Aktuality

09.08.2018
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: informátor – vrátnik

pracovná pozícia spojená s upratovaním, na skrátený pracovný úväzok

Miesto výkonu práce: Heydukova 25, Bratislava

Termín nástupu: 1. septembra 2018

Celý článok
09.08.2018
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: informátor – vrátnik

pracovná pozícia spojená s upratovaním

miesto výkonu práce: staromestské centrum kultúry a vzdelávania Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava

termín nástupu: 15. septembra 2018

Celý článok
09.08.2018
image

Vážení občania,

vzhľadom na meteorologické výstrahy pred vysokými teplotami skracuje sa pracovný čas na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v dňoch 09.08. - 10.08.2018 do 12:00 hod. Skrátenie pracovného času sa týka aj kontaktného pracoviska Centrum služieb občanom. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
09.08.2018
image

Vážení občania, 

BVS, a.s., oznamuje, že na ulici Bezručova bude dňa 15.8.2018 v čase od 8:00 do 12:00 hodiny dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu.

Celý článok
06.08.2018
image

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že počnúc dňom 06.08.2018 až do 20.08.2018 z dôvodu montáže dodanej technológie (t. j. výťahu vrátane všetkých potrebných komponentov) budú platiť obmedzenia pohybu osôb v priestoroch chodieb pri výťahovej šachte na všetkých podlažiach miestneho úradu.

V tejto súvislosti dbajte, prosím, na zvýšenú pozornosť!

Predpokladaný termín poslednej fázy realizácie (montáže) výťahu v podobe drobných stavebných opráv je do 26.08.2018.

Týmto ďakujeme za Vašu trpezlivosť a rešpektovanie obmedzení vzniknutých v súvislosti s výstavbou výťahu v priestoroch tunajšieho úradu.

 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

17.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Značka: 36/35824/2018/STA/Kno

"Prístavba výťahu v bytovom dome, ulica 29. augusta 11"

17.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36102

"Martin Mindok"

17.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36099

"Jan Růžička"

16.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35941

"Norbert Zlámal"

16.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35938

"Helena Luknárová"

16.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35936

"Dimitrij Safončík"

15.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35746

"Mgr. Karin Uherská"

15.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35773

"Oľga Hudáková"

15.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35767

"Vladimír Cigánek"

15.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o zmene navrhovateľa

Značka: 3188/35538/2018/STA/Gal

"Prístavba polikliniky Mýtna 5, Bratislava"

Všetky oznamy