Aktuality

Lokalita:

20.10.2017
ilustracny obrazok
  • Prijmeme zamestnanca na pracovnú pozíciu:

  vyučená kuchárka do školskej jedálne pri Materskej  škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6, Bratislava 

 

Termín nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady:

a) vyučená v odbore

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná

  • Prijmeme zamestnanca na pracovnú pozíciu:

-  pomocná kuchárka do školskej jedálne pri Materskej škole-Óvoda, Ul. 29. augusta 6, Bratislava

-  pomocná kuchárka do školskej jedálne pri Materskej škole Gorazdova 6, Bratislava

-  pomocná kuchárka do výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole Heydukova 25, Bratislava

 

Termín nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady:

a) zaučená v odbore

Iné kritéria a požiadavky:

a) bezúhonnosť

b) spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce

c) prax v predškolských zariadeniach vítaná

 

Profesijný štruktúrovaný životopis posielať na e-mailovú adresu:

viera.valovicova@staremesto.sk 

02/592 46 395

Celý článok
16.10.2017
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica, pobočka Karadžičova 1, pozýva na výstavu výtvarných prác žiakov Základnej a materskej školy pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste 48. Výstava je záujemcom voľne prístupná v čase výpožičných hodín od 16. do 31. októbra 2017.

Celý článok
16.10.2017
ilustracny obrazok

Študenti z Katedry architektúry na Stavebnej fakulte STU predstavia v stredu 18. októbra svoje ideové návrhy využitia Pistoriho paláca. Verejná prezentácia sa uskutoční od 17.00 hod. priamo v priestoroch tejto národnej kultúrnej pamiatky na Štefánikovej ulici 25. Súčasťou prezentácie bude aj výstava štúdií, ktoré spracovalo trinásť riešiteľských kolektívov mladých architektov. Podujatie pripravila mestská časť Bratislava – Staré Mesto v spolupráci s Katedrou architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík na verejnej prezentácii odovzdá študentom a ich pedagógom diplomy.

Celý článok
13.10.2017
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto prináša pre svojich obyvateľov vynovený zdroj informácií.

GISPLAN ( mapový informačný systém) dokáže vyhľadať a skombinovať  prehľadným a prístupným spôsobom napr. informácie z katastra, alebo z databázy ortofotosnímok. Nájdete tu aj  informácie o evidencii psov a  informácie o územných plánoch. V blízkej dobe pribudne passport zelene a komunikácií, reklamných zariadení či odpadového hospodárstva.

Celý článok
13.10.2017
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica v spolupráci s občianskym združením Milujem knihy/Amo libris a sociálnym oddelením miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto pripravila pre staromestských seniorov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bezplatný počítačový kurz Internet a e-mail pre seniorov.

Termín konania: 16. – 20. októbra 2017  od 9.00 do 13.00
Miesto konania:
pobočka Staromestskej knižnice na Panenskej 1
Kontakt: tel.: 02/54411874, e-mail: sadlonova@starlib.sk

 

Celý článok
13.10.2017
ilustracny obrazok

Návštevníkov mesta upúta na Rybnom námestí, pod mostom SNP, veľký čierny nápis Staré Mesto. Ide o nový cyklostojan pre zhruba osem bicyklov. Podľa návrhu Martina Uhríka ho vyrobil Peter Romanec.  ,,Je to malý príspevok našej mestskej časti a  k podpore cyklodopravy a zároveň pozvánka – využite posledné slnečné dni  a príďte do centra na bicykli,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Druhý z cyklostojanov nájdete na Hviezdoslavovom námestí, neďaleko kina Mladosť.

Celý článok
12.10.2017
ilustracny obrazok

Od 17.októbra bude mestská časť privážať na ulice veľkokapacitné kontajnery na zber veľkorozmerného odpadu z domácností. Presný zoznam nájdete tu.

Celý článok
11.10.2017
ilustracny obrazok

Oznamujeme občanom, že v utorok 17.10.2017 sa na Miestnom úrade Staré Mesto z technických príčin nebude vykonávať osvedčovanie listín a podpisov na listinách. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
11.10.2017
ilustracny obrazok

Okresný súd Bratislava I. oznamuje, že pripravuje voľby kandidátov do funkcie prísediacich trestných senátov. O podmienkach sa dočítate tu. Kandidáti sa môžu hlásiť do 25.októbra u riaditeľky správy súdu: jana.gasparova@justice.sk

Celý článok
10.10.2017
ilustracny obrazok

Seniori majú oddnes k dispozícii nové denné centrum.
V nových priestoroch na Heydukovej ulici 25 nájdu klienti spoločenskú miestnosť, kuchynku, kancelárske priestory a audio-video miestnosť s knižnicou. "Som rád, že staromestskí seniori majú ďalší priestor pre svoje aktivity, záujmovú činnosť ale aj sociálne poradenstvo," povedal dnes starosta Radoslav Števčík. Miestnosti prešli rozsiahlou rekonštrukciou, skontrolované a dobudované boli elektroinštalácie, zdravo-technické inštalácie, kompletne vymenené obklady, dlažby a sanitárne zariadenia. Samozrejmosťou sú nové podlahy. Investícia do nového priestoru vyšla mestskú časť približne na 34.000 EUR.

