Aktuality

Letné terasy
22.02.2016

Rozmiestňovanie letných terás na miestnych komunikáciách Starého Mesta má nové pravidlá, ktoré by sa v skratke dali opísať ako princíp 50 na 50. Znamená to, že terasy môžu zaberať maximálne 50 percent verejného priestoru. Druhá polovica komunikácie musí slúžiť chodcom, doprave, zásobovaniu, kultúrnym aktivitám a v prípade nehôd aj záchranárskym zložkám.

Oficiálne rozhodnutie starostu Radoslava Števčíka je výsledkom dohody vedenia mestskej časti s prevádzkovateľmi gastropodnikov, pričom boli rešpektované  zásady Krajského pamiatkového úradu a stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu. Rozhodnutie je platné a prečítať si ho môžete tu