Aktuality

Lokalita:

21.03.2017
ilustracny obrazok

Revitalizácia parku, ktorý sa nachádza medzi ulicami Alžbetínska, Dobrovičova, Gajova a Štúrova predstavuje transformáciu bývalého vnútrobloku s množstvom nevyužiteľných spevnených plôch na menší moderný mestský park. Hlavnou devízou nového parku teda bude nárast kvalitných prírodných plôch na úkor spevnených. Prečo Landererov park? Na mieste parku kedysi stál Landererov palác, ktorý bol zničený počas 2 sv. vojny pri bombardovaní mesta a následne odstránený. V samotnom parku bude odkaz na historickú stopu Landerovho paláca. Dôležitým aspektom návrhu je doplnenie stromoradia celtisov pozdĺž Alžbetínskej ulice do aleje a vytvorenie mlatového chodníka, v snahe prepojiť centrum mesta s riekou Dunaj.

Celý článok
20.03.2017
ilustracny obrazok

Upozoňujeme, že dňa 31.marca v čase od 8,30 do 12,30 hod bude na spotrebnom miste Továrenská ulica č.8 prerušená dodávka elektriny. Informovala o tom spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok
15.03.2017
ilustracny obrazok

Riaditeľka Staromestskej knižnice PhDr. Judita Kopáčiková prevzala 13. marca 2017 na slávnostnom otvorení Týždňa slovenských knižníc 2017 v knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove cenu Slovenskej asociácie knižnic za aktívny čin roka – SAKAČIK 2016 - za projekt Môj prvý čitateľský preukaz.

Celý článok
15.03.2017
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pozýva Staromestských seniorov na verejnú generálku ELEKTRA 30.marca 2017 o 11:00 v divadle ASTORKA Korzo ´90. Lístok na predstavenie si môžete zakúpiť za 1 euro počas úradných dní v pondelokstredu, u pani Guldanovej na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto, oddelenie sociálnych vecí. Potrebné je predložiť občiansky preukaz (môže byť aj fotokópia). 

 

Celý článok
14.03.2017
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto začala s výsadbou kríkov a stromov. Prvá lokalita, na ktorej boli vykonané sadové úpravy je priestor okolo opraveného schodiska na Havlíčkovej ulici. Svah okolo schodiska bol vyčistený, pokrytý geotextíliou , vysadený brečtanom a doplnený kôrou. Tieto úpravy majú slúžiť najmä na spevnenie pôdy a zabránenie jej zosuvu. V nižšej časti schodiska  sú vysadené okrasné kríky (muchovník, bršlen).

Celý článok
14.03.2017
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica spustila pre svojich čitateľov v Týždni slovenských knižníc 2017 novú službu – zasielanie SMS správ o dostupnosti kníh, o ktoré majú záujem a ktoré si rezervovali a tiež upomienky o prekročení výpožičnej lehoty. SMS upomienka informuje čitateľa o počte nevrátených kníh a tiež o výške poplatku.

SMS správy budú pre čitateľov bezplatné a budú ich automaticky dostávať všetci, ktorí poskytnú knižnici svoj mobilný kontakt. U malých detí príde SMS rodičovi.
Nový spôsob komunikácie s čitateľmi zvyšuje ich komfort, šetrí čas i peniaze. Veríme, že s ním budú všetci spokojní.

Celý článok
13.03.2017

Staromestský salón s moderátorkou a diplomatkou Alenou Heribanovou, ktorý mal byť v stredu 15.marca sa ruší. Za pochopenie ďakujeme. V aprílovom vydaní sa budete môcť stretnúť s režisérom Jurajom Jakubiskom.

Celý článok
10.03.2017
ilustracny obrazok

V dňoch 13. - 19. marca 2017 sa bude konať 18. ročník Týždňa slovenských knižníc, ktorý vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.

Záštitu prevzal starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslav Števčík.
Okrem množstva podujatí knižnica ponúka všetkým svojim čitateľov a záujemcov o jej služby:
- generálnu amnestiu pre všetkých zábudlivých čitateľov, ktorí nevrátili knihy v stanovenom termíne,
- bezplatnú ročnú čitateľskú registráciu pre všetkých  nových čitateľov a predĺženie registrácie tým, ktorým sa končí ročná registrácia,
- zapojí sa do ceslovenskej akcie Knižničné hliadky, ktoré odmenia občanov čítajúcich na verejných priestranstvách v Bratislave.

