Aktuality

Lokalita:

25.04.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto organizuje pre seniorov 3-dňový výlet do Prahy. Termín je od 15. do 17.mája.

Celý článok
23.04.2018
ilustracny obrazok

V týždni od 23.04.2018 do 29.04.2018 začne mestská časť Bratislava -Staré Mesto s rekonštrukciu komunikácie Mariánska ulica – úsek od ulice Špitálska po Heydukovu. Presný termín začiatku závisí od ukončenia a sprevádzkovania dopravy na Hollého ulici. Predpokladaná doba ukončenia rekonštrukcie je do 25.05.2018. Z tohto dôvodu bude uvedený úsek komunikácie uzavretý pre prejazd vozidiel, parkovanie spolu so zmenou organizácie a smerovania dopravy. Obchádzka bude zabezpečená po Kolárskej, Heydukovej a Hollého ulici. Prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
19.04.2018
ilustracny obrazok

Ďalšie kolo pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v Starom Meste

 

Z dôvodu zvýšeného záujmu obyvateľov Starého Mesta o veľkokapacitné kontajnery sa mestská časť rozhodla rozšíriť miesta ich pristavenia. V rámci druhé kola jarného zberu tak bude v mesiacoch máj až jún 2018 mestská časť bezplatne pristavovať ďalšie veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.). Kontajnery sú určené pre obyvateľov - fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne.

Celý článok
19.04.2018
ilustracny obrazok

Bratislavské mestské dni 20. - 22. apríl 2018

Staromestská knižnica ponúka v rámci celomestskej akcie:

  • bezplatnú ročnú čitateľskú registráciu pre nových čitateľov v dňoch 20. – 23. 4. 2018 vo všetkých pobočkách knižnice,
  • vlastivednú vychádzku na Bratislavský hrad – organizované podujatie pre žiakov ZŠ Mudroňova, 20. 4. 2018 o 10.00 hod.
  • Bratislavskú burzu kníh v spolupráci s Mestskou knižnicou

21. 4. – 27. 4. 2016, nádvorie Mestskej knižnice, Klariská 16
pracovné dni: 8.00 – 19.00 hod., víkend: 10.00 – 18.00 hod.

 

Viac informácií na www.starlib.sk 

Celý článok
17.04.2018
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica pripravila kurz práce s mobilnými aplikáciami. Je určený pre seniorov s vlastným smartfónom alebo tabletom nie starším ako 3 roky a bude sa konať v termíne od 23. do 27. apríla 2018 v čase od 9.00 do 13.00 hod. v pobočke na Panenskej 1. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Potrebné je vopred sa prihlásiť. Podrobné informácie a prihlasovanie na tel. č.: 02/54411874, e-mail: sadlonova@starlib.sk.

Celý článok
16.04.2018
ilustracny obrazok

Oznamujeme Vám, že v dňoch 16. a 17.4.2018 bude Evidencia obyvateľstva z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
13.04.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto

 

v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších  predpisov

 

 

oznamuje

 

prerokovanie návrhu Zadania pre spracovanie územného plánu  zóny Brnianska-Patrónka, Bratislava.

 

 

Celý článok
11.04.2018
ilustracny obrazok

Štatistický úrad SR informuje, že v tomto období až do konca júna bude robiť zisťovanie využívania informačno-komunikačných technológií ako aj príjmov a životných podmienok domácností. Oslovených obyvateľov upozorňuje, aby si prekontrolovali osobitné poverenie anketárov, ktoré im vystaví Štatistický úrad. 

Celý článok
09.04.2018
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica, pobočka Karadžičova 1, pozýva na výstavu obrazov amatérskej výtvarníčky Kristíny Rumanovej. Výstavu môžu záujemcovia navštíviť v čase výpožičných hodín od 9. do 30. apríla 2018. Vstup je voľný.

Celý článok
09.04.2018
ilustracny obrazok

Počas Národného behu Devín-Bratislava dňa 15.apríla budú platiť niektoré dopravné obmedzenia. Ďakujeme za porozumenie.

Celý článok
09.04.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto Vám oznamuje, že dňa 6.4.2018 bol na Kýčerského ulici pri Ministerstve financií SR vyrúbaný 1 ks stromu, druh - Celtis  occidentalis. 

Strom koreňovou sústavou  poškodzoval chodník a priľahlú komunikáciu. Pri rekonštrukcií povrchov chodníka bolo nutné odstrániť  aj  časť spevneného povrchu v koreňovom priestore dreviny.

Strom bol už v minulosti naklonený a po odstránení asfaltovej vrstvy  a betónov došlo k vážnemu narušeniu statiky stromu (viď fotodokumentácia).

