Aktuality

Lokalita:

26.08.2016
ilustracny obrazok

Pozývame vás na verejné prerokovanie Územného plánu zóny Chalupkova dňa 31.augusta o 16.00 hod.v Staromestskej sieni na Vajanského nábreží 3. Prezentáciu o optimalizácii peších prepojení a tvorbe verejných priestranstiev bude mať renomovaná britská urbanistka Anna Rose.

Celý článok
25.08.2016
ilustracny obrazok

Návrh architektonicko - urbanistického riešenia verejného priestoru Šafárikovo námestie  v Bratislave spracuje pre Mestskú časť Bratislava – Staré Mesto združenie f&b cc & Hrbáň. Vyplýva to z podpisu zmluvy medzi mestskou časťou a spomínaným združením. V predchádzajúcej súťaži návrhov sa umiestnili na druhom mieste pre priestor Šafárikovho námestia a vyhrali v časti Fajnorovho nábrežia. Nakoľko víťaz súťaže pre priestor Šafárikovho námestia  cenovú ponuku nepredložil, vyhlasovateľ súťaže vyzval na predloženie cenovej ponuky autora súťažného návrhu vyhodnoteného v súťaži návrhov ako druhého v poradí podľa počtu udelených bodov v danom priestore. 

Celý článok
24.08.2016
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto tento týždeň realizovala novú úpravu kruhov okolo stromov na Grösslingovej ulici pred Liga pasážou. Štrkový povrch bol nahradený kompaktným gumovým povrchom, ktorý je vodopriepustný, ekologický a ohľaduplný k stromom. Ide o nové riešenie, ktoré chce samospráva využívať tam, kde okolo stromov nie sú podmienky na rast trávy či trvaliek a je potrebné zabezpečiť pochôdznosť ochranných kruhov.

Celý článok
23.08.2016
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica v  spolupráci s vydavateľstvom Absynt a Rakúskym kultúrnym fórom Vás pozýva na Čítanie v tráve s autorom knihy Americký cisár Martinom Pollackom a prekladateľom Michalom Hvoreckým do letnej čitárne v Medickej záhrade vo štvrtok 25. 8. 2016 o 16.30 hod. 

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude konať v Staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/a.

Celý článok
23.08.2016
ilustracny obrazok

Stavebný úrad pri MČ Staré Mesto vykonáva štátny stavebný dozor na stavbe na Bezručovej ulici. Stavebníka úrad vyzval, aby organizáciou staveniska a harmonogramom prác v čo najmenšej miere zaťažoval obyvateľov blízkeho okolia. Úrad tiež navrhuje, aby stavebník pravidelne výveskami na vchodoch informoval o ďalšom postupe stavebných prác.

Celý článok
18.08.2016
ilustracny obrazok

Dňa 22.8.2016 začne SPP distribučná s prácami na výmene plynového potrubia na Židovskej ulici a následne sa bude asfaltový povrch vozovky meniť na kamennú dlažbu v úseku od Mikulášskej ulice č. 29 po Kapucínsku ulicu. Tento úsek bude z tohto dôvodu úplne uzavretý pre automobilovú dopravu s predpokladaným termínom ukončenia 30.10.2016. V tomto období bude pre autá možný prístup z Nábrežia arm. gen. Ľudvíka Svobodu po Židovskej ulici. Prístup bude umožnený len prevádzkam a občanom bývajúcich v dotknutej oblasti. Preto je nutné v čo najkratšom čase poslať ŠPZ automobilov občanov bývajúcich v dotknutej oblasti na e-mailovu adresu: vladimir.trebichavsky@staremesto.sk  

Celý článok
17.08.2016
ilustracny obrazok

Vážení rodičia, v  súvislosti s výstavbou novej MŠ na Brnianskej ul. si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že k termínu 31. august 2016 je ešte možné podať žiadosť o prijatie Vášho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s predpokladaným nástupom od 1. januára 2017.Momentálne má mestská časť k dispozícii 15 miest. Žiadosť je možné podávať v podateľni Miestneho úradu. 

