Aktuality

22.02.2017
image

Obyvatelia zóny medzi Fazuľovou, Školskou a Slovanskou ulicou neprídu o parkovacie miesta, naopak vedeniu Starého Mesta sa podarilo vytvoriť aj nové. 

Celý článok
14.02.2017
image

Oznamujeme obyvateľom Starého Mesta, že mestská časť Bratislava–Staré Mesto organizuje v Staromestskej sieni dňa 15.2.2017 v čase od 9:00 do 12:00 h meranie  cholesterolu,  tlaku krvi a poradenstvo. Meranie uskutočnia zdravotnícky pracovníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Celý článok
13.02.2017
image

V sobotu na Hviezdoslavovom námestí poriadne žilo. Fašiangy v Starom Meste pritiahli aj tento rok množstvo malých i veľkých návštevníkov. Dobrá nálada a výborné zabíjačkové špeciality dotvárali tú správnu atmosféru.

Celý článok
10.02.2017
image

Informácie k povinnému zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a k zápisu na predpimárne vzdelávanie (zápis do MŠ) v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre školský rok 2017/18

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 7/2015 z     8. 12. 2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2017/2018 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto v piatok 21. apríla 2017 a v sobotu 22. apríla 2017.

Bližšie informácie podá zákonným zástupcom riaditeľstvo príslušnej základnej školy.

Celý článok
10.02.2017
image

Staromestská knižnica a občianske združenie Milujem knihy/Amo libris pozývajú na arteterapeutický workshop pre knihovníkov s psychologičkami a arteterapeutkami Mgr. Katarínou Mihinovou a Mgr. Ivonou Rankovovou.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

22.2.2017

do 09.03.2017

Verejná vyhláška

"Okresný úrad Malacky č. V - 3887/16 - Alžbeta Döryová"

22.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8689

"Beata Windischová"

22.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8685

"Katarína Hrebčíková"

22.2.2017

do 09.03.2017

Verejná vyhláška

Značka: OU-BA-OVBP2-2017/9208/KVJ

"Upovedomenie o podaní protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd 294/16/1100-22...

22.2.2017

do 09.03.2017

Verejná vyhláška

Značka: 100313554/2017

"SANUS MEDICA s. r. o."

22.2.2017

do 09.03.2017

Kolaudačné konanie

Značka: 6123/7932/2017/STA/Kam

"Komplexná obnova bytového domu (vrátane vybudovania novej kotolne na 1.PP), Kmeťovo námestie 1,...

22.2.2017

do 09.03.2017

Verejná vyhláška

"Okresný úrad Malacky č. V - 3888/16 - Alžbeta Döryová"

22.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8676

"Ladislav Gálik"

22.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8684

"Leo Kováč"

22.2.2017

do 13.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8681

"Dušan Kudry"

Všetky oznamy