Ďalšie zotrvanie tohto jedinca by  bolo ohrozením zdravia alebo života človeka,  resp. ohrozením majetku.

 

Celý článok
06.04.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu : odborný referent na referát správy komunikácií

Termín nástupu : ihneď, prípadne dohodou

Zástup za materskú dovolenku max 2 roky

Celý článok
04.04.2018
ilustracny obrazok

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere podľa § 39d/ zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej „ stavebný zákon“/, v území, v ktorom je obstarávaná územnoplánovacia dokumentácia Územný plán zóny Brnianska – Patrónka, Bratislava.  Oznámenie o začatí obstarávania  Územného plánu zóny Brnianska – Patrónka, Bratislava bolo oznámené verejnou vyhláškou pod.č.660/2017 vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti dňa 25.9.2017 na web.stránke miestneho úradu a  listom č.18/38424/2017/KST/ Gab z 25.9.2017.

Dôvodom pre návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery vo vymedzenom území je, že Mestská časť Bratislava – Staré Mesto obstaráva Územný plán zóny Brnianska – Patrónka, Bratislava.  

Celý článok
04.04.2018
ilustracny obrazok

Pre deti. MČ Bratislava-Staré Mesto pripravila v Pistoriho paláci (Štefánikova 25) pravidelné nedeľné rozprávkové a tvorivé dopoludnia s názvom „Domček, domček kto v tebe býva?“

Predstavenia pre deti či už divadelné alebo filmové, prípadne iné aktivity sa budú konať každú nedeľu od 10.00 hod.

Už prvú nedeľu 7. apríla sa deti vrátia ku klasickej rozprávke O červenej čiapočke. Tentokrát v podaní Bratislavského bábkového divadla. Po divadelnom predstavení si môžu so Staromestským ateliérom vyrobiť svoju vlastnú červenú čiapočku.

Celý článok
28.03.2018
ilustracny obrazok

Vo štvrtok 29.marca bude Centrum služieb občanom otvorené do 12,00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok
26.03.2018
ilustracny obrazok

Aj túto jar zorganizovala mestská časť zber a odvoz biologického odpadu. Podrobnosti nájdete tu.

Celý článok
23.03.2018
ilustracny obrazok

V mesiacoch apríl až máj 2018 bude mestská časť bezplatne pristavovať veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.). Akcia je súčasťou každoročného jarného upratovania. 

Celý článok
22.03.2018
ilustracny obrazok

Od nedele 25.marca bude Hviezdoslavovo námestie zdobiť nadrozmerná kraslica. Ide o originálny dar chorvátskych výtvarníkov nášmu mestu. Podobné kraslice boli počas desiatich rokov inštalované v Berlíne, New Yorku ale aj vo Vatikáne. "Som rád, že naše najkrajšie námestie sa zapojí do tejto originálnej tradície," povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík, ktorý pozýva všetkých obyvateľov i návštevníkov na malú slávnosť. Spolu s chorvátskym veľvyslancom Aleksandrom Heinom verejnosti predstavia kraslicu už túto nedeľu o 16,00 hod. Na námestí bude až do 20.apríla.

Celý článok
16.03.2018
ilustracny obrazok

V priebehu tohto týždňa sme zo staromestských ulíc odstránili ďalšie telefónne búdky, ktoré sa časom zmenili na reklamné nosiče a najmä  boli čiernymi stavbami. Z celkového počtu 49 je preč už viac ako polovica. Po reklamných trojnožkách je teda preč aj ďalšia časť reklamného smogu. V Starom Meste kompletne mapujeme reklamné zariadenia a údaje čoskoro zverejníme.

Celý článok
14.03.2018
ilustracny obrazok

Obyvatelia domov, ktoré potrebujú opravu fasády, by to mali mať po novom jednoduchšie a najmä lacnejšie. Staromestské miestne zastupiteľstvo bude schvaľovať návrh starostu Radoslava Števčíka o oslobodení od dane za užívanie verejného priestranstva za účelom obnovy fasád budov. Ak návrh miestni poslanci schvália, nebude treba platiť miestnu daň za umiestnenie lešenia, a to po dobu 60-ich dní. „Týmto krokom chceme podporiť obnovu fasád budov v Starom Meste a majiteľom budov zjednodušiť procesy spojené s rekonštrukciou,“ povedal starosta Radoslav Števčík. O návrhu sa bude hlasovať v utorok 20.marca na riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Ak získa podporu, všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani o užívaní verejného priestranstva bude účinné od 10.apríla 2018.  

Celý článok