Aktuality

Lokalita:

28.09.2016
ilustracny obrazok

MČ Bratislava-Staré Mesto pripravuje pre deti mladšieho školského veku nový projekt s názvom Palácová herňa čítania.

Palácová herňa čítania je skutočný i imaginárny priestor, v ktorom sa  stretávajú deti a dospelí, aby sa zblížili s čítaním a porozumením, a to nielen kníh. Bližšie informácie nájdete na tomto linku.

Celý článok
27.09.2016
ilustracny obrazok

Blížia sa „STAROMESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY 2016“, ich organizácia je v tejto chvíli v počiatočnej príprave. Pre záujemcov o prenájom stánkov prinášame všetky potrebné informácie k výberovému konaniu, ako aj samotnú prihlášku. Potrebné dokumenty sú zverejnené na web stránke spoločnosti Staromestská a.s.: 
http://www.staromestska.eu/sk/Domov

Celý článok
27.09.2016
ilustracny obrazok

Oznam obyvateľomn: Náhradný termín na pristavenie veľkokapacitného kontajnera na rohu ulíc Svetlá-Tichá bude 13.-14.10.2016. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
26.09.2016
ilustracny obrazok

Staromeská knižnica pozýva všetkých záujemcov na prednášku Ivety Krajňákovej o vplyve včelích produktov na zdravie človeka spojenú s ich testovaním. Stretnutie sa bude konať 27. septembra 2016 o 15.00 hod. v pobočke na Panenskej 1. Vstup je voľný.

Celý článok
26.09.2016
ilustracny obrazok

S finančnou podporou BSK odstránila mestská časť graffiti z oboch strán protipovodňového múra na nábreží Dunaja, ktoré už dlhodobo vyvolávali pocit špiny, neporiadku a zanedbanosti tohto verejného priestoru.Ide o úsek od Nového mosta po Osobný prístav, kde sa denne zdržiava množstvo oddychujúcich, či prechádzajúcich sa domácich, ale i zahraničných turistov.

Celý článok
26.09.2016
ilustracny obrazok

Starosta mestskej časti pozýva Staromešťanov na Festival peknej jesene. Vybrať si môžete z bohatej ponuky kultúrnych podujatí. Tešíme sa na stretnutia s Vami.

Celý článok
23.09.2016
ilustracny obrazok

S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja sa mestskej časti v rámci projektu“ Podpora rozvoja poskytovaných sociálnych služieb v Seniorcentre Staré Mesto „ podarilo zabezpečiť terapeutické pomôcky, zdravotnícky a hygienický materiál, ktorý pomôže klientom Seniorcentra Staré Mesto rehabilitovať narušené funkcie, rozvíjať jemnú i hrubú motoriku a odpútať ich od bolesti, chorôb, depresívnych nálad. Kúpou zdravotníckeho a hygienického materiálu sa zároveň zvýši komfort a bezpečnosť klientov pri hygiene, polohovaní, manipulácii s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a zároveň sa zabezpečí ochrana zdravia pri práci odborného personálu.

Celý článok
21.09.2016
ilustracny obrazok

Veľkokapacitné kontajnery na uliciach Fraňa Kráľa 1, Poľská 2, Malá- Révova  a Svetlá- Tichá. budú pristavené v piatok 23. septembra. Občanom budú k  dispozícii až do pondelka 26.septembra.

Celý článok
20.09.2016
ilustracny obrazok

V priebehu tohto a budúceho týždňa sa bude v Medickej záhrade vykonávať bezpečnostný orez drevín najmä v okolí detského ihriska a kaviarničky pri jednom z vchodov do záhrady.

Z vytipovaných drevín budú odstránené suché a polámané konáre, ktoré by mohli pri nárazoch vetra spadnúť. Taktiež sa v časti pri detskom ihrisku budú rúbať dva stromy, ktoré sú už v súčasnosti nevyhovujúcom zdravotnom stave – jedna drevina (javor) je suchá a druhá drevina (agát) má v kmeni práchnivú dutinu, na mieste ktorej môže dôjsť k rozštiepeniu kmeňa.

Celkovo teda dôjde k orezaniu 7 kusov stromov, dva stromy budú vyrúbané a pri jednom strome sa vykoná stabilizácia koruny, tzn. kostrové konáre sa zviažu, aby sa znížilo riziko rozštiepenia stromu.

