Aktuality

27.08.2014
image

Staromestská knižnica oznamuje všetkým návštevníkom letnej čitárne v Medickej záhrade, že jej prevádzka sa skončí v nedeľu 31. augusta 2014. Čitatelia i návštevníci môžu využiť služby knižnice vo všetkých jej pobočkách. Viac informácií na www.starlib.sk.

Celý článok
25.08.2014
image

 V mesiacoch september až december 2014 bude mestská časť pristavovať veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.) a drobný stavebný odpad. Akcia je súčasťou každoročného jarného a jesenného upratovania. Kontajnery sú určené pre obyvateľov - fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne.

Celý článok
25.08.2014
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Staromestská knižnica a vydavateľstvo TRIO Publishing Vás pozývajú do letnej čitárne v Medickej záhrade v utorok 26. augusta 2014 o 17.00 h na stretnutie s prof. Ing. arch. Jankou Krivošovou, PhD. Vstup je voľný!

Celý článok
25.08.2014
image

  Jesenný zber a odvoz biologického odpadu – konárov zo stromov a krovín od obyvateľov Starého Mesta (fyzické osoby) sa začne od pondelka 6.10.2014. Bezplatná služba, ktorej zámerom je podpora zhodnocovania biologického odpadu, bude prebiehať rovnako ako po minulé roky v jednotlivých týždňoch na vopred určených trasách. Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť najneskôr v týždni pred začiatkom tej trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica. Nahlásiť sa môžu na telefónnych číslach 02/59 246 325 alebo 02/59 246 333 počas stránkových dní (pondelok a streda od 8.00 do 17.00 hod.), prípadne na e-mailovej adrese: zuzana.baniova@staremesto.sk .

Celý článok
22.08.2014
image

Dobrá správa pre všetkých Bratislavčanov aj návštevníkov hlavného mesta! Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v spolupráci s partnermi spúšťa pilotnú prevádzku Propeleru – legendárnej lode, ktorá dlhé desaťročia spájala staromestský s petržalským brehom. Propeler bude premávať od piatka do nedele. Prvá plavba pre verejnosť sa uskutoční dnes, v piatok 22. augusta o 16.00, štart je z pontónu č. 52 na strane Starého Mesta.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 28.08.2014 do 16.09.2014

38232
"Daniel Polách"

pdf oznamenie_14_905.pdf (PDF, 84.3 KiB)

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Vyvesené od 28.08.2014 do 15.09.2014

9102303/5/3941225/2014
"RESTAURANT CARIBIC s.r.o."

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Vyvesené od 28.08.2014 do 15.09.2014

5986/33756/2014/STA/Kam
"Stavebné úpravy spojené so zmenou účelu využitia objektu - Suché Mýto 4, 6, Bratislava"

pdf oznamenie_14_899.pdf (PDF, 787.9 KiB)

Oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené od 28.08.2014 do 15.09.2014

5705/37948/2014/STA/Mor
"Vstavba výťahu do bytového domu Slávičie údolie 10, Bratislava"

pdf oznamenie_14_898.pdf (PDF, 853.7 KiB)

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Vyvesené od 28.08.2014 do 03.09.2014

EX 415/2012

pdf oznamenie_14_903.pdf (PDF, 32.7 KiB)
Všetky oznamy