Aktuality

Lokalita:

23.09.2016
ilustracny obrazok

S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja sa mestskej časti v rámci projektu“ Podpora rozvoja poskytovaných sociálnych služieb v Seniorcentre Staré Mesto „ podarilo zabezpečiť terapeutické pomôcky, zdravotnícky a hygienický materiál, ktorý pomôže klientom Seniorcentra Staré Mesto rehabilitovať narušené funkcie, rozvíjať jemnú i hrubú motoriku a odpútať ich od bolesti, chorôb, depresívnych nálad. Kúpou zdravotníckeho a hygienického materiálu sa zároveň zvýši komfort a bezpečnosť klientov pri hygiene, polohovaní, manipulácii s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a zároveň sa zabezpečí ochrana zdravia pri práci odborného personálu.

Celý článok
21.09.2016
ilustracny obrazok

Veľkokapacitné kontajnery na uliciach Fraňa Kráľa 1, Poľská 2, Malá- Révova  a Svetlá- Tichá. budú pristavené v piatok 23. septembra. Občanom budú k  dispozícii až do pondelka 26.septembra.

Celý článok
20.09.2016
ilustracny obrazok

V priebehu tohto a budúceho týždňa sa bude v Medickej záhrade vykonávať bezpečnostný orez drevín najmä v okolí detského ihriska a kaviarničky pri jednom z vchodov do záhrady.

Z vytipovaných drevín budú odstránené suché a polámané konáre, ktoré by mohli pri nárazoch vetra spadnúť. Taktiež sa v časti pri detskom ihrisku budú rúbať dva stromy, ktoré sú už v súčasnosti nevyhovujúcom zdravotnom stave – jedna drevina (javor) je suchá a druhá drevina (agát) má v kmeni práchnivú dutinu, na mieste ktorej môže dôjsť k rozštiepeniu kmeňa.

Celkovo teda dôjde k orezaniu 7 kusov stromov, dva stromy budú vyrúbané a pri jednom strome sa vykoná stabilizácia koruny, tzn. kostrové konáre sa zviažu, aby sa znížilo riziko rozštiepenia stromu.

V budúcom roku je naplánovaný orez lipovej aleje v Medickej záhrade, ktorá tvorí centrálnu časť záhrady.

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave upozorňuje na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) aj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v termíne od 1.10.2016 do 15.11.2016.

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica pozýva na stretnutie so spisovateľom, historikom a cestovateľom PhDr. Miroslavom Musilom k 240. výročiu narodenia Mórica Beňovského

Kde: Staromestská knižnica, pobočka Panenská 1

Kedy: 20. september 2016 o 16.00 hod.
Vstup je voľný

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Dňa 22.septembra bude hosťom Staromestského salónu herečka Božidara Turzonovová. Podujatie bude v Zichiho paláci od 17.00 hodiny.

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Od 20. septembra sa bude pokračovať v orezoch stromov. Prosíme obyvateľov nižšie spomínaných lokalít o pochopenie počas dočasného obmedzenia parkovania:

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva bude v utorok 20. septembra o 9,00 hod v Staromestskej sieni miestneho úradu.

Celý článok
18.09.2016
ilustracny obrazok

Tento týždeň do 22.9. môžete využiť bezplatné cestovanie v rámci týždňa mobility. Viac sa dozviete tu:

http://m.imhd.sk/ba/doc/sk/15758/Bezplatne-cestovanie-MHD-s-vodicskym-preukazom-pocas-Tyzdna-mobility-17-22-9-2016

Celý článok
14.09.2016
ilustracny obrazok

Staré Mesto chce masívne rekonštruovať chodníky a cesty v správe mestskej časti. Vyplýva to zo zámeru samosprávy na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti, ktorý Miestna rada mestskej časti Bratislava - Staré Mesto odporučila prerokovať na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v utorok 20. septembra 2016.

Celý článok
14.09.2016
ilustracny obrazok

V súvislosti s bezpečnostnými opatreniami počas summitu premiérov vlád a prezidentov členských krajín EÚ v Bratislave, ktorý sa uskutoční v piatok 16.9.2016, čakajú obyvateľov Bratislavy obmedzenia. Tie ovplyvnia aj odvoz zmesového komunálneho a triedeného odpadu v celej Bratislave.

Celý článok
13.09.2016
ilustracny obrazok

Informujeme obyvateľov, že hudobno-slovné pásmo MOJA PIESEŇ  k 140 výročiu úmrtia básnika Janka Kráľa, bude dňa 16.9.2016 o 18.00 hodine ZRUŠENÉ, z dôvodu summitu lídrov EÚ. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
12.09.2016
ilustracny obrazok

Oznamujeme obyvateľom, že v piatok 16.9.2016 bude úrad MČ Staré Mesto, vrátane matriky, zatvorený. Dôvodom sú bezpečnostné opatrenia a uzávera mestskej časti počas programu Predsedníctva SR v EÚ. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
12.09.2016
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica pripravila pre svojich čitateľov od 18 rokov v pobočke na Panenskej 1 arteterapeutický čitateľský program. Program zahŕňa 6 stretnutí približne v dvojtýždňových intervaloch, vždy v utorok od 16,30 do 18,30 hod. Prvé stretnutie: 27. 9. 2016. Výtvarné nadanie ani skúsenosti s arteterapiou nie sú podmienkou.

