Aktuality

Lokalita:

30.09.2016
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica ponúka v októbri bezplatnú ročnú čitateľskú registráciu pre seniorov nad 60 rokov, ktorí zatiaľ nie sú registrovanými čitateľmi knižnice. Registrácia je možná vo všetkých pobočkách knižnice.

 

Seniorom je určená aj prednáška  Som aktívny senior? Ak nie, čo robiť?

 5. októbra 2016 o 16.00 hod. v pobočke na Panenskej 1 prednáša PhDr. Lívia Matulová Osvaldová, CSc.

 

Výstavu ručných prác klientov Seniorcentra na  Podjavorinskej ul. 7 a zariadenia pre seniorov Ohel David na Svoradovej ul. 11 Krása staroby, staroba v kráse budú môcť záujemcovia navštíviť v pobočke na Panenskej 1 v čase výpožičných hodín v termíne od 3. do 31. októbra 2016.  

Celý článok
28.09.2016
ilustracny obrazok

MČ Bratislava-Staré Mesto pripravuje pre deti mladšieho školského veku nový projekt s názvom Palácová herňa čítania.

Palácová herňa čítania je skutočný i imaginárny priestor, v ktorom sa  stretávajú deti a dospelí, aby sa zblížili s čítaním a porozumením, a to nielen kníh. Bližšie informácie nájdete na tomto linku.

Celý článok
27.09.2016
ilustracny obrazok

Oznam obyvateľomn: Náhradný termín na pristavenie veľkokapacitného kontajnera na rohu ulíc Svetlá-Tichá bude 13.-14.10.2016. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
27.09.2016
ilustracny obrazok

Blížia sa „STAROMESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY 2016“, ich organizácia je v tejto chvíli v počiatočnej príprave. Pre záujemcov o prenájom stánkov prinášame všetky potrebné informácie k výberovému konaniu, ako aj samotnú prihlášku. Potrebné dokumenty sú zverejnené na web stránke spoločnosti Staromestská a.s.: 
http://www.staromestska.eu/sk/Domov

Celý článok
26.09.2016
ilustracny obrazok

Starosta mestskej časti pozýva Staromešťanov na Festival peknej jesene. Vybrať si môžete z bohatej ponuky kultúrnych podujatí. Tešíme sa na stretnutia s Vami.

Celý článok
26.09.2016
ilustracny obrazok

Staromeská knižnica pozýva všetkých záujemcov na prednášku Ivety Krajňákovej o vplyve včelích produktov na zdravie človeka spojenú s ich testovaním. Stretnutie sa bude konať 27. septembra 2016 o 15.00 hod. v pobočke na Panenskej 1. Vstup je voľný.

Celý článok
26.09.2016
ilustracny obrazok

S finančnou podporou BSK odstránila mestská časť graffiti z oboch strán protipovodňového múra na nábreží Dunaja, ktoré už dlhodobo vyvolávali pocit špiny, neporiadku a zanedbanosti tohto verejného priestoru.Ide o úsek od Nového mosta po Osobný prístav, kde sa denne zdržiava množstvo oddychujúcich, či prechádzajúcich sa domácich, ale i zahraničných turistov.

Celý článok
23.09.2016
ilustracny obrazok

S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja sa mestskej časti v rámci projektu“ Podpora rozvoja poskytovaných sociálnych služieb v Seniorcentre Staré Mesto „ podarilo zabezpečiť terapeutické pomôcky, zdravotnícky a hygienický materiál, ktorý pomôže klientom Seniorcentra Staré Mesto rehabilitovať narušené funkcie, rozvíjať jemnú i hrubú motoriku a odpútať ich od bolesti, chorôb, depresívnych nálad. Kúpou zdravotníckeho a hygienického materiálu sa zároveň zvýši komfort a bezpečnosť klientov pri hygiene, polohovaní, manipulácii s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a zároveň sa zabezpečí ochrana zdravia pri práci odborného personálu.

Celý článok
21.09.2016
ilustracny obrazok

Veľkokapacitné kontajnery na uliciach Fraňa Kráľa 1, Poľská 2, Malá- Révova  a Svetlá- Tichá. budú pristavené v piatok 23. septembra. Občanom budú k  dispozícii až do pondelka 26.septembra.

Celý článok
20.09.2016
ilustracny obrazok

V priebehu tohto a budúceho týždňa sa bude v Medickej záhrade vykonávať bezpečnostný orez drevín najmä v okolí detského ihriska a kaviarničky pri jednom z vchodov do záhrady.

