Aktuality

Lokalita:

21.09.2017
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré mesto v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti  (ďalej „VZN“) a v súlade s Koncepciou kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020 schválenou zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 92/2016 zo dňa  28.06.2016 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti.

Cieľom grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  pre rok 2017 je reagovať   na potreby mestskej časti a podporovať aktivity jej občanov, zamerať sa na zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti –   skultúrnenie životného prostredia v mestskej časti; oživenie verejného priestoru mestskej časti; vytváranie pozitívneho vzťahu k mestskej časti.

Celý článok
20.09.2017
ilustracny obrazok

Podľa § 12 ods.2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 ods.1 písm. a) a § 53  písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby- občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Celý článok
19.09.2017
ilustracny obrazok

Milí obyvatelia a obyvateľky, návštevníci a návštevníčky, podnikatelia aj podnikateľky Panenskej ulice a okolia, radi by sme Vám ponúkli možnosť vyplniť dotazník, ktorý poslúži pre zmapovanie trendov súčasnej návštevnosti a využitia oblasti, rovnako ako pre zber podnetov k funkčno-prevádzkovému využitiu priestorov, reorganizácii dopravy a vytvorenie Manuálu povrchov verejných priestorov.

Celý článok
18.09.2017
ilustracny obrazok

Dňa 19.septembra sa zídu poslanci Miestneho zastupiteľstva na svojom 29.zasadnutí. Návrh programu nájdete v sekcii Miestne zastupiteľstvo. Rokovanie je verejné.

Celý článok
18.09.2017
ilustracny obrazok

Dňa 19.septembra o 19,00 hod bude v Pistoriho paláci Cestovateľské kino s Tomášom Hulíkom. Vstup je 3 eurá. Tešíme sa na vás.

Celý článok
14.09.2017
ilustracny obrazok

Participatívny proces na Panenskej ulici a jej okolí má zapojiť verejnosť do plánovania tejto štvrte a poslúži ako podklad pre skvalitnenie verejných priestorov Starého Mesta. Cieľom participácie je diskutovať s verejnosťou o funkčno-prevádzkovom využití i verejných priestoroch v nadväznosti na dopravné riešenie v území. Riešené územie pre participatívny proces je ohraničený ulicami Palisády, Svoradova a Staromestská ul.

Celý článok
14.09.2017
ilustracny obrazok

Hviezdoslavovo námestie, 23. september 2017 od 10. 00 hod

K Bratislave sa viaže celý rad vodníckych povestí a legiend. Jedna z povestí hovorí aj o vodníkovi Ferkovi, ktorý je  ozajstným pamätníkom v najlepšom vodníckom veku – tento rok sa dožíva 820. narodenín.

Staré Mesto po dlhšej odmlke pripravilo staronový Festival vodníkov s cieľom pripomenúť si tradície a povesti, ktoré sa k Bratislave a k rieke Dunaj viažu.

Celý článok
14.09.2017
ilustracny obrazok

Pistoriho palác otvoril svoje brány širokej verejnosti. Od septembra pravidelne každý mesiac bude mať v paláci svoje miesto Cestovateľské kino, na ktorom spolu s autorom spoznáme známe i menej známe kúty našej krásnej planéty.

Do konca roka sa môžu návštevníci tešiť aj na koncerty rôznych žánrov. Predstavia sa Geišbergovci a Daniel Špiner, Martin Valihora Kvartet, Katka Korček...

Súčasťou programu budú rôzne diskusie na aktuálne témy i na témy zamerané na kvalitu života v našom hlavnom meste.

Celý článok
13.09.2017
ilustracny obrazok

Srdečne vás pozývame do Staromestského salónu, kde bude hosťom herec Karol Čálik. Podujatie bude ako zvyčajne v Zichyho paláci dňa 14.septembra od 17,00 hodiny. Vstup je voľný.

Celý článok
13.09.2017
ilustracny obrazok

Spoločnosť BVS informuje , že z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu bude dňa               28.9. 2017 v čase od 22,00 hod. do 29.9. 2017, 06,00 hod. prerušená dodávka pitnej vody. Odstávka sa týka nasledujúcich ulíc:

 Mudroňová , Búdková , Drotárska cesta , Haydnová , Rubinsteinova , Na Hrebienku , Myjavská , Slávičie údolie , Mózartová , Bartóková , Svetlá , Tichá , Vetvová , Čmelovec , V záhradách , Hummelevá , Pri Hradnej studni , ul. Francúzských partizánov , Broskyňová . Vrchná , Lubinská , Javorinská ul.

Celý článok
12.09.2017
ilustracny obrazok

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Technické služby Starého Mesta (TSSM) včera ( 11.9.2017) vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva Igora Slaninu a člena dozornej rady Tomáša Zieglera. Valné zhromaždenie vymenovalo do funkcie predsedu predstavenstva jeho doterajšieho člena Ľuboša Majera. O novom členovi predstavenstva a dozornej rady rozhodnú poslanci miestneho zastupiteľstva na najbližšom zasadnutí 19. septembra 2017.

Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík sa poďakoval obom odchádzajúcim členom orgánov spoločnosti TSSM za ich doterajšiu prácu. Novému predsedovi predstavenstva TSSM zaželal veľa úspechov pri ďalšom rozvoji tejto obecnej obchodnej spoločnosti.

Technické služby Starého Mesta, a.s. boli založené hlavným akcionárom Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto za účelom správy, údržby a prenájmu majetku a ďalších činností zapísaných v obchodnom registri. TSSM pre mestskú časť okrem iného zabezpečujú čistenie a upratovanie verejných priestorov v historickom jadre a v jeho bezprostrednom okolí, prevádzku Trhoviska Žilinská a Trhoviska Poľná, ako aj príležitostných trhov na území mestskej časti.

Celý článok
11.09.2017
ilustracny obrazok

Od 12.septembra sa začne plánovaný orez stromov na Jakubovom a Americkom námestí. V prípade nepriaznivého počasia bude orez prerušený. Revitalizácia stromov sa vykonáva po odlete vtáctva z hniezd.

Celý článok
11.09.2017
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica v spolupráci s občianskym združením Milujem knihy/Amo libris Vás pozýva na počítačové kurzy pre seniorov, ktoré sa budú konať v pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej 1 v týchto termínoch:

18. - 22. septembra 2017 – pre pokročilých s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja
16. – 20. októbra 2017 – pre staromestských seniorov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v spolupráci so sociálnym oddelením miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto
Prihlášky a podrobné informácie: tel.: 02/54411874, e-mail: sadlonova@starlib.sk

Celý článok
08.09.2017
ilustracny obrazok

Začiatkom septembra sa Františkánska záhrada opäť otvorila pre verejnosť. Využite príjemné dni na chvíľku oddychu priamo v centre mesta. Záhrada bude do konca septembra otvorená do 20,00hodiny. Do konca novembra sa bude zatvárať o 18,00 hod.

Celý článok
07.09.2017
ilustracny obrazok

V rámci Festivalu vodníkov, ktorý sa uskutoční 23. septembra na Hvieszdoslavovom námestí sa bude aj tento rok variť rybacia polievka.

Celý článok
06.09.2017
ilustracny obrazok

Žiaci Základnej školy na Dubovej ulici ale aj škôlkari z Brnianskej budú mať novú jedáleň aj kuchyňu. V týchto dňoch sa dokončujú práce a dopĺňa sa aj vybavenie kuchyne. Priestory prešli kompletnou revitalizáciou rozvodov vody, kanalizácie aj elektriny. Kuchyňa, ktorá bola v suterénnych priestoroch, bude na rovnakom podlaží ako jedáleň. Dúfame, že "maláči aj veľkáči" si čoskoro zaželajú: Dobrú chuť!

Celý článok
31.08.2017
ilustracny obrazok

V bývalých priestoroch Mestskej polície na Medenej ulici 2 sa začali rekonštrukčné práce. Ich výsledkom bude umiestnenie matriky do vynovených priestorov, lepšie prístupných pre občanov. Práce by sa mali skončiť okolo 20.novembra.

Celý článok
23.08.2017
ilustracny obrazok

V sobotu 23. septembra 2017 obyvateľom Starého Mesta bezplatne odvezieme nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.

Celý článok
23.08.2017
ilustracny obrazok

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 22.augusta 2017 nás navždy opustil náš kolega Ing. Marcel Rapoš. Starosta Mestskej časti Staré Mesto, jeho spolupracovníci, ako aj mestská časť sa tak lúči s vynikajúcim odborníkom v oblasti životného prostredia. Navždy budeme spomínať.

Celý článok
21.08.2017
ilustracny obrazok

Za účasti zástupcov Národnej rady SR, Ministerstva obrany, diplomatického zboru, regionálne aj miestnej samosprávy, Univerzity Komenského a Ústavu pamäti národa, sa starosta Starého Mesta zúčastnil na spomienkovom podujatí k 21. augustu 1968, ktoré pripravila Konfederácia politických väzňov. ,,21. Augusta 1968 prišla jedna generácia o svoju túžbu po väčšej slobode,“ povedal starosta Radoslav Števčík. O tom ako dôležité je nezabúdať svedčí podľa neho aj to, že neďaleko od našich východných hraníc zobrala vojenská okupácia možnosť rozhodovať o sebe slobodne Ukrajincom.  ,,Je preto dôležité, aby starší pripomínali mladým udalosti ako bol 21. August, Sviečková demonštrácia a 17. November,“ dodal starosta Števčík.

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 97 ] ďalej » na koniec »»