Aktuality

30.09.2014
image

   Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave upozorňuje na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v termíne od 1.10.2014 do 15.11.2014.

Celý článok
29.09.2014
image

Staromestská knižnica vyhlasuje jubilejný 10. ročník veľkej čitateľskej súťaže  Čítam, čítaš, čítame pre žiakov materských, základných a stredných škôl na tému: Čo čítali moji rodičia?
Súťaž potrvá od 1. októbra 2014 do 28. februára 2015. Výsledky budú vyhlásené v Týždni slovenských knižníc (23. - 28. marec 2015). Záujemcovia sa môžu prihlásiť v každej pobočke Staromestskej knižnice a na www.starlib.sk . Čítajte s nami! Bližšie informácie  na www.starlib.sk

Celý článok
29.09.2014
image

Staromestská knižnica pripravila na mesiac október špeciálnu októbrovú ponuku pre seniorov. Ponúka im ročnú bezplatnú čiteteľskú registráciu pre nových čitateľov nad 60 rokov vo všetkých pobočkách knižnice; kurz počítačovej gramotnosti pre seniorov z cyklu Zelená pre seniorov Internet a e-mail pre seniorov, pobočka Panenská 1 a mnoho ďalšieho.

Celý článok
26.09.2014
image

 V súvislosti s mimoriadnou situáciou po zosunutí svahu a na základe expertízneho posúdenia Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje obyvateľom domu na Žižkovej ulici č. 24, že im bude umožnený prejazd po Žižkovej ulici len za asistencie príslušníkov Mestskej polície v čase od 7:00 do 8:00 a od 17:00 do 18:00. V mimoriadnych situáciách (v prípade závažných zdravotných problémov, ohrozenia života, zdravia alebo z iných vážnych dôvodov) bude umožnený prejazd za asistencie príslušníkov Mestskej polície aj mimo vymedzených hodín. O asistenciu príslušníkov Mestskej polície je možné požiadať na telefónnom čísle 59246400.

Celý článok
26.09.2014
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s organizovaním akcie Staromestské vianočné trhy 2014 vyhlasuje výberové konanie na prenájom stánkov na Hviezdoslavovom námesti na obdobie od 21. novembra do 23. decembra 2014. Minimálna výška nájomného stánku na jeden deň je v prípade stánku s občerstvením 200 eur a v prípade stánku na vianočné darčeky 30 eur.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.09.2014 do 16.10.2014

42377
"Daniel Polách"

pdf oznamenie_14_1015.pdf (PDF, 115.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.09.2014 do 16.10.2014

42371
"Eva Nagyová"

pdf oznamenie_14_1014.pdf (PDF, 117.1 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.09.2014 do 16.10.2014

42372
"Viera Kosibová"

pdf oznamenie_14_1013.pdf (PDF, 114.5 KiB)

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Vyvesené od 29.09.2014 do 16.10.2014

42380
"Dalibor Krajči"

pdf oznamenie_14_1012.pdf (PDF, 116.5 KiB)

Oznámenie o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov

Vyvesené od 29.09.2014 do 14.10.2014

"Radlinského, Ventúrska"

pdf Vos20140825_oznamenie.pdf (PDF, 169.7 KiB)
Všetky oznamy