Celý článok
09.10.2017
ilustracny obrazok

Hľadáme vyučenú kuchárku do detských jaslí na Čajkovského ul. č.2,  Bratislava. Nástup ihneď alebo od 1.novembra 2017.  Kapacita zariadenia je 45 detí. Prevádzka jaslí je len v pracovný týždeň pondelok  až piatok, pracovná doba od 7-15 hod. 

Náplň práce:  príprava a výdaj  stravy pre deti do 3 rokov. Prax v predškolských zariadeniach vítaná. Plat: dohodou.

Životopis zasielať na e-mail: jaslecajkovskeho1@gmail.com

Informácie na t.č.: +421 905 767 364

www.jaslecajkovskeho.sk   

Celý článok
09.10.2017
ilustracny obrazok

Hľadáme zodpovednú, flexibilnú a milú zdravotnú sestru/ opatrovateľku, do detských jaslí na Čajkovského ul.č.2, Bratislava. Možný nástup od 1.novembra 2017.

Táto pracovná pozícia zahŕňa opatrovanie, stravovanie a výchovu detí do 3 rokov. Jasle majú prevádzku od pondelka do piatku v čase od 6:30-17:30 hod., (na striedavých službách).

Vzdelanie – stredná zdravotná škola s maturitou, alebo opatrovateľský kurz podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Prax v nemocnici na detských oddeleniach, alebo v detských jasliach je výhodou. Ubytovanie neposkytujeme.

Životopis zasielať na e-mail: jaslecajkovskeho1@gmail.com

Informácie na t.č.: +421 905 767 364

www.jaslecajkovskeho.sk   

Celý článok
04.10.2017
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto pripravila pre žiakov základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti branno-bezpečnostný deň. V spolupráci s profesionálnymi aj dobrovoľnými hasičmi, Mestskou políciou a kynológmi deti učili ako správne postupovať v mimoriadnych situáciách.

Celý článok
02.10.2017
ilustracny obrazok

Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík pozýva 9.10 o 15.00 do kina!  Za účasti producentky filmu Wandy Hrycovej a jedného z hlavných predstaviteľov Andyho Hryca máte možnosť vidieť film Čiara, nominovaný aj na prestížneho Oscara. Staromestskí seniori majú vstup na voľnú vstupenku, ktorú si môžu vyzdvihnúť v Zichyho paláci.

Celý článok
02.10.2017
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica ponúka seniorom v Mesiaci úcty k starším:

donášku kníh - služba pre imobilných seniorov nad 60 rokov s trvalým bydliskom v bratislavskom Starom Meste, službu je možné využívať počas celého roka vo všetkých pracoviskách knižnice,

bezplatnú registráciu seniorov nad 60 rokov, ktorí zatiaľ nie sú registrovanými čitateľmi knižnice,registrácia je možná vo všetkých pobočkách knižnice.

Celý článok
02.10.2017
ilustracny obrazok

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov vyhlásenými na 4.11.2017, MČ BA-SM zriadila námietkovú kanceláriu, ktorá bude otvorená v pracovné dni od 2.10.2017 do 3.11 2017 vrátane, nachádza sa v Centre služieb občanom, tel. kontakt: 02/59246421.

Občan si môže overiť , či je zapísaný v stálom zozname voličov, či sú údaje o ňom úplné a pravdivé, môže vzniesť námietky k údajom.Občan môže požiadať o prenosnú volebnú schránku v deň volieb.

Celý článok
29.09.2017
ilustracny obrazok

Mestská  časť  Bratislava-Staré  Mesto  ponúka občanom možnosť  stať  sa členom  okrskovej  volebnej  komisie  pre  Voľby  do  orgánov  samosprávnych krajov,  ktoré  sa budú  konať  v sobotu 4. 11. 2017.  V prípade záujmu  sa môžete prihlásili osobne na  Miestnom  úrade,  Vajanského  nábrežie  3, u Ing. Schmidtovej,  telefonicky na t. č. 02/ 59 246 287, 0903 432 465, prípadne mailom na adresu: paulina.schmidtova@staremesto.sk, najneskôr  do 5. 10. 2017.

Podmienkou  členstva   v komisii  je  dovŕšenie  veku 18  rokov, spôsobilosť  na  právne  úkony a trvalý  pobyt na  území  Slovenskej  republiky.

Celý článok
28.09.2017
ilustracny obrazok

Univerzita tretieho veku ponúka možnosti vzdelávania pre seniorov. Príďte na Deň otvorených dverí a prezentáciu ponuky kurzov.

Celý článok
27.09.2017
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica vyhlasuje 13. ročník čitateľskej súťaže pre deti a mládež do 16 rokov, ktorých baví čítanie a súťaženie. Začíname 1. októbra 2017. Prihlásiť sa môžete vo všetkých pobočkách Staromestskej knižnice – v centrálnej knižnici na Blumentálskej 10/a, v pobočkách na Panenskej 1, Záhrebskej 8, Karadžičovej 1 a Západnom rade 5.
Súťaž potrvá do 28. februára 2018. Výsledky vyhlásime v Týždni slovenských knižníc 2018 (5. – 10. marca 2018).

Čítajte a súťažte s nami!

Podrobnejšie informácie vo všetkých pobočkách knižnice a www.starlib.sk.

Celý článok
26.09.2017
ilustracny obrazok

V súlade s § 19b ods. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava – Staré Mesto ako orgán územného plánovania podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie zóny v rámci procesu prípravných prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie:

 

Územný plán zóny Brnianska-Patrónka, Bratislava

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 98 ] ďalej » na koniec »»