Aktuality

14.01.2015
image

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto vydá hlasovací preukaz na požiadanie každého oprávneného občana, ktorý má trvalý pobyt na území mestskej časti a ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v ktoromkoľvek referendovom okrsku na území SR. Hlasovacie preukazy sa vydávajú na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, v námietkovej kancelárii kontaktného pracoviska Centra služieb občanom (prízemie budovy).

Celý článok
09.01.2015
image

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční

v piatok 13. februára 2015 v čase od 14,00 h do 18,00 h

a

v sobotu 14. februára 2015 v čase od 8,00 h do 12,00 h

Celý článok
09.01.2015
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, aj po skončení Staromestských vianočných trhov, ponúka všetkým možnosť korčuľovania na Hviezdoslavovom námestí. Klzisko je otvorené denne od 10.00 do 22.00.

Celý článok
07.01.2015
image

V súvislosti s vyhláseným referendom, ktoré sa bude konať dňa  7.2.2015, budú pracovníci Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručovať do poštových schránok oznámenia o čase a mieste konania referenda.

Celý článok
24.12.2014
image

Silvestrovský koncert Slovenskej filharmónie bude vďaka spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto v priamom prenose od 16,00 prenášaný na veľkoplošnú obrazovku, ktorá stojí na pódiu na Hviezdoslavovom námestí. Vstup na námestie je samozrejme bezplatný.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 23.01.2015 do 11.02.2015

3826
"Katarína Hrebčíková"

pdf oznamenie_15_0064.pdf (PDF, 72.7 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 23.01.2015 do 09.02.2015

3909
"PhDr. Emília Herzogová"

pdf oznamenie_15_0067.pdf (PDF, 72.9 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 23.01.2015 do 09.02.2015

3907
"Michal Čepko"

pdf oznamenie_15_0066.pdf (PDF, 72.6 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 23.01.2015 do 09.02.2015

3835
"Anna Mezeiová"

pdf oznamenie_15_0065.pdf (PDF, 72.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 23.01.2015 do 09.02.2015

3822
"Stanislava Jánošková"

pdf oznamenie_15_0063.pdf (PDF, 72.6 KiB)
Všetky oznamy