Aktuality

Lokalita:

31.05.2018
ilustracny obrazok

Vážení občania,

Z dôvodu revitalizácie parku na Šafárikovom námestí sú nevyhnutné dočasné zmeny v parkovaní. Možnosti parkovania si môžete pozrieť na priloženom obrázku.

Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
30.05.2018
ilustracny obrazok

Na hranici dvoch mestských častí – na Partizánskej lúke sa dnes stretli nielen staromestskí seniori, aby v rámci Športiády súťažili o pohár starostu Starého Mesta. Občianske združene AkSen a Staromestské kultúrne centrum na Gaštanovej ulici pre nich pripravili Viacboj - šipky, hod na cieľ, do basketbalového koša, strela do brány, stolný tenis, prekonávanie prekážok, petang a dobrú náladu, o ktorú sa, okrem účastníkov, postaral spevácky zbor Staromešťan. „Chcem poďakovať všetkým, ktorí prišli nielen súťažiť, ale hlavne stretnúť sa a stráviť príjemné predpoludnie,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík, ktorý okrem pohára a vecných cien prispel aj gulášom pre účastníkov.

Celý článok
28.05.2018
ilustracny obrazok

Od 23.05.2018 (streda) je vstup pre verejnosť  do úradu možný iba z Vajanského nábrežia.

 

Dôvodom je výstavba výťahu, ktorá potrvá približne 3-4 mesiace. Výstavba výťahu je ďalší krok k debarierizácii úradu pre občanov. Prosíme vás o trpezlivosť a zhovievavosť pri obmedzeniach, ktoré táto stavba prinesie. Robíme to pre vás.

Celý článok
21.05.2018
ilustracny obrazok

Aj v tomto roku bude mestská časť každému daňovníkovi, ktorý  zaplatí alebo zaplatil za rok 2018 poplatok za psa,  bezplatne vydávať 1 rolku vreciek ( cca 350 ks vreciek) na psie exkrementy . Vrecká budú vydávané aj  dôchodcom a držiteľom ZŤP, ktorí sú oslobodení od poplatku. Ide o doplnok k vreckám, ktoré mestská časť poskytuje Staromešťanom a návštevníkom na verejne prístupných miestach. Môžete  si ich vyzdvihnúť v Centre služieb občanom na miestnom úrade. Noví psíčkari by nemali zabudnúť prihlásiť svojho psíka po dovŕšení šiestich mesiacov.

Celý článok
21.05.2018
ilustracny obrazok

V utorok 22.5.2018 o 8:00 hodine začína hlavne mesto opravovať Brniansku cestu:

  • 1368 metrový úsek od Pražskej po Patrónku v smere von z mesta
  • 1061 metrový úsek od zastávky Dubová po Pražskú v smere do mesta
  • pri štandardnej šírke jazdného pruhu 3.5 m predstavuje dĺžka opravy cca 5 832m jazdného pruhu (cca 20 412m2 komunikácie)

Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 11.6.2018 4:00 hodine.

Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky (12cm) a položení nového asfaltového krytu. Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok
14.05.2018
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica, pobočka Karadžičova 1, pozýva na výstavu kresieb Dagmar Veselskej Premeny. Výstava je verejnosti prístupná včase výpožičných hodín od 14. do 31. mája 2018. Vstup je voľný.

Celý článok
30.04.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto pre vás pripravila na 1.mája sériu vystúpení na Hviezdoslavovom námestí. Príďte sa zabaviť, program sa začína o 14,00 hodine.

Celý článok
25.04.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto organizuje pre seniorov 3-dňový výlet do Prahy. Termín je od 15. do 17.mája.

Celý článok
23.04.2018
ilustracny obrazok

V týždni od 23.04.2018 do 29.04.2018 začne mestská časť Bratislava -Staré Mesto s rekonštrukciu komunikácie Mariánska ulica – úsek od ulice Špitálska po Heydukovu. Presný termín začiatku závisí od ukončenia a sprevádzkovania dopravy na Hollého ulici. Predpokladaná doba ukončenia rekonštrukcie je do 25.05.2018. Z tohto dôvodu bude uvedený úsek komunikácie uzavretý pre prejazd vozidiel, parkovanie spolu so zmenou organizácie a smerovania dopravy. Obchádzka bude zabezpečená po Kolárskej, Heydukovej a Hollého ulici. Prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
19.04.2018
ilustracny obrazok

Bratislavské mestské dni 20. - 22. apríl 2018

Staromestská knižnica ponúka v rámci celomestskej akcie:

  • bezplatnú ročnú čitateľskú registráciu pre nových čitateľov v dňoch 20. – 23. 4. 2018 vo všetkých pobočkách knižnice,
  • vlastivednú vychádzku na Bratislavský hrad – organizované podujatie pre žiakov ZŠ Mudroňova, 20. 4. 2018 o 10.00 hod.
  • Bratislavskú burzu kníh v spolupráci s Mestskou knižnicou

21. 4. – 27. 4. 2016, nádvorie Mestskej knižnice, Klariská 16
pracovné dni: 8.00 – 19.00 hod., víkend: 10.00 – 18.00 hod.

