Aktuality

Najvyšší súd rozhodol o prevádzkových hodinách prevádzok v Starom Meste
22.12.2015

Na miestny úrad Staré Mesto bol doručený rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 3. decembra 2014, týkajúce sa prevádzkovej doby gastroprevádzok po 22.00 hodine. V rozsudku sa uvádza, že paragrafy 7, 8 a 9 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktoré umožňovali individuálne posudzovanie osobitnej prevádzkovej doby pre gastro-podniky a  terasy, nie sú v súlade so zákonom.Staré Mesto musí rešpektovať toto rozhodnutie, proti ktorému nie je možné odvolanie a momentálne čaká na právoplatnosť rozsudku. V praxi to znamená, že pre prevádzky bude platiť všeobecná prevádzková doba so záverečnou o 22,00 hodine.Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík sa vo februári 2015 proti rozhodnutiu Krajského súdu odvolal, pretože nechcel férové a zákonné podnikanie v centre obmedziť. V novembri vedenie mestskej časti ponúklo nový návrh upravujúci prevádzkové hodiny po 22,00 hodine a zároveň rešpektujúci požiadavky obyvateľov. Chcelo tak predísť právnemu vákuu, ktoré by nastalo po prípadnom rozhodnutí Najvyššieho súdu SR. O nových pravidlách prevádzkových hodín rokuje samospráva so zástupcami gastronomických prevádzok a obyvateľov. Najbližšie stretnutie bude 28. decembra 2015.