Aktuality

Lokalita:

16.02.2018
ilustracny obrazok

Miestny úrad poznajú niektorí Bratislavčania aj ako Jurenákov palác. Anton Jurenák bol zámožný mešťan – obchodník a bankár. Jeho dom viackrát navštívil hudobný skladateľ Johannes Brahms, ktorý učil Jurenákove dcéry hrať na klavíri. Obyvateľom domu bol aj svetoznámy český dirigent a operetný skladateľ Oskar Nedbal v čase, keď bol riaditeľom Slovenského národného divadla /1923-1926/  a v rokoch 1926-1930 ako hudobný riaditeľ v novovzniknutom Slovenskom rozhlase.

Týchto dvoch slávnych obyvateľov Jurenákovho paláca pripomínajú už aj pamätné tabule, ktorých inštaláciu navrhol miestny poslanec a historik Štefan Holčík.

Celý článok
14.02.2018
ilustracny obrazok

Tri kusy poškodených topoľov kanadských na nábreží medzi mostom SNP a komplexom River Park nahradí 5 platanov javorolistých. Podľa dendrologického posudku by mali mať topole hnilobu bázy kmeňa a poškodené koreňové nábehy, preto ich treba odborne odstrániť. Práce by sa mali začať vo štvrtok 15.februára a náhradná výsadba by sa mala dokončiť najneskôr do 30 dní. Podrobnejšie si môžete pozrieť celú dokumentáciu tu.

Celý článok
14.02.2018
ilustracny obrazok

Od 26. februára budú mať občania pohodlnejší prístup k službám staromestskej matriky. Sídliť bude v zrekonštruovaných priestoroch. Bezbariérový vstup bude priamo z Medenej ulice 2. Stránkové hodiny zostanú zachované. Jedinou výnimkou budú dni 22. a 23.februára, kedy sa bude matrika sťahovať. V tieto dni budú jej služby zredukované len na nahlasovanie úmrtí. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na vás vo vynovených priestoroch.

Celý článok
14.02.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto zrušila obchodnú verejnú súťaž na prenájom Cafe Propeler na Rázusovom nábreží v Bratislave. Rozhodli o tom poslanci miestneho zastupiteľstva na svojom zasadnutí  6. februára 2018.

 

„Ospravedlňujem sa všetkým záujemcom, ktorí nám poslali ponuku do tejto súťaže. Je mi nesmierne ľúto, že poslanci, ktorí 12. decembra 2017 odsúhlasili vypísanie a podmienky verejnej súťaže, za jeden a pol mesiaca diametrálne zmenili názor. Je mi tiež ľúto, že nerozhodli ako chcú s týmto priestorom ďalej naložiť. V tejto chvíli mám oprávnenú obavu, že Propeler bude zatvorený aj počas najbližšej turistickej sezóny,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

 

V decembri hlasovalo za vyhlásenie súťaže 17 z 19 prítomných poslancov a vo februári 14 z 22 prítomných rozhodli o jej zrušení ešte pred otváraním ponúk.

Celý článok
12.02.2018
ilustracny obrazok

Srdečne pozývame na druhý diel z cyklu prednášok Nová doba, ktorý bude v utorok 13.februára od 18,00 hod v Pistoriho paláci. Vstup 3.-eurá.

Celý článok
09.02.2018
ilustracny obrazok

Úpravou hernej  plochy okolo existujúceho detského pieskoviska  pri  MŠ Brnianska sa podarilo zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti detí a zlepšenie vybavenosti tejto materskej školy. Okrem montáže nového zábradlia  a madla na schodoch vedúcich k pieskovisku bolo vybudované tienenie pieskoviska pozostávajúce z konštrukcie a sezónnej  plachty.  V rámci úprav hracej plochy bola odstránená stará nefunkčná betónová lavička,  opravený obľúbený hrací prvok „hrad“ a taktiež dodaný nový hrací prvok. Takto vybavená herná plocha bude spĺňať požiadavky a potreby našich škôlkarov  a  zároveň bude môcť plniť účel  oddychovej a hracej zóny aj pre žiakov prvých  tried  ZŠ Dubová. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore  Nadácie SPP.

Celý článok
07.02.2018
ilustracny obrazok

Celodenné podujatie sa uskutoční na Hviezdoslavovom námestí a v Zichyho paláci v poslednú fašiangovú sobotu 10. februára.Vystúpenie mamičiek a detičiek z Rodinného centra Prešporkovo na Hviezdoslavovom námestí, sprievod v maskách, tvorivé dielne aj s ľudovou hudbou Fidlikanti a aktivity pre deti v Zichyho paláci. To je len zopár aktivít, ktoré pre vás pripravilo Staré Mesto.

