Aktuality

06.10.2015
image

Od 20. novembra do 23. decembra 2015 sa budú na Hviezdoslavovom námestí konať tradičné Staromestské vianočné trhy. Ani tento rok nebude na Hviezdoslavovom námestí chýbať klzisko a vianočný stromček. Tento rok staromestská samospráva ponúkne návštevníkom trhov spolu 20 stánkov z nich 10 stánkov ponúkne návštevníkom občerstvenie vo forme tradičných kulinárskych pochúťok a nápojov a 10 stánkov bude ponúkať rôzne druhy suvenírov, vianočných darčekov a remeselných výrobkov. Samozrejme aj tento rok dostane na Staromestských vianočných trhoch priestor aj charita. Jeden stánok bude špeciálne vyčlenený pre charitatívne organizácie, pričom každý deň tu dostane priestor jedna z nich a výťažok poputuje na dobročinné účely. Návštevníkom Staromestských vianočných trhov budú k dispozícii aj vynovené verejné toalety na Námestí Eugena Suchoňa, ktoré budú počas trvania trhov otvorené od 10.00 hod do 22.00 hod.

Celý článok
05.10.2015
image

Pozývame Vás na Týždeň českej detskej literatúry 5. - 9. októbra 2015, ktorý organizujeme po prvýkrát v spolupráci s Knihovnou města Olomouce.

Celý článok
05.10.2015
image

6. októbra od 16,00 hod bude zasadať mimoriadne Miestne zastupiteľstvo. Poslanci budú rokovať v Staromestskej sieni úradu na Vajanského nábreží 3 v Bratislave. Navrhované body programu sú:

1.Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopľňa všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č.12/2014 o  dani z nehnuteľnosti

2.Informácia o zámere stať sa členom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a návrh na schválenie podania žiadosti o členstvo v Bratislavsekj organizácii cestovného ruchu.

Celý článok
05.10.2015
image

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto pripravila v rámci októbra Mesiaca úcty k starším  pre seniorov zaujímavý program, ktorý si môžete pozrieť na priloženom plagáte. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Celý článok
01.10.2015
image


Staromestská knižnica ponúka v októbri všetkým záujemcom:
Bezplatný zápis seniorov - nových čitateľov nad 60 rokov vo všetkých pobočkách knižnice
Krása  staroby, staroba v kráse.
Výstava ručných  prác klientov Seniorcentra na Podjavorinskej ul., zariadenia pre seniorov OHEL DAVID a Strediska Evanjelickej  DIAKÓNIE.  
1. - 31. október 2015, pobočka Panenská 1 v čase výpožičných hodín
Internet a e-mail pre seniorov. Kurz počítačovej gramotnosti pre seniorov z cyklu Zelená pre seniorov. Termín: 10. - 16. október 2015,  pobočka Panenská 1. Kontakt: 02/54411874.

Viac informácií na www.starlib.sk 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 06.10.2015

9788/41078/2015/STA/Kno
"Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY Bratislava - 1. etapa"

pdf infoEIA_15_054.pdf (PDF, 1.2 MiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.10.2015 do 25.10.2015

41471
"Katarína Magyarová"

pdf oznamenie_15_1300.pdf (PDF, 58.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.10.2015 do 25.10.2015

41422
"PhDr. Emília Herzogová"

pdf oznamenie_15_1299.pdf (PDF, 58.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.10.2015 do 25.10.2015

41424
"Zsolt Snírer"

pdf oznamenie_15_1298.pdf (PDF, 57.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 06.10.2015 do 25.10.2015

41397
"Ing. Róbert Kohlmann"

pdf oznamenie_15_1297.pdf (PDF, 58.9 KiB)
Všetky oznamy