Aktuality

Lokalita:

19.01.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť bude v piatok pokračovať v odstraňovaní inváznych druhov na pozemkoch vo svojej správe. Ide najmä o stromy druhu Pajaseň žliazkatý. Začneme na uliciach Somolického, Nad lomom. Na budúci týždeň sa bude pokračovať s odstraňovaním pajaseňov v Medickej záhrade, na Šafárikovom námestí, na Kýčerského ulici, na Žižkovej ulici (svah).
Zároveň v piatok odstránime katalpu na Židovskej ulici, na ktorú je z dôvodu jej zlého stavu vydané právoplatné rozhodnutie. 
Náhrada za tieto stromy bude nasledovať na budúci týždeň výsadbou 6 ks brestovcov na Slovanskej ulici. Pajasene nad lomom nahradia dva kusy brestovca, na Židovskú vysadíme dva nové javory. Dva brestovce pribudnú aj na Fajnorovom nábreží a hrab doplníme do stromoradia na Škarniclovej ulici.

Celý článok
19.01.2018
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica pozýva na besedu s PhDr. Petrom Salnerom, DrSc. z Ústavu etnológie SAV pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Beseda sa  bude konať 22. januára 2018 o 11.00 hod. v pobočke na Panenskej ul.

Vstup je voľný.

Celý článok
19.01.2018
ilustracny obrazok

Najlepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli piataci z mestskej časti Staré Mesto - obvodu Bratislava I. Staromestské školy tak obhájili minuloročné postavenie na čele rebríčka. Národný ústav certifikovaných meraní hodnotí ich výsledok ako veľmi silne významne lepší ako celoslovenský priemer v teste z matematiky aj zo slovenského jazyka a literatúry.

Zatiaľ čo priemerná úspešnosť v teste z matematiky bola na úrovni 64,7 percenta v Starom Meste sa priemerný výsledok zastavil na čísle 79,1 percenta, teda 14,4 percenta nad celoslovenským priemerom.  O 13,7 percenta prekonali staromestskí piataci ziskom 76,5 percenta aj celoslovenský priemer 62,8 percenta v teste zo slovenského jazyka a literatúry.  „Rád by som sa poďakoval najmä učiteľom staromestských škôl za ich obrovský podiel na kvalite vzdelávania v našej mestskej časti,“ reagoval na výsledky testovania starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

 Mestská časť je zriaďovateľom siedmich základných škôl, ktorým sa snaží kontinuálne zlepšovať materiálne podmienky na ich fungovanie. ,,Deti sú naša budúcnosť a v Starom Meste patrí ich výchova medzi naše priority. V rozpočte na tento rok schválili poslanci zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o milión eur. Výrazne sa v tomto zvýšení premieta zvýšenie platov všetkým nepedagogickým zamestnancom materských škôl,“ povedal starosta Radoslav Števčík. 

Celý článok
17.01.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré mesto v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti  (ďalej „VZN“) a v súlade s Koncepciou kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020 schválenou zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 92/2016 zo dňa  28.06.2016 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti.

Cieľom grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  pre rok 2018 je reagovať   na potreby mestskej časti a podporovať aktivity jej občanov, zamerať sa na zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti –   skultúrnenie životného prostredia v mestskej časti; oživenie verejného priestoru mestskej časti; vytváranie pozitívneho vzťahu k mestskej časti. 

Podrovnosti o podmienkach získania grantu si prečítate tu.

Celý článok
16.01.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na nájom  priestorov po bývalej kaviarni  Propeler na Rázusovom nábreží. Záujemcovia o prevádzkovanie kaviarne či cukrárne však budú musieť splniť aj podmienku na predaj doplnkového tovaru. Rozhodlo o tom miestne zastupiteľstvo koncom minulého roka. O čo ide - vysvetľuje starosta Starého Mesta Radoslav Števčík: „ Budúci nájomca, ktorý vzíde z verejnej súťaže, by mal v priestoroch zabezpečiť aj predaj suvenírov,   informačno  - propagačné materiály hlavného mesta  Bratislavy ako aj Slovenska, ale aj predaj turistickej karty Bratislava Tourist Card. Je to forma aktívnej podpory cestovného ruchu a miesto v bezprostrednej blízkosti osobného prístavu je na to ideálne.“

Záujemcovia o priestory bývalej kaviarne Propeler, ktoré majú plochu takmer 70 metrov štvorcových môžu svoje ponuky zasielať miestnemu úradu do konca januára. Víťaz bude známy do 20.februára. Podrobnejšie informácie o verejnej obchodnej súťaži nájdete tu.

Celý článok
15.01.2018
ilustracny obrazok

Západoslovenská distribučná a.s. sa obracia na majiteľov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú dreviny s výškou zasahujúcou do elektrického vedenia. O postupe pri ich oreze sa dočítate tu. 

Celý článok
15.01.2018
ilustracny obrazok

Dňa 2. februára o 9,30 hod bude na Okresnom úrade Bratislava na Tomášikovej 46 prerokovaný „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020". Podrobnosti si môžete prečítať tu. 