 

Viac informácií na www.starlib.sk 

Celý článok
19.04.2018
ilustracny obrazok

Ďalšie kolo pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v Starom Meste

 

Z dôvodu zvýšeného záujmu obyvateľov Starého Mesta o veľkokapacitné kontajnery sa mestská časť rozhodla rozšíriť miesta ich pristavenia. V rámci druhé kola jarného zberu tak bude v mesiacoch máj až jún 2018 mestská časť bezplatne pristavovať ďalšie veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.). Kontajnery sú určené pre obyvateľov - fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne.

Celý článok
17.04.2018
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica pripravila kurz práce s mobilnými aplikáciami. Je určený pre seniorov s vlastným smartfónom alebo tabletom nie starším ako 3 roky a bude sa konať v termíne od 23. do 27. apríla 2018 v čase od 9.00 do 13.00 hod. v pobočke na Panenskej 1. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Potrebné je vopred sa prihlásiť. Podrobné informácie a prihlasovanie na tel. č.: 02/54411874, e-mail: sadlonova@starlib.sk.

Celý článok
16.04.2018
ilustracny obrazok

Oznamujeme Vám, že v dňoch 16. a 17.4.2018 bude Evidencia obyvateľstva z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
13.04.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto

 

v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších  predpisov

 

 

oznamuje

 

prerokovanie návrhu Zadania pre spracovanie územného plánu  zóny Brnianska-Patrónka, Bratislava.

 

 

Celý článok
11.04.2018
ilustracny obrazok

Štatistický úrad SR informuje, že v tomto období až do konca júna bude robiť zisťovanie využívania informačno-komunikačných technológií ako aj príjmov a životných podmienok domácností. Oslovených obyvateľov upozorňuje, aby si prekontrolovali osobitné poverenie anketárov, ktoré im vystaví Štatistický úrad. 

Celý článok
09.04.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto Vám oznamuje, že dňa 6.4.2018 bol na Kýčerského ulici pri Ministerstve financií SR vyrúbaný 1 ks stromu, druh - Celtis  occidentalis. 

Strom koreňovou sústavou  poškodzoval chodník a priľahlú komunikáciu. Pri rekonštrukcií povrchov chodníka bolo nutné odstrániť  aj  časť spevneného povrchu v koreňovom priestore dreviny.

Strom bol už v minulosti naklonený a po odstránení asfaltovej vrstvy  a betónov došlo k vážnemu narušeniu statiky stromu (viď fotodokumentácia).

Ďalšie zotrvanie tohto jedinca by  bolo ohrozením zdravia alebo života človeka,  resp. ohrozením majetku.

 

Celý článok
09.04.2018
ilustracny obrazok

Počas Národného behu Devín-Bratislava dňa 15.apríla budú platiť niektoré dopravné obmedzenia. Ďakujeme za porozumenie.

Celý článok
09.04.2018
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica, pobočka Karadžičova 1, pozýva na výstavu obrazov amatérskej výtvarníčky Kristíny Rumanovej. Výstavu môžu záujemcovia navštíviť v čase výpožičných hodín od 9. do 30. apríla 2018. Vstup je voľný.

Celý článok
06.04.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu : odborný referent na referát správy komunikácií

Termín nástupu : ihneď, prípadne dohodou

Zástup za materskú dovolenku max 2 roky

Celý článok
04.04.2018
ilustracny obrazok

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere podľa § 39d/ zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej „ stavebný zákon“/, v území, v ktorom je obstarávaná územnoplánovacia dokumentácia Územný plán zóny Brnianska – Patrónka, Bratislava.  Oznámenie o začatí obstarávania  Územného plánu zóny Brnianska – Patrónka, Bratislava bolo oznámené verejnou vyhláškou pod.č.660/2017 vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti dňa 25.9.2017 na web.stránke miestneho úradu a  listom č.18/38424/2017/KST/ Gab z 25.9.2017.

Dôvodom pre návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery vo vymedzenom území je, že Mestská časť Bratislava – Staré Mesto obstaráva Územný plán zóny Brnianska – Patrónka, Bratislava.  

Celý článok