V budúcom roku je naplánovaný orez lipovej aleje v Medickej záhrade, ktorá tvorí centrálnu časť záhrady.

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave upozorňuje na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) aj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v termíne od 1.10.2016 do 15.11.2016.

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Dňa 22.septembra bude hosťom Staromestského salónu herečka Božidara Turzonovová. Podujatie bude v Zichiho paláci od 17.00 hodiny.

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Od 20. septembra sa bude pokračovať v orezoch stromov. Prosíme obyvateľov nižšie spomínaných lokalít o pochopenie počas dočasného obmedzenia parkovania:

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva bude v utorok 20. septembra o 9,00 hod v Staromestskej sieni miestneho úradu.

Celý článok
19.09.2016
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica pozýva na stretnutie so spisovateľom, historikom a cestovateľom PhDr. Miroslavom Musilom k 240. výročiu narodenia Mórica Beňovského

Kde: Staromestská knižnica, pobočka Panenská 1

Kedy: 20. september 2016 o 16.00 hod.
Vstup je voľný

Celý článok
18.09.2016
ilustracny obrazok

Tento týždeň do 22.9. môžete využiť bezplatné cestovanie v rámci týždňa mobility. Viac sa dozviete tu:

http://m.imhd.sk/ba/doc/sk/15758/Bezplatne-cestovanie-MHD-s-vodicskym-preukazom-pocas-Tyzdna-mobility-17-22-9-2016

Celý článok
14.09.2016
ilustracny obrazok

V súvislosti s bezpečnostnými opatreniami počas summitu premiérov vlád a prezidentov členských krajín EÚ v Bratislave, ktorý sa uskutoční v piatok 16.9.2016, čakajú obyvateľov Bratislavy obmedzenia. Tie ovplyvnia aj odvoz zmesového komunálneho a triedeného odpadu v celej Bratislave.

Celý článok
14.09.2016
ilustracny obrazok

Staré Mesto chce masívne rekonštruovať chodníky a cesty v správe mestskej časti. Vyplýva to zo zámeru samosprávy na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti, ktorý Miestna rada mestskej časti Bratislava - Staré Mesto odporučila prerokovať na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v utorok 20. septembra 2016.

Celý článok
13.09.2016
ilustracny obrazok

Informujeme obyvateľov, že hudobno-slovné pásmo MOJA PIESEŇ  k 140 výročiu úmrtia básnika Janka Kráľa, bude dňa 16.9.2016 o 18.00 hodine ZRUŠENÉ, z dôvodu summitu lídrov EÚ. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
12.09.2016
ilustracny obrazok

Oznamujeme obyvateľom, že v piatok 16.9.2016 bude úrad MČ Staré Mesto, vrátane matriky, zatvorený. Dôvodom sú bezpečnostné opatrenia a uzávera mestskej časti počas programu Predsedníctva SR v EÚ. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
12.09.2016
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica pripravila pre svojich čitateľov od 18 rokov v pobočke na Panenskej 1 arteterapeutický čitateľský program. Program zahŕňa 6 stretnutí približne v dvojtýždňových intervaloch, vždy v utorok od 16,30 do 18,30 hod. Prvé stretnutie: 27. 9. 2016. Výtvarné nadanie ani skúsenosti s arteterapiou nie sú podmienkou.

Program spája dva umelecké prístupy arteterapiu a biblioterapiu. Literatúra nám ponúka iný pohľad na svet, učí nás preciťovať, vnímať, správať sa. Pomáha lepšie porozumieť svetu, ľuďom i sebe. Podnetom pre našu prácu bude slovo, text, úryvok z prózy, poézie a následné výtvarné spracovanie arteterapeutickými technikami. Po tvorivom procese nasleduje reflexia k vytvoreným dielam. Lektorkami budú skúsené arteterapeutky a psychologičky Mgr. Ivona Rankovová a Mgr. Katarína Mihinová z OZ Artea.. 
Arteterapeutický čitateľský program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Počet účastníkov je limitovaný na 15 osôb. Manipulačný poplatok za kurz je 10,- €. Prihlášky: 02 54 77 37 32 alebo e-mail: lenka.cechvalova@starlib.sk

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 88 ] ďalej » na koniec »»