„Cieľom Starého Mesta je oživovať tradície a zvyky. K fašiangom už od nepamäti patrí dobrá zábava a výborné jedlo. Tradičnými jedlami boli fánky, šišky, pampúchy, záviny a zabíjačkové špeciality a tieto chceme ponúknuť. Som rád, že fašiangy sú ďalšou tradíciou, ktorú sa nám v Starom Meste podarilo oživiť,“ hovorí staromestský starosta Radoslav Števčík. 

Celý článok
06.02.2018
ilustracny obrazok

 

Legendárny hokejista Jozef Golonka prezývaný "Žiletka" oslávil začiatkom roka 80-ku. Oslávenec je rodený Staromešťan. "Staré Mesto je perlou nielen Bratislavy, ale celého Slovenska. Je to pre mňa najkrajšie miesto na Dunaji," povedal pán Golonka pri preberaní pamätného listu, ktorý mu odovzdal starosta Radoslav Števčík. "Sme vďační, že ste preslávili Bratislavu v celom svete," zablahoželal oslávencovi starosta. Mimochodom, vedeli ste, že rodičia chceli mať z malého Jožka pôvodne krasokorčuliara?

 

 

Celý článok
05.02.2018
ilustracny obrazok

Dňa 6.februára od 9,00 hod bude zasadať Miestne zastupiteľstvo Starého Mesta. Viac o návrhu programu sa dočítate tu.

Celý článok
01.02.2018
ilustracny obrazok

Na rozšírenom zasadnutí sociálnej komisie predstavil starosta Starého Mesta Radoslav Števčík poslancom projekt výstavby zariadenia opatrovateľskej služby na Palárikovej ulici. ,,Som rád, že po dlhých desiatich rokoch a niekoľkých zmenách účelu využitia pozemku na rohu Dobšinského a Palárikovej, sme sa priblížili k výstavbe tohto nového moderného zariadenia,“ povedal starosta Radoslav Števčík. Väčšina prítomných poslancov projekt podporila. ZOS na Palárikovej nahradí doterajšie tri ZOS, ktoré sídlia v nevyhovujúcich podmienkach v bytových domoch. Po zmene zámeru z minulého volebného obdobia stavať tu bytový dom vyrastie na pozemku bývalej materskej škôlky zariadenie so 42 lôžkami. Okrem týchto miest na prechodné ubytovanie odkázaných pribudnú priestory na fyzioterapiu a ergoterapiu. Nové zariadenie bude schopné pripravovať stravu pre všetky staromestské zariadenia pre seniorov a takisto tu bude práčovňa s dostatočnou kapacitou. ,,Ak úspešne dokončíme povoľovacie konanie a verejné obstarávanie zhotoviteľa, mohli by sme ešte na začiatku leta začať s výstavbou,“ dodal starosta Radoslav Števčík.

Celý článok
30.01.2018
ilustracny obrazok
Aj vďaka priaznivému počasiu sme mohli začať s opravou výtlkov na našich komunikáciách. Cestárov môžete aktuálne vidieť na uliciach: Kúpeľná, Chorvátska, Flöglova, Boženy Nemcovej a Björnsonovej. Nasledovať budú ďalšie. Výtlky môžete nahlasovať tu.

 

Celý článok
29.01.2018
ilustracny obrazok

Do komunity na Jelenej ulici 7 pribudlo nové bicyklové stojisko. Stalo sa tak aj vďaka príspevku z grantu Starého Mesta, o ktorý si požiadalo občianske združenie Strom života. Pre rok 2017 bol na poskytovanie grantu schválený rozpočet z mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške 30 tis eur, ktoré grantová komisia rozdelila deviatim žiadateľom na základe podaných žiadostí.
Pridelené finančné prostriedky využilo osem žiadateľov, a v súlade so žiadosťou aj vyúčtovalo.

Celý článok
25.01.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť v spolupráci s OZ Punkt v uplynulých týždňoch pripravila participačný proces, ktorého cieľom bolo zapojiť verejnosť do diskusie o revitalizácii Panenskej ulice a okolia. Celú správu si môžete prečítať tu.

Celý článok
23.01.2018
ilustracny obrazok

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje, že dňa 31. januára od 9,00 hod do 10,00 bude na Partizánskej ulici  prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu výmeny vodomeru. BVS občanov upozorňuje, aby si urobili primeranú zásobu vody. 

Celý článok
19.01.2018
ilustracny obrazok

Najlepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli piataci z mestskej časti Staré Mesto - obvodu Bratislava I. Staromestské školy tak obhájili minuloročné postavenie na čele rebríčka. Národný ústav certifikovaných meraní hodnotí ich výsledok ako veľmi silne významne lepší ako celoslovenský priemer v teste z matematiky aj zo slovenského jazyka a literatúry.

