Aktuality

26.01.2015
image

Pobočka Staromestskej knižnice na Panenskej ul. 1 pozýva na všetkých záujemcov na stretnutie s Petrom Salnerom a Monikou Vrzgulovou pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, ktorá sa bude konať 26. januára 2015  o 10.45 h.

Celý článok
26.01.2015
image

Starosta mestskej časť Bratislava-Staré Mesto bude mať dvoch zástupcov. Starosta Radoslav Števčík do funkcií vicestarostov vymenoval poslanca Ing. arch Ľubomíra Boháča a poslankyňu Ing. Janu Špankovú.

Celý článok
14.01.2015
image

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto vydá hlasovací preukaz na požiadanie každého oprávneného občana, ktorý má trvalý pobyt na území mestskej časti a ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v ktoromkoľvek referendovom okrsku na území SR. Hlasovacie preukazy sa vydávajú na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, v námietkovej kancelárii kontaktného pracoviska Centra služieb občanom (prízemie budovy).

Celý článok
09.01.2015
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, aj po skončení Staromestských vianočných trhov, ponúka všetkým možnosť korčuľovania na Hviezdoslavovom námestí. Klzisko je otvorené denne od 10.00 do 22.00.

Celý článok
09.01.2015
image

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční

v piatok 13. februára 2015 v čase od 14,00 h do 18,00 h

a

v sobotu 14. februára 2015 v čase od 8,00 h do 12,00 h

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.01.2015 do 12.02.2015

4110
"Božena Babičová"

pdf oznamenie_15_0078.pdf (PDF, 72.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.01.2015 do 12.02.2015

4106
"Rudolf Lučan"

pdf oznamenie_15_0077.pdf (PDF, 72.3 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.01.2015 do 12.02.2015

4102
"Jakub Šiška"

pdf oznamenie_15_0076.pdf (PDF, 72.8 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.01.2015 do 12.02.2015

4097
"Vojtech Brutovský"

pdf oznamenie_15_0075.pdf (PDF, 72.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 26.01.2015 do 12.02.2015

4094
"Eva Luknárová"

pdf oznamenie_15_0074.pdf (PDF, 72.6 KiB)
Všetky oznamy