Aktuality

16.02.2017
image

Sociálne oddelenie MÚ Bratislava-Staré Mesto hľadá koordinátora/ku denného centra. Ponúkame prácu na dohodu 5x do týždňa v príjemnom prostredí so seniormi v popoludňajších hodinách. Práca vhodná pre dôchodkyňu alebo študentku. Nástup od 1.3.2017.        

Kontaktná osoba: Mgr. Michala Žifčáková, 0911/ 107 541

Celý článok
14.02.2017
image

Oznamujeme obyvateľom Starého Mesta, že mestská časť Bratislava–Staré Mesto organizuje v Staromestskej sieni dňa 15.2.2017 v čase od 9:00 do 12:00 h meranie  cholesterolu,  tlaku krvi a poradenstvo. Meranie uskutočnia zdravotnícky pracovníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Celý článok
13.02.2017
image

V sobotu na Hviezdoslavovom námestí poriadne žilo. Fašiangy v Starom Meste pritiahli aj tento rok množstvo malých i veľkých návštevníkov. Dobrá nálada a výborné zabíjačkové špeciality dotvárali tú správnu atmosféru.

Celý článok
10.02.2017
image

Informácie k povinnému zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a k zápisu na predpimárne vzdelávanie (zápis do MŠ) v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre školský rok 2017/18

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 7/2015 z     8. 12. 2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2017/2018 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto v piatok 21. apríla 2017 a v sobotu 22. apríla 2017.

Bližšie informácie podá zákonným zástupcom riaditeľstvo príslušnej základnej školy.

Celý článok
10.02.2017
image

Staromestská knižnica a občianske združenie Milujem knihy/Amo libris pozývajú na arteterapeutický workshop pre knihovníkov s psychologičkami a arteterapeutkami Mgr. Katarínou Mihinovou a Mgr. Ivonou Rankovovou.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

20.2.2017

do 07.03.2017

Verejná vyhláška

Značka: 100287703/2017

"LAFINE DELZIO, spol. s r.o."

20.2.2017

do 07.03.2017

Verejná vyhláška

Značka: 100288957/2017

"Laguna v.o.s."

20.2.2017

do 07.03.2017

Verejná vyhláška

Značka: 100289471/2017

"Lending Systems s.r.o."

20.2.2017

do 09.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8324

"FREE OPERA I., s.r.o."

20.2.2017

do 09.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8268

"Monika Dresslerová"

20.2.2017

do 21.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8283

"Mário Galovič"

20.2.2017

do 09.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8272

"Peter Farkaš"

20.2.2017

do 09.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8249

"Andrej Jenis"

20.2.2017

do 01.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8236

"Augustín Horváth"

20.2.2017

do 01.03.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8223

"Imrich Finta"

Všetky oznamy