Aktuality

Južné predmestie.
25.01.2017

Obyvatelia Starého Mesta i Bratislavy, odborníci a odborníčky, predstavitelia neziskových organizácií, ale aj poslanci – tí všetci sa podieľali na príprave správy „Oživme verejné priestory“, ktorá má slúžiť ako podklad pre skvalitnenie verejných priestorov Južného predmestia. Cieľom participatívneho procesu bolo zachytiť, ako verejnosť vníma ulice a námestia v tomto území, čo na nich chce zmeniť, ale aj zachovať a rozvinúť. 

Združenie PDCS na základe vstupov od verejnosti pripravilo odporúčania, ktoré poslúžia samospráve Starého Mesta na to, aby vo verejných priestoroch realizovala rôzne intervencie – od krátkodobých a finančne nenáročných až po dlhodobejšie  a strategické. V správe sa objavilo široké spektrum návrhov - od odstránenia bariérových obrubníkov cez zveľadenie konkrétnych priestorov až po upokojenie nábrežnej komunikácie. Kompletnú správu si prečítate tu.