Program spája dva umelecké prístupy arteterapiu a biblioterapiu. Literatúra nám ponúka iný pohľad na svet, učí nás preciťovať, vnímať, správať sa. Pomáha lepšie porozumieť svetu, ľuďom i sebe. Podnetom pre našu prácu bude slovo, text, úryvok z prózy, poézie a následné výtvarné spracovanie arteterapeutickými technikami. Po tvorivom procese nasleduje reflexia k vytvoreným dielam. Lektorkami budú skúsené arteterapeutky a psychologičky Mgr. Ivona Rankovová a Mgr. Katarína Mihinová z OZ Artea.. 
Arteterapeutický čitateľský program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Počet účastníkov je limitovaný na 15 osôb. Manipulačný poplatok za kurz je 10,- €. Prihlášky: 02 54 77 37 32 alebo e-mail: lenka.cechvalova@starlib.sk

Celý článok
09.09.2016
ilustracny obrazok

Dňa 16.9.2016 sa v Bratislave bude konať Summit premiérov vlád a prezidentov členských krajín EÚ. Ministerstvo vnútra ako aj ostatné súčinnostné bezpečnostné zložky nastavili bezpečnostné opatrenia podľa navrhnutého programu a organizácie hnutia, ktorý je aj za asistencie zahraničných zložiek – odboru protokolu Generálneho sekretariátu Rady EÚ.

 Bezpečnostné opatrenia budú na najvyššej možnej úrovni, pričom spolupracujeme aj so zahraničnými bezpečnostnými zložkami. Pracovné stretnutia budú na Bratislavskom hrade a tlačové konferencie v priestoroch výstaviska Incheba, v tomto okolí bude rozšírená bezpečnostná zóna. Pre tento účel je vyčlenená všetka potrebná bezpečnostná technika a potrebný počet policajtov a vojakov. Pôjde o najväčšie bezpečnostné opatrenia od stretnutia Bush – Putin. Informuje o tom, tlačový odbor Ministerstva vnútra. 

Celý článok
09.09.2016
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica, pobočka Karadžičova 1 pozýva na výstavu obrazov Eriky Marekovej. Výstava je verejnosti prístupná  od 12. do 30. septembra 2016 v čase výpožičných hodín.

Viac informácií na www.starlib.sk

Celý článok
05.09.2016
ilustracny obrazok

Pre staromestkých seniorov a rodiny s deťmi sme pripravili výlet loďou po Dunaji do múzea Danubiana. Bude 29.septembra od 10,00 do 14,30 hod. Prihlásiť sa možno u pani Guldanovej na čísle 02/59246397.

Danubiana-29-9-

Celý článok
05.09.2016
ilustracny obrazok

Dňa 31 .08. 2016 o 16. 00 hod.  sa uskutočnilo v Staromestskej sieni verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie: „Územný plán zóny Chalupkova, 2016“ s odborným výkladom spracovateľa Ing. arch. Jely Plencnerovej.

Celý článok
31.08.2016
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvorila rámcovú zmluvu o poskytovaní starostlivosti o verejné priestranstvá so spoločnosťou A.I.I. Technické služby, s.r.o., Bratislava. Staré Mesto tak má na nasledujúcich 36 mesiacov partnera, ktorý sa bude komplexne starať o čistotu a údržbu verejných priestranstiev a zelene v správe mestskej časti. Spoločnosť A.I.I. Technické služby, s.r.o., je súčasťou konzorcia, ktoré do konca roka 2018 zabezpečuje pre mesto Bratislava čistenie a údržbu komunikácií a verejných priestranstiev v priamej správe magistrátu. „Staré Mesto očakáva, že koordináciou čistenia a údržby všetkých komunikácií na území mestskej časti dôjde k zvýšeniu kvality a efektívnosti čistenia, vrátane zimnej údržby. Znamená to, že by sa mala viditeľne zvýšiť čistota staromestský ulíc,“ uviedol starosta Starého Mesta Radoslav Števčík

Celý článok
26.08.2016
ilustracny obrazok

Pozývame vás na verejné prerokovanie Územného plánu zóny Chalupkova dňa 31.augusta o 16.00 hod.v Staromestskej sieni na Vajanského nábreží 3. Prezentáciu o optimalizácii peších prepojení a tvorbe verejných priestranstiev bude mať renomovaná britská urbanistka Anna Rose.

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 88 ] ďalej » na koniec »»