznamenie_14_1141.pdf (PDF, 115.7 KiB)
Všetky oznamy