Aktuality

29.05.2017
image

V novovytvorenom zelenom pruhu na Palackého ulici sú už vysadené trvalky a bola vytvorená štrková mulčovacia vrstva. Tá zlepší užívateľský komfort pre vodičov parkujúcich aut a bude lepšie zadržiavať vlahu pre rastliny. Zároveň bol doplnený štrk v záhone pre školou Matky Alexie, ktorý sme vysádzali minulý rok. Ako vidno kvetinkám sa tam darí a o rok by mohla rovnako vyzerať celá Palackého a Kúpeľná ulica.

Celý článok
23.05.2017
image

Sme radi, že mestská časť Staré Mesto nechýba pri takom zásadnom a koncepčnom kroku, ktorý skvalitní život obyvateľom aj návštevníkom mesta.
"Námestie slobody je ikonickým verejným priestorom nielen pre Bratislavčanov, ale pre všetkých, ktorí si pamätajú udalosti spojené s týmto námestím. Preto vítam jeho obnovu. Po jej ukončení získajú obyvatelia jedinečný priestor aj na aktivity, ktoré potrebujú väčšiu plochu na svoju realizáciu. V mene všetkých Staromešťanov držíme úspešnej obnove palce a sme pripravení pomôcť,“ povedal starosta mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík.

Celý článok
22.05.2017
image

Leto sa blíži. Viete už, kde ho strávia Vaše deti? Staré Mesto Vám okrem svojich dlhoročných staromestských táborov môže odporučiť aj šikovný team absolventov FTVŠ, ktorí preukazujú svoje odborné skúsenosti a skvelý prístup k deťom aj na staromestkej základnej škole na Grosslingovej ulici, kde vedú s deťmi gymnastický a športový krúžok. Prinášame ich letnú ponuku.

Celý článok
19.05.2017
image

Na základe dohody so stretnutia s občanmi na tému obnovy zelene na Jakubovom námestí, zverejňujeme dendrologický posudok. Kompletné znenie si prečítate tu.

Celý článok
18.05.2017
image

V pondelok 22.mája vás pozývame do Staromestkého salónu na stretnutie s hercom Dušanom Jamrichom. Podujatie sa začína o 17,00 hodine v Zichyho paláci. Vstup je voľný.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

29.5.2017

do 13.06.2017

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7194/23400/2017/STA/Kno-H/48

"Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY - II. Etapa"

29.5.2017

do 13.06.2017

Žiadosť o evidenčnú zmenu

Značka: 2217/23772/2017/PRA/Bel

"oprava evidencie súpisných čísiel, Sedlárska 6"

29.5.2017

do 13.06.2017

Upovedomenie o začatí exekúcie

Značka: EX 4518/2017-6

"Taylor Derek William"

29.5.2017

do 13.06.2017

Verejná vyhláška

Značka: 101023187/2017

"Parneta.sk s. r. o."

29.5.2017

do 13.06.2017

Rozhodnutie

Značka: 5553/23155/20l7/STA/Hla/K-86

"zmena v užívaní časti stavby: nebytový priestor polyfunkčného domu Radvanská 1"

29.5.2017

do 13.06.2017

Rozhodnutie

Značka: 5916/20790/2017/STA/Kno-K/75

"zmena v užívaní časti stavby: byt č. 10 na 4. nadzemnom podlaží, Špitálska 20"

29.5.2017

do 13.06.2017

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 58/23875/2017/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel"

29.5.2017

do 13.06.2017

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6710/23926/2017/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, SO E 103 Objekt vybavenosti na premostení"

29.5.2017

do 15.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24541

"Augustín Horváth"

29.5.2017

do 15.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24546

"Dustin Ragala"

Všetky oznamy