Aktuality

23.08.2016
image

Staromestská knižnica v  spolupráci s vydavateľstvom Absynt a Rakúskym kultúrnym fórom Vás pozýva na Čítanie v tráve s autorom knihy Americký cisár Martinom Pollackom a prekladateľom Michalom Hvoreckým do letnej čitárne v Medickej záhrade vo štvrtok 25. 8. 2016 o 16.30 hod. 

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude konať v Staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/a.

Celý článok
23.08.2016
image

Stavebný úrad pri MČ Staré Mesto vykonáva štátny stavebný dozor na stavbe na Bezručovej ulici. Stavebníka úrad vyzval, aby organizáciou staveniska a harmonogramom prác v čo najmenšej miere zaťažoval obyvateľov blízkeho okolia. Úrad tiež navrhuje, aby stavebník pravidelne výveskami na vchodoch informoval o ďalšom postupe stavebných prác.

Celý článok
18.08.2016
image

Dňa 22.8.2016 začne SPP distribučná s prácami na výmene plynového potrubia na Židovskej ulici a následne sa bude asfaltový povrch vozovky meniť na kamennú dlažbu v úseku od Mikulášskej ulice č. 29 po Kapucínsku ulicu. Tento úsek bude z tohto dôvodu úplne uzavretý pre automobilovú dopravu s predpokladaným termínom ukončenia 30.10.2016. V tomto období bude pre autá možný prístup z Nábrežia arm. gen. Ľudvíka Svobodu po Židovskej ulici. Prístup bude umožnený len prevádzkam a občanom bývajúcich v dotknutej oblasti. Preto je nutné v čo najkratšom čase poslať ŠPZ automobilov občanov bývajúcich v dotknutej oblasti na e-mailovu adresu: vladimir.trebichavsky@staremesto.sk  

Celý článok
17.08.2016
image

Vážení rodičia, v  súvislosti s výstavbou novej MŠ na Brnianskej ul. si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že k termínu 31. august 2016 je ešte možné podať žiadosť o prijatie Vášho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s predpokladaným nástupom od 1. januára 2017.Momentálne má mestská časť k dispozícii 15 miest. Žiadosť je možné podávať v podateľni Miestneho úradu. 

Celý článok
16.08.2016
image

Prvý ročník Staromestskej fiesty vrcholí. Na uliciach sa tancovalo celé leto. Čakáme vás aj 26., 27. a 28.augusta. Tešíme sa, že Staré Mesto má o tradíciu viac.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4708
"Pavol Riečica"

pdf oznamenie_16_0167.pdf (PDF, 57.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4664
"Simona Móžiová"

pdf oznamenie_16_0166.pdf (PDF, 57.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4662
"Anton Erős"

pdf oznamenie_16_0165.pdf (PDF, 58.2 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4658
"Veronika Lenghardtová"

pdf oznamenie_16_0164.pdf (PDF, 57.4 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.01.2016 do 15.02.2016

4657
"Iveta Žofková"

pdf oznamenie_16_0163.pdf (PDF, 57.3 KiB)
Všetky oznamy