Aktuality

Lokalita:

09.02.2016
ilustracny obrazok

Fašiangy sú obdobím zábavy, roztopaše a hodovania. Neodmysliteľnou súčasťou sú karnevaly, sprievody a veselice v maskách.

S cieľom priblíženia fašiangových zvykov pripravila MČ Bratislava-Staré Mesto v spolupráci s inými subjektmi Staromestské fašiangy s celou radou aktivít. Konali sa poslednú fašiangovú sobotu 6. februára.

Súčasťou bolo aj vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu fašiangovú masku. Súťaž vyhlásil starosta Radoslav Števčík pre staromestské základné, materské školy a rodinné centrá. Zo zaslaných prác pripravila MČ výstavu v Zichyho paláci, na ktorú srdečne pozývame.

Celý článok
08.02.2016
ilustracny obrazok

Miestny úrad Staré Mesto organizuje dňa 30.marca výlet seniorov na hrad Červený Kameň.

Celý článok
08.02.2016
ilustracny obrazok

Pracovníci miestneho úradu Staré Mesto vykonali kontrolný deň na stavbe strechy na základnej škole Hlboká. Konštatovali, že stavebné práce pokračujú v súlade s harmonogramom prác.

Celý článok
08.02.2016
ilustracny obrazok

V súvislosti s novou právnou úpravou týkajúcou sa výkonu volebného práva mestská časť si dovoľuje upozorniť voličov na nasledovné dôležité zmeny, ktoré čakajú na voličov pri voľbách do NR SR:

 

-          Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR sa doručuje do domácnosti v jednom vyhotovení (nie ako v minulosti na meno každého voliča, tzn. že do domácnosti boli doručované oznámenia v počte zodpovedajúcom počtu osôb tvoriacich domácnosť)

-          prevzatie hlasovacích lístkov a prázdnej obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom

-          volič má povinnosť odložiť nepoužité hlasovacie lístky do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov – v opačnom prípade hrozí pokuta vo výške 33,– eur

Celý článok
05.02.2016
ilustracny obrazok

Vážení občania, od dnešného dňa nájdete vo svojich schránkach februárové číslo Staromestských novín. V prípade, že Vám noviny nebudú doručené, nahláste prosím túto skutočnosť na: redakcia@staremesto.sk.  

Celý článok
05.02.2016
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica pozýva všetkých záujemcov  na výstavu obrazov  amatérskej výtvarníčky Eleny Chartnúchovej Realita trochu inak 

Výstava je verejnosti prístupná od 8. do 26. februára 2016 v pobočke na Karažičovej 1.
Vstup je zdarma v čase výpožičných hodín.
Viac informácií na www.starlib.sk

Celý článok
03.02.2016
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto v dňoch 8.-15.februára zabezpečila opravu vozovky na Grosslingovej ulici v úseku Klemensova - Bezručova ulica.

Celý článok
03.02.2016
ilustracny obrazok

Informujeme občanov mestskej časti Staré Mesto o možnosti stravovania pre dôchodcov a seniorov v centre mesta, v Študentskej jedálni Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6

Občania majú možnosť zakúpiť si stravný lístok v hodnote 3,20 eur v pokladni ŠJ. Výber zo 4 – 5 druhov jedál. Výdaj obedov  PO – PI od 11,00 hod. – 14,00 hod. 

Celý článok
03.02.2016
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica oznamuje , že výstava obrazov Silvie Lasák v pobočke na Panenskej ul. je z rodinných dôvodov umelkyne zrušená. Návštevníkom sa ospravedlňujeme.

Celý článok
02.02.2016
ilustracny obrazok

Nepovolených vjazdov a stojacich áut v historickom centre Bratislavy by malo ubudnúť. Starosta mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík vydal rozhodnutie, ktoré precizuje podmienky vjazdov a parkovania v pešej zóne. Týka sa obyvateľov pešej zóny, podnikateľov v historickej časti a zásobovania. V tejto súvislosti sa zvýšia  kompetencie inšpektorov verejného poriadku, ktorí budú kontrolovať platnosť povolení a dodržiavanie ich rozsahu. Intenzívnejšie kontroly prisľúbila aj mestská polícia.

Celý článok
01.02.2016
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica a Detvianska umelecká kolónia srdečne pozývajú na výstavu obrazov Silvie Lasák.

Výstava je verejnosti prístupná od 2. do 29. februára 2016 v pobočke na Panenskej ul. 1.
Vstup je zdarma v čase výpožičných hodín.
Viac informácií na www.starlib.sk

Celý článok
28.01.2016
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vyhlasuje architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov: „Verejné priestory Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave.“ Súťaž návrhov sa vyhlasuje ako verejná, anonymná a jednokolová.

Predmetom súťaže je návrh architektonicko-urbanistického riešenia verejných priestorov Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave, ako kontaktných priestorov vo väzbe na trasu realizovanej električkovej radiály do Petržalky (Štúrova ulica - Šafárikovo námestie - Bosákova)  v lokalite  Bratislava – Staré Mesto.

Celý článok
28.01.2016
ilustracny obrazok

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2016. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Celý článok
28.01.2016
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje, že z technických príčin zastavuje dňom 31.01.2016 možnosť vjazdu motorových vozidiel do historickej časti (pešej zóny) mesta na základe SMS správ.

Žiadatelia majú možnosť zaplatiť daň vopred za väčší počet vjazdov na stránkovom pracovisku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

V prípade nejasností informácie poskytneme na tel. č.: 02/59246415, 420

Celý článok
26.01.2016
ilustracny obrazok

Oznamujeme obyvateľom Starého Mesta, že vydávanie rezidentských parkovacích kariet opäť funguje. Počas stránkových hodín vám ich vydá Centrum služieb občanom.

Celý článok
26.01.2016
ilustracny obrazok

Stredoeurópska nadácia v rámci svojho nadačného programu Dunajský fond vyhlasuje s podporou Nadácie VÚB/VÚB Banky a spoločnosti SLOVNAFT, a.s., prvú grantovú výzvu Dunajského fondu, v ktorej bude rozdelená suma v maximálnej výške 30 000 eur. Výzva je zameraná na finančnú podporu verejnoprospešných projektov a kultiváciu verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja.

Celý článok
25.01.2016
ilustracny obrazok

V Starom Meste sa elektro odpad bude zbierať dňa 19.marca 2016.

Celý článok
22.01.2016
ilustracny obrazok

Na základe podkladov z oddelenia školstva Starého Mesta oznamujeme, že staromestské školy sa do pripravovaného štrajku zapoja v hojnom počte. Z dostupných informácií nahlásených riaditeľmi škôl k dnešnému ránu – t.j. k 22.1., sa do štrajku zapojí  5 základných škôl a 6 materských škôl.

Celý článok
21.01.2016
ilustracny obrazok

Stredoeurópska nadácia v rámci svojho nadačného programu Dunajský fond vyhlasuje s podporou Nadácie VÚB/VÚB Banky a spoločnosti SLOVNAFT,a.s.,prvú grantovú výzvu Dunajského fondu, v ktorej bude rozdelená suma v maximálnej výške 30 000 eur. Výzva je zameraná na finančnú podporu verejnoprospešných projektova kultiváciu verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja.

Celý článok
15.01.2016
ilustracny obrazok

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka vyhlasujú 6. ročník súťaže vlastnej tvorby žiakov  Bratislava, moje mesto 2016.

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 80 ] ďalej » na koniec »»