Zatiaľ čo priemerná úspešnosť v teste z matematiky bola na úrovni 64,7 percenta v Starom Meste sa priemerný výsledok zastavil na čísle 79,1 percenta, teda 14,4 percenta nad celoslovenským priemerom.  O 13,7 percenta prekonali staromestskí piataci ziskom 76,5 percenta aj celoslovenský priemer 62,8 percenta v teste zo slovenského jazyka a literatúry.  „Rád by som sa poďakoval najmä učiteľom staromestských škôl za ich obrovský podiel na kvalite vzdelávania v našej mestskej časti,“ reagoval na výsledky testovania starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

 Mestská časť je zriaďovateľom siedmich základných škôl, ktorým sa snaží kontinuálne zlepšovať materiálne podmienky na ich fungovanie. ,,Deti sú naša budúcnosť a v Starom Meste patrí ich výchova medzi naše priority. V rozpočte na tento rok schválili poslanci zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o milión eur. Výrazne sa v tomto zvýšení premieta zvýšenie platov všetkým nepedagogickým zamestnancom materských škôl,“ povedal starosta Radoslav Števčík. 

Celý článok
19.01.2018
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica pozýva na besedu s PhDr. Petrom Salnerom, DrSc. z Ústavu etnológie SAV pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Beseda sa  bude konať 22. januára 2018 o 11.00 hod. v pobočke na Panenskej ul.

Vstup je voľný.

Celý článok
19.01.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť bude v piatok pokračovať v odstraňovaní inváznych druhov na pozemkoch vo svojej správe. Ide najmä o stromy druhu Pajaseň žliazkatý. Začneme na uliciach Somolického, Nad lomom. Na budúci týždeň sa bude pokračovať s odstraňovaním pajaseňov v Medickej záhrade, na Šafárikovom námestí, na Kýčerského ulici, na Žižkovej ulici (svah).
Zároveň v piatok odstránime katalpu na Židovskej ulici, na ktorú je z dôvodu jej zlého stavu vydané právoplatné rozhodnutie. 
Náhrada za tieto stromy bude nasledovať na budúci týždeň výsadbou 6 ks brestovcov na Slovanskej ulici. Pajasene nad lomom nahradia dva kusy brestovca, na Židovskú vysadíme dva nové javory. Dva brestovce pribudnú aj na Fajnorovom nábreží a hrab doplníme do stromoradia na Škarniclovej ulici.

Celý článok
17.01.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré mesto v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti  (ďalej „VZN“) a v súlade s Koncepciou kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020 schválenou zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 92/2016 zo dňa  28.06.2016 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti.

Cieľom grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  pre rok 2018 je reagovať   na potreby mestskej časti a podporovať aktivity jej občanov, zamerať sa na zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti –   skultúrnenie životného prostredia v mestskej časti; oživenie verejného priestoru mestskej časti; vytváranie pozitívneho vzťahu k mestskej časti. 

Podrovnosti o podmienkach získania grantu si prečítate tu.

Celý článok
16.01.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na nájom  priestorov po bývalej kaviarni  Propeler na Rázusovom nábreží. Záujemcovia o prevádzkovanie kaviarne či cukrárne však budú musieť splniť aj podmienku na predaj doplnkového tovaru. Rozhodlo o tom miestne zastupiteľstvo koncom minulého roka. O čo ide - vysvetľuje starosta Starého Mesta Radoslav Števčík: „ Budúci nájomca, ktorý vzíde z verejnej súťaže, by mal v priestoroch zabezpečiť aj predaj suvenírov,   informačno  - propagačné materiály hlavného mesta  Bratislavy ako aj Slovenska, ale aj predaj turistickej karty Bratislava Tourist Card. Je to forma aktívnej podpory cestovného ruchu a miesto v bezprostrednej blízkosti osobného prístavu je na to ideálne.“

Záujemcovia o priestory bývalej kaviarne Propeler, ktoré majú plochu takmer 70 metrov štvorcových môžu svoje ponuky zasielať miestnemu úradu do konca januára. Víťaz bude známy do 20.februára. Podrobnejšie informácie o verejnej obchodnej súťaži nájdete tu.

Celý článok
15.01.2018
ilustracny obrazok

Dňa 2. februára o 9,30 hod bude na Okresnom úrade Bratislava na Tomášikovej 46 prerokovaný „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020". Podrobnosti si môžete prečítať tu. 

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 102 ] ďalej » na koniec »»