Aktuality

03.09.2015
image

Včera sa začal nový školský rok. Staromestské školy na Hlbokej ceste, Vazovovej, Grösslingovej, Dubovej, Škarniclovej, Jelenej a Mudroňovej ulici privítali 347 nových žiakov v 17 triedach prvých ročníkov. Starosta mestskej časti Radoslav Števčík osobne privítal žiakov ZŠ Vazovova a ZŠ Grösslingova a  zaželal im veľa úspechov a úspešný štart do nového školského roka.

Celý článok
02.09.2015
image

Aj počas jesene tohto roka bude prebiehať zber a odvoz biologicky rozložiteného odpadu –konárov zo stromov a krovín od obyvateľov Starého Mesta (fyzické osoby). Jesenný zber sa začne od pondelka 28.9.2015. Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť najneskôr v týždni pred začiatkom tej trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica. Nahlásiť sa môžu na telefónnych číslach 02/59 246 333 alebo 02/59 246 325 počas stránkových dní (pondelok a streda od 8.00 do 17.00 hod.), prípadne na e-mailovej adrese: janka.cillikova@staremesto.sk  alebodiana.tesovicova@staremesto.sk .

Celý článok
27.08.2015
image

V utorňajších hlavných televíznych správach sme sa od ministra vnútra dozvedeli o zlyhaní samosprávy pri povoľovaní pochodu extrémistov, ktorý má byť na území Starého Mesta 12. septembra.

Mestská časť Staré Mesto výrok ministra nekomentuje, vzťahy s krajskou políciou považuje za veľmi korektné. Chce však ponúknuť verejnosti zoznam aktivít, ktoré podnikla, riadne zdokumentovala a môže ich kedykoľvek predložiť občanom.

Celý článok
27.08.2015
image

Staromestská knižnica Vás pozýva na Knižné hody v sobotu 29. augusta 2015 od 10.00 do 19.00 hod. na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave.

Celý článok
25.08.2015
image

Miestny úrad pripravil pre Staromešťanov zájazd do Topoľčianok.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Vyvesené od 03.09.2015

7684/34353/2015/STA/Ham-H/35
"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - preložky inžinierskych sietí"

pdf infoEIA_15_046.pdf (PDF, 1.7 MiB)

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Vyvesené od 03.09.2015 do 20.09.2015

36591/2015
"Patrícia Červencová"

pdf zrusenie_t_p_15_028.pdf (PDF, 187.7 KiB)

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Vyvesené od 03.09.2015 do 20.09.2015

36586/2015
"Martina Ferenčíková, Jana Ferenčíková, Alexandra Ferenčíková, Ján Ferenčík, Alex Valentín"

pdf zrusenie_t_p_15_027.pdf (PDF, 199.5 KiB)

Oznámenie o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov

Vyvesené od 02.09.2015 do 30.09.2015

"Dostojevského rad, Gorkého, Obchodná, Špitálska, Tabakova, Ventúrska, Radlinského"

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 02.09.2015 do 20.09.2015

36432
"Adriana Lukáčová"

pdf oznamenie_15_1141.pdf (PDF, 58.1 KiB)
Všetky oznamy