Z vytipovaných drevín budú odstránené suché a polámané konáre, ktoré by mohli pri nárazoch vetra spadnúť. Taktiež sa v časti pri detskom ihrisku budú rúbať dva stromy, ktoré sú už v súčasnosti nevyhovujúcom zdravotnom stave – jedna drevina (javor) je suchá a druhá drevina (agát) má v kmeni práchnivú dutinu, na mieste ktorej môže dôjsť k rozštiepeniu kmeňa.

Celkovo teda dôjde k orezaniu 7 kusov stromov, dva stromy budú vyrúbané a pri jednom strome sa vykoná stabilizácia koruny, tzn. kostrové konáre sa zviažu, aby sa znížilo riziko rozštiepenia stromu.

V budúcom roku je naplánovaný orez lipovej aleje v Medickej záhrade, ktorá tvorí centrálnu časť záhrady.

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave upozorňuje na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) aj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v termíne od 1.10.2016 do 15.11.2016.

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva bude v utorok 20. septembra o 9,00 hod v Staromestskej sieni miestneho úradu.

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica pozýva na stretnutie so spisovateľom, historikom a cestovateľom PhDr. Miroslavom Musilom k 240. výročiu narodenia Mórica Beňovského

Kde: Staromestská knižnica, pobočka Panenská 1

Kedy: 20. september 2016 o 16.00 hod.
Vstup je voľný

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Od 20. septembra sa bude pokračovať v orezoch stromov. Prosíme obyvateľov nižšie spomínaných lokalít o pochopenie počas dočasného obmedzenia parkovania:

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Dňa 22.septembra bude hosťom Staromestského salónu herečka Božidara Turzonovová. Podujatie bude v Zichiho paláci od 17.00 hodiny.

Celý článok
18.09.2016
ilustracny obrazok

Tento týždeň do 22.9. môžete využiť bezplatné cestovanie v rámci týždňa mobility. Viac sa dozviete tu:

http://m.imhd.sk/ba/doc/sk/15758/Bezplatne-cestovanie-MHD-s-vodicskym-preukazom-pocas-Tyzdna-mobility-17-22-9-2016

Celý článok
14.09.2016
ilustracny obrazok

Staré Mesto chce masívne rekonštruovať chodníky a cesty v správe mestskej časti. Vyplýva to zo zámeru samosprávy na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti, ktorý Miestna rada mestskej časti Bratislava - Staré Mesto odporučila prerokovať na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v utorok 20. septembra 2016.

Celý článok
14.09.2016
ilustracny obrazok

V súvislosti s bezpečnostnými opatreniami počas summitu premiérov vlád a prezidentov členských krajín EÚ v Bratislave, ktorý sa uskutoční v piatok 16.9.2016, čakajú obyvateľov Bratislavy obmedzenia. Tie ovplyvnia aj odvoz zmesového komunálneho a triedeného odpadu v celej Bratislave.

Celý článok
13.09.2016
ilustracny obrazok

Informujeme obyvateľov, že hudobno-slovné pásmo MOJA PIESEŇ  k 140 výročiu úmrtia básnika Janka Kráľa, bude dňa 16.9.2016 o 18.00 hodine ZRUŠENÉ, z dôvodu summitu lídrov EÚ. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
12.09.2016
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica pripravila pre svojich čitateľov od 18 rokov v pobočke na Panenskej 1 arteterapeutický čitateľský program. Program zahŕňa 6 stretnutí približne v dvojtýždňových intervaloch, vždy v utorok od 16,30 do 18,30 hod. Prvé stretnutie: 27. 9. 2016. Výtvarné nadanie ani skúsenosti s arteterapiou nie sú podmienkou.

Program spája dva umelecké prístupy arteterapiu a biblioterapiu. Literatúra nám ponúka iný pohľad na svet, učí nás preciťovať, vnímať, správať sa. Pomáha lepšie porozumieť svetu, ľuďom i sebe. Podnetom pre našu prácu bude slovo, text, úryvok z prózy, poézie a následné výtvarné spracovanie arteterapeutickými technikami. Po tvorivom procese nasleduje reflexia k vytvoreným dielam. Lektorkami budú skúsené arteterapeutky a psychologičky Mgr. Ivona Rankovová a Mgr. Katarína Mihinová z OZ Artea.. 
Arteterapeutický čitateľský program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Počet účastníkov je limitovaný na 15 osôb. Manipulačný poplatok za kurz je 10,- €. Prihlášky: 02 54 77 37 32 alebo e-mail: lenka.cechvalova@starlib.sk

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 88 ] ďalej » na koniec »»