Celý článok
15.01.2018
ilustracny obrazok

V roku 2017 pribudlo v Starom Meste 525 novonarodených detí. Mestská časť prispieva ich rodičom jednorazovým nenávratným príspevkom vo výške 100.- eur. „Som rád, že naša mestská časť hospodári tak, že sme schopní prispieť každej rodine, kde pribudne ďalší člen,“ hovorí o príspevku pri narodení dieťaťa starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Rodičom zároveň dáva do pozornosti, aby si o tento príspevok požiadali na Oddelení sociálnych vecí Miestneho úradu Staré Mesto.  K dnešnému dňu bolo na príspevok pri narodení dieťaťa vyplatených 28 200 eur. 

Celý článok
10.01.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto – Bratislava otvorila nový psí výbeh na Palárikovej ulici v blízkosti Hlavnej železničnej stanice.  Je to už tretí výbeh pre domácich miláčikov v tejto mestskej časti.

Majitelia psov tak získali novú lokalitu, kde je možný voľný pohyb zvierat v neobmedzenom čase. Plocha oploteného výbehu je až 420 metrov štvorcových. „Teším sa, že sme opäť mohli prispieť k lepšiemu spolunažívaniu obyvateľov a zároveň aj k zvýšenej čistote a poriadku na staromestských uliciach a verejných priestranstvách,“ povedal starosta Radoslav Števčík.

Celý článok
09.01.2018
ilustracny obrazok

Všetkých 32 kusov reklamných trojnožiek bolo odstránených zo staromestských ulíc a chodníkov. „Takmer trojročné úsilie o odstránenie nelegálne umiestnených reklamných zariadení sa vyplatilo, splnil som teda ďalší sľub, ktorý som dal Staromesťanom, a to že z historického jadra odstránim reklamný smog,“ skonštatoval starosta Radoslav Števčík.

Celý článok
08.01.2018
ilustracny obrazok

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania na Gaštanovej19 otvára od januára 2018 nový pohybový kurz PURE BAR FORM. Cvičenie je zamerané na posilnenie a strečing celého tela pričom spája prvky baletu, kalanetiky a pilatesu.

Celý článok
05.01.2018
ilustracny obrazok

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. sa postará o zber a odvoz vianočných stromčekov aj počas tohtoročnej zimy. Odvoz stromčekov bude zabezpečovať od 8. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob. Existuje aj ďalšia možnosť, priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý je otvorený každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

Celý článok
05.01.2018
ilustracny obrazok

Dňa 9.januára (utorok) bude Matričný úrad z personálnych dôvodov fungovať od 8.00 do 12.00 hod. Za pochopenie ďakujeme. 

Celý článok
02.01.2018
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto pripravila, v spolupráci s magistrátom  a podnikom OLO, projekt kalendárneho zvozu separovaného odpadu z rodinných domov. Zber bude zabezpečovaný pristavením farebne rozlíšených kontajnerov, alebo vozidla OLO, v určených termínoch. Prehľad miest zberu a termínov nájdete tu.

Celý článok
28.12.2017
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto dokončila obnovu kinosály v Pistoriho paláci. Rekonštrukcia pozostávala z kompletnej výmeny sedadiel, vymaľovania stien a výmeny podlahovej krytiny. Náklady na opravy a výmenu zariadenia stáli mestskú časť viac ako 30.000 eur.

Celý článok
28.12.2017
ilustracny obrazok

V seniorcentre na Podjavorinskej je nový výťah. Výmenu zariadenia sa podarilo zrealizovať za plnej prevádzky centra, začo patrí vďaka najmä zamestnancom. Klienti seniorcentra a ich príbuzní novým výťahom získali bezpečný a pohodlný prostriedok na pohyb po priestoroch seniorcentra.  

Celý článok
27.12.2017
ilustracny obrazok

Dovoľujeme si vás informovať, že v piatok 29.decembra bude Miestny úrad ako aj Centrum služieb občanov otvorené do 10,00 hod.

Celý článok
27.12.2017
ilustracny obrazok

Oznamujeme občanom, že v piatok 29.12.2017 bude na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z technických príčin pokladňa otvorená iba do 10.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
21.12.2017
ilustracny obrazok

Starosta mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík dnes pozval osamelých seniorov na vianočné posedenie do Zichyho paláca. ,,Som veľmi rád, že ste prijali toto pozvanie a prišli sa vianočne naladiť s ďalšími staromešťanmi, ktorí nemajú nikoho blízkeho. Ani človek, ktorý žije sám nemusí byť osamelý, pokiaľ má chuť stretávať sa s ľuďmi zo svojho okolia, ale aj s inými členmi komunity, ktorých možno doteraz ani nepoznal,“ povedal starosta Radoslav Števčík. Seniorov správne sviatočne  naladil spomienkami a najmä pesničkami dlhoročný člen Novej scény Zdeněk Sychra. Potom už nasledoval malý darček od mestskej časti a tradičná ,,štedrovečerná“ večera – kapustnica, ryba a zemiakový šalát.

Celý článok
18.12.2017
ilustracny obrazok

V piatok 22. decembra 2017 budú všetky pobočky Staromestskej knižnice otvorené od 8.00 do 12.00 hod.

V dňoch 27. – 31. decembra 2017 bude knižnica pre verejnosť zatvorená.
Tešíme sa na Vašu návštevu od 2. januára 2018. 

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 101 ] ďalej » na koniec »»