Celý článok
16.08.2016
ilustracny obrazok

Prvý ročník Staromestskej fiesty vrcholí. Na uliciach sa tancovalo celé leto. Čakáme vás aj 26., 27. a 28.augusta. Tešíme sa, že Staré Mesto má o tradíciu viac.

Celý článok
04.08.2016
ilustracny obrazok

Dovoľujeme si Vás pozvať na Staromestský salón s Milanom Lasicom. Tešíme sa na Vás vo štvrtok 11.8. o 19,00 hodine v Zichyho paláci.

Celý článok
03.08.2016
ilustracny obrazok

Od 08.08.2016 (pondelok) bude prebiehať rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Čerešňová.

Z tohto dôvodu bude Čerešňová ulica čiastočne obmedzená pre prejazd a parkovanie.

Prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
27.07.2016
ilustracny obrazok

Seniori už dnes tvoria početnú skupinu populácie a demografický vývoj naznačuje, že tento trend bude pokračovať. Považujeme ich za ľudí, ktorí si zaslúžia úctu nie len k svojim šedinám, ale hlavne úctu k tomu čo po sebe zanechávajú pre ďalšie generácie. Už 27. augusta 2016 od 10.00 hod, na Hviezdoslavovom námestí.

Celý článok
26.07.2016
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerušuje prevádzku materských škôl v čase letných prázdnin 2016.

Celý článok
21.07.2016
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto v zmysle § 22-23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie zahájila  verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán zóny Chalupkova, 2016".

Celý článok
19.07.2016
ilustracny obrazok

Pozývame Vás na stretnutie k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pre roky 2016-2023. Pozvánku nájdete po rozkliknutí tu

Tešíme sa na Vašu účasť.

Celý článok
19.07.2016
ilustracny obrazok

Jesenný zber elektroodpadu z domácností v Starom Meste bude prebiehať dňa 24.9.2016 (sobota). Občania, ktorí majú záujem zapojiť sa do zberu, sa môžu nahlasovať na e-mailových adresách jarmila.marusincova@staremesto.sk, janka.cillikova@staremesto.sk alebo na tel. č. 02/59 246 325. Zber zabezpečí environmentálna firma ENVIDOM, ktorá má niekoľkoročné skúsenosti s ekologickým nakladaním s elektroodpadom. Mimo jesenného zberu si môžu občania zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu prostredníctvom webovej stránky www.zberelektroodpadu.sk .

Celý článok
19.07.2016
ilustracny obrazok

Opätovne prinášame informáciu o jesnnom upratovaní. Miestny úrad Staré Mesto zabezpečí pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na zber objemného odpadu. Zoznam dátumov a ulíc si môžete pozrieť po rozkliknutí tu.

Celý článok
18.07.2016
ilustracny obrazok

Slovenská pošta, a.s. oznamuje úpravu hodín pre verejnosť počas letného obdobia a to nasledovne:

Celý článok
15.07.2016
ilustracny obrazok

Oznamujeme obyvateľom, že  Slovenská pošta a.s. informuje o dočasnom zatvorení pobočky Bratislava 1 pre verejnosť počas nedele 17.7.2016.  V ostatných dňoch ostávajú hodiny pre verejnosť bezo zmeny. 

Viac na www.posta.sk

Celý článok
14.07.2016
ilustracny obrazok

V dôsledku prebiehajúcich stavebných prác na revitalizácii cestnej komunikácie Mikulášskej ulice, bude od 15.7.2016  do 31.7.2016 uzatvorený prejazd cez Mikulášsku ulicu od Mikulášskej č. 1B po Mikulášsku č. 29. Zároveň v tomto období bude umožnený prejazd celou Židovskou ulicou, čím bude pre motorové vozidlá sprístupnená Beblavého ulica.

Celý článok
13.07.2016

Staromestská knižnica v spolupráci s Kreatívnym klubom LUNA o.z. pozývajú do letnej čitárne v Medickej záhrade veľkých i malých  na tvorivé dielne vo štvrtok 14.7.2016 o 16.00 hod. Budeme vyrábať náhrdelníky a náramky zo starých tričiek.
Príďte sa zabaviť a niečo pekné si vyrobiť!

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 87 ] ďalej » na koniec »»