 

Viac informácií o pripravovaných podujatiach na www.starlib.sk

Celý článok
10.03.2017
ilustracny obrazok

Výzva - preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2017

Podľa § 12 ods.2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 ods.1 písm. a) a § 53  písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby- občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Celý článok
09.03.2017
ilustracny obrazok

Polámané dlaždice na Židovskej ulici v rámci reklamácie postupne nahradia novými. Včera položili prvé skúšobné kusy, ktoré majú pozmenený formát a povrch. ,Skúsime v exponovaných miestach zmeniť rozmer dlažby," hovorí starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Po výmene poškodených dlaždíc zdrsní dodávateľ povrch na celej ulici.

Celý článok
06.03.2017
ilustracny obrazok

Dňa 15.marca bude hostkou Staromestského salónu Alena Heribanová. Stretnúť sa s ňou môžete v Zichyho paláci o 17,00 hodine. Vstup je voľný.

Celý článok
06.03.2017
ilustracny obrazok

 Pre poštu Bratislava 1, Nám. SNP 34, hľadáme 

  • Poštového doručovateľa  
  • Priehradkového zamestnanca

Požadujeme:

  • Minimálne Stredné odborné vzdelanie
  • Bezúhonnosť, komunikačné zručnosti, spoľahlivosť, presnosť, odolnosť voči záťaži
  • Základy práce s PC
  • Zdravotná spôsobilosť

Ponúkame:

  • Mzda od 610 Eur
  • Príspevok na stravovanie
  • Ďalšie zamestnanecké výhody
  • Nástup IHNEĎ

 

Bližšie informácie poskytne:     Renata Kovárová, vedúca pošty

                                                               Tel. číslo 02/ 5443 33 30 ,

                                                       mail: kovarova.renata@slposta.sk

Celý článok
03.03.2017
ilustracny obrazok

Jakubovo námestie, ktoré sa nachádza okolo mestského parku a nesie názov po prvom bratislavskom richtárovi Jakubovi, je významný verejný priestor, ktorého súčasný stav je nevyhovujúci. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto má záujem revitalizovať park na Jakubovom námestí i priľahlé komunikácie. 

Celý článok
03.03.2017

Staromestská knižnica pozýva na besedu s tvorcami filmu Piata loď, ktorá sa bude konať 7. marca 2017 o 10.00 hod. v pobočke na Panenskej 1.
Režisérka Iveta Grófová, scenárista Marek Leščák a asistent réžie pre prácu s detským hercom a divadelný herec Milan Chalmovský porozprávajú o tom, ako sa úspešný román zo sveta detí a detskej fantázie stane filmom.

Celý článok
28.02.2017
ilustracny obrazok

Upozorňujem obyvateľov, že Štatistický úrad SR bude v mesiacoch február až apríl uskutočňovať projekt riadený Európskou centrálnou bankou ,, Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností.“ Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru a iné. Okrem mestskej časti Bratislava Staré Mesto bolo pre rok 2017  do zisťovania zaradených 4000 domácností v 400 obciach.

Zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa sa vám musí preukázať služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR.

Celý článok
28.02.2017
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica, pobočka Panenská 1, pozýva na výstavu ručných prác klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ul. Výstava je záujemcom voľne prístupná v čase výpožičných hodín od 1. do 31. marca 2017.

Celý článok
22.02.2017
ilustracny obrazok

Obyvatelia zóny medzi Fazuľovou, Školskou a Slovanskou ulicou neprídu o parkovacie miesta, naopak vedeniu Starého Mesta sa podarilo vytvoriť aj nové. 

Celý článok
14.02.2017
ilustracny obrazok

Oznamujeme obyvateľom Starého Mesta, že mestská časť Bratislava–Staré Mesto organizuje v Staromestskej sieni dňa 15.2.2017 v čase od 9:00 do 12:00 h meranie  cholesterolu,  tlaku krvi a poradenstvo. Meranie uskutočnia zdravotnícky pracovníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Celý článok
13.02.2017
ilustracny obrazok

V sobotu na Hviezdoslavovom námestí poriadne žilo. Fašiangy v Starom Meste pritiahli aj tento rok množstvo malých i veľkých návštevníkov. Dobrá nálada a výborné zabíjačkové špeciality dotvárali tú správnu atmosféru.

Celý článok
10.02.2017
ilustracny obrazok

Informácie k povinnému zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a k zápisu na predpimárne vzdelávanie (zápis do MŠ) v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre školský rok 2017/18

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 7/2015 z     8. 12. 2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2017/2018 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto v piatok 21. apríla 2017 a v sobotu 22. apríla 2017.

Bližšie informácie podá zákonným zástupcom riaditeľstvo príslušnej základnej školy.

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 94 ] ďalej » na koniec »»