Aktuality

17.01.2018
image

Mestská časť Bratislava-Staré mesto v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti  (ďalej „VZN“) a v súlade s Koncepciou kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020 schválenou zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 92/2016 zo dňa  28.06.2016 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti.

Cieľom grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  pre rok 2018 je reagovať   na potreby mestskej časti a podporovať aktivity jej občanov, zamerať sa na zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti –   skultúrnenie životného prostredia v mestskej časti; oživenie verejného priestoru mestskej časti; vytváranie pozitívneho vzťahu k mestskej časti. 

Podrovnosti o podmienkach získania grantu si prečítate tu.

Celý článok
16.01.2018
image

Mestská časť Staré Mesto vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na nájom  priestorov po bývalej kaviarni  Propeler na Rázusovom nábreží. Záujemcovia o prevádzkovanie kaviarne či cukrárne však budú musieť splniť aj podmienku na predaj doplnkového tovaru. Rozhodlo o tom miestne zastupiteľstvo koncom minulého roka. O čo ide - vysvetľuje starosta Starého Mesta Radoslav Števčík: „ Budúci nájomca, ktorý vzíde z verejnej súťaže, by mal v priestoroch zabezpečiť aj predaj suvenírov,   informačno  - propagačné materiály hlavného mesta  Bratislavy ako aj Slovenska, ale aj predaj turistickej karty Bratislava Tourist Card. Je to forma aktívnej podpory cestovného ruchu a miesto v bezprostrednej blízkosti osobného prístavu je na to ideálne.“

Záujemcovia o priestory bývalej kaviarne Propeler, ktoré majú plochu takmer 70 metrov štvorcových môžu svoje ponuky zasielať miestnemu úradu do konca januára. Víťaz bude známy do 20.februára. Podrobnejšie informácie o verejnej obchodnej súťaži nájdete tu.

Celý článok
15.01.2018
image

Dňa 2. februára o 9,30 hod bude na Okresnom úrade Bratislava na Tomášikovej 46 prerokovaný „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020". Podrobnosti si môžete prečítať tu. 

Celý článok
15.01.2018
image

Západoslovenská distribučná a.s. sa obracia na majiteľov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú dreviny s výškou zasahujúcou do elektrického vedenia. O postupe pri ich oreze sa dočítate tu. 

Celý článok
15.01.2018
image

V roku 2017 pribudlo v Starom Meste 525 novonarodených detí. Mestská časť prispieva ich rodičom jednorazovým nenávratným príspevkom vo výške 100.- eur. „Som rád, že naša mestská časť hospodári tak, že sme schopní prispieť každej rodine, kde pribudne ďalší člen,“ hovorí o príspevku pri narodení dieťaťa starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Rodičom zároveň dáva do pozornosti, aby si o tento príspevok požiadali na Oddelení sociálnych vecí Miestneho úradu Staré Mesto.  K dnešnému dňu bolo na príspevok pri narodení dieťaťa vyplatených 28 200 eur. 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

18.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 2732/2625/2018/STA/Grm

"Realizácia závesných balkónov a francúzskych okien, bytový dom Medená 15, Bratislava"

18.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 2710/2598/2018/STA/Kil

"Prístavba schodiska k rodinnému domu, Javorinská 12"

17.1.2018

do 01.02.2018

Verejná vyhláška

Značka: OU BA-OVBP2-2018/14943/ZAD

"Nadstavba a vstavba bytového domu - Kúpeľná 2"

17.1.2018

do 01.02.2018

Verejná vyhláška

Značka: 6421/2016, 796/2017 a 123/2018/ÚKSP/POBA

"Zariadenie sociálnych služieb"

17.1.2018

do 15.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2673

"Alžbeta Smigová"

17.1.2018

do 15.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2678

"Gizela Sárköziová"

17.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2821

"Valéria Hlaváčová"

17.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2685

"Sahraa Karimi"

17.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2682

"Pavel Orlík"

17.1.2018

do 01.02.2018

Rozhodnutie

Značka: 2175/49110/2017/STA/UR-Gal

"Polyfunkčný objekt Paulínyho, Bratislava"

Všetky oznamy