Aktuality

06.03.2015
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, podľa § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konania na funkcie vedúcich oddelení.

Celý článok
06.03.2015
image

V pondelok 9.marca o 18,00 hod Vás pozývame na flautový koncert v Zichyho paláci.

Celý článok
06.03.2015
image

Staromestská knižnica ponúka počítačové kurzy pre seniorov. 

Celý článok
05.03.2015
image

Až 8 pojazdných kaviarničiek spríjemní jar v Starom Meste.

Celý článok
04.03.2015
image

Z dôvodu opráv vodovodnej siete bude dňa 18. marca 2015 prerušená dodávka vody z verejného vodovodu v čase od 6.00 do 18.00 hodiny do domov na Vajanského nábreží, Fajnorovom nábreží a Gondovej ulici. 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia sociálnych vecí"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia kultúry"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia stavebného poriadku"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia investičného"

Výberové konanie

Vyvesené od 06.03.2015 do 29.03.2015

"na obsadenie funkcie - vedúci oddelenia majetkového"

Všetky oznamy