Aktuality

09.02.2016
image

Fašiangy sú obdobím zábavy, roztopaše a hodovania. Neodmysliteľnou súčasťou sú karnevaly, sprievody a veselice v maskách.

S cieľom priblíženia fašiangových zvykov pripravila MČ Bratislava-Staré Mesto v spolupráci s inými subjektmi Staromestské fašiangy s celou radou aktivít. Konali sa poslednú fašiangovú sobotu 6. februára.

Súčasťou bolo aj vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu fašiangovú masku. Súťaž vyhlásil starosta Radoslav Števčík pre staromestské základné, materské školy a rodinné centrá. Zo zaslaných prác pripravila MČ výstavu v Zichyho paláci, na ktorú srdečne pozývame.

Celý článok
08.02.2016
image

Miestny úrad Staré Mesto organizuje dňa 30.marca výlet seniorov na hrad Červený Kameň.

Celý článok
08.02.2016
image

Pracovníci miestneho úradu Staré Mesto vykonali kontrolný deň na stavbe strechy na základnej škole Hlboká. Konštatovali, že stavebné práce pokračujú v súlade s harmonogramom prác.

Celý článok
08.02.2016
image

V súvislosti s novou právnou úpravou týkajúcou sa výkonu volebného práva mestská časť si dovoľuje upozorniť voličov na nasledovné dôležité zmeny, ktoré čakajú na voličov pri voľbách do NR SR:

 

-          Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR sa doručuje do domácnosti v jednom vyhotovení (nie ako v minulosti na meno každého voliča, tzn. že do domácnosti boli doručované oznámenia v počte zodpovedajúcom počtu osôb tvoriacich domácnosť)

-          prevzatie hlasovacích lístkov a prázdnej obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom

-          volič má povinnosť odložiť nepoužité hlasovacie lístky do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov – v opačnom prípade hrozí pokuta vo výške 33,– eur

Celý článok
05.02.2016
image

Staromestská knižnica pozýva všetkých záujemcov  na výstavu obrazov  amatérskej výtvarníčky Eleny Chartnúchovej Realita trochu inak 

Výstava je verejnosti prístupná od 8. do 26. februára 2016 v pobočke na Karažičovej 1.
Vstup je zdarma v čase výpožičných hodín.
Viac informácií na www.starlib.sk

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

10.2.2016

do 28.02.2016

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 6869

"Ferdinand Lakatoš"

10.2.2016

do 28.02.2016

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 6871

"Monika Wagnerová"

10.2.2016

do 28.02.2016

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 6858

"Miroslav Takáč"

10.2.2016

do 28.02.2016

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 6857

"Peter Bachratý"

10.2.2016

do 28.02.2016

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 6852

"Slavomíra Pokorná